renescience.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  OVERHEIDSTERRORISME IN DE GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

   

  OVERHEIDSTERRORISME IN DE GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

   

  In de middag van maandag 18 maart is een bezoek gebracht aan het gemeentehuis van de gemeente Geertruidenberg te Raamsdonksveer. Reden daarvoor betrof onder meer de onderlinge emailwisseling welke dit jaar tot heden met B&W is gevoerd schriftelijk bevestigd te zien.

  Reeds eerder hebben in dezelfde spreekkamer aan de hal bij de ingang van het gemeentehuis enkele gesprekken plaatsgevonden waarbij de heer de Boer is aangegeven dat het gesprek werd gefilmd waartegen geen enkel bezwaar werd gemaakt. Dat de heer de Boer nu opeens wel ernstige bezwaren maakte deed mij dan ook zeer verbazen en met name ook de uitermate bedreigende en agressieve manier waarop hij dat deed.

   

  Gezien zijn functie als manager publiekzaken en het gegeven dat hij niet publiekelijk gefilmd wenste te worden vertelde ik hem dat hij zijn baan dan maar beter op kon zeggen waarop hij wederom op aanmatigende en bedreigende toon aangaf geen gesprek meer met mij te willen voeren en mij onder bedreiging van het inschakelen van politie maande het gebouw te verlaten.

  Ik heb mij dan bereid getoond aan zijn dwingende verzoek tegemoet te komen onder voorwaarde dat hij een korte schriftelijke verklaring zou optekenen waarin geregistreerd dat hij in zijn hoedanigheid van manager Publiekzaken van de gemeente Geertruidenberg niet publiekelijk gefilmd wenste te worden.

  Wederom werd dit op agressieve toon geweigerd waarop ik aangaf dan toch maar te zullen stoppen met filmen zodat vooralsnog onder zijn condities een gesprek kon worden aangaan. De heer de Boer weigerde  echter verder alle medewerking en heeft twee interne buitengewoon opsporingsambtenaren ingeschakeld die mij in gijzeling hebben genomen en tevens de politie gealarmeerd.

  Ik heb de Boer dan verteld dat hij niet volgens de wet handelde en zijn acties daardoor ook geen overheidskwestie meer betrof maar een (civiele) privékwestie welke onder de noemer terrorisme, machtsmisbruik en piraterij vielen onder te brengen. En tevens dat personen als hij niet op een gemeentehuis thuishoorde en hij beter binnen drie maanden zijn baan zou opzeggen en in de hoedanigheid van privépersoon zou gaan worden vervolgd.

  Even later verschenen dan drie zwaar bewapende politieambtenaren die mij zonder enige vorm van rechtmatig en/of onpartijdig verhoor op ernstig intimiderende en bedreigende wijze maande het gebouw te verlaten. Ik heb de politieambtenaren dan naar hun identiteit en legitimatiebewijs gevraagd wat aanvankelijk werd geweigerd. Op mijn aanhouden noemden de drie heren dan moeizaam en smalend slechts een achternaam en verwees één van de heren naar een als een pasje ogend voorwerp wat ter hoogte van de maagstreek op zijn kleding was aangebracht. Mijn verzoek aan deze agent (Soetens motor kenteken 86-MB-BH) dit pasje toonbaar en leesbaar aan mij aan te bieden werd eveneens op oneerbare en minachtende toon afgewezen.

  De agenten is voorts dan gevraagd in welke hoedanigheid zij present waren m.n. onder welke rechtsvorm en zij uit naam van een private handelsonderneming handelde of vanuit de Nederlandse Overheid. Hier werd door motoragent Soetens op geantwoord dat zij uit beiden handelde maar dat dit niet van belang was waarmee bedoeld dat ze dit niet aan mij wilden vertellen.

  Eén van de motoragenten die zichzelf mondeling kenbaar had gemaakt als Verdaasdonk (kenteken motor 85-MB-BH) werd kennelijk gewaar dat in de hoedanigheid als welke de drie corporate terroristen zich hier aan mij aanpresenteerde geheel bezijden de wet was en betoogde mede gezien mijn camera mogelijk nog liep zijn bezorgdheid aan de andere agenten met de woorden, "moeten wij die filmopnames niet wissen ?", waarop de derde agent  "van Huizevoort" (bestuurder busje van de hondenbrigade met kenteken 43-KFH-6) enige voor mij onverstaanbare woorden naar hem fluisterde.

  Dan werd mij naar mijn identiteitsbewijs gevraagd waarop ik ageerde dat hun dit in de hoedanigheid waarin zij zich hier aan mij aanpresenteerde niets aanging. Er werd dan gezegd dat ik verplicht was een identiteitsbewijs bij me te hebben waarop ik antwoorde dat ik aan hun helemaal niks verplicht was doch ik heb dan vooralsnog een voornaam (René) genoemd en verwezen naar de documenten die ik bij had welke aanvankelijk waren bedoeld voor het onderhoud met de heer de Boer van de gemeente welke door van Huizevoort dan werden ingezien.

  Onder deze documenten bevond zich onder meer het afschrift welke ter registratie is opgenomen in de GBA welke aantoonde dat ik daar present was in de hoedanigheid van privépersoon en tevens gevolmachtigd eigenaar, agent, auteur en crediteur enz. van de copyright handelsnaam MARINUS CORNELIS WILHELMUS VISSERS en/of elke afgeleide daarvan. Met deze handelsnaam wordt momenteel op grote schaal door de overheid en hun corporate bankstergangsters gefraudeerd en illegaal handel bedreven o.m. in zake justitie, GGZ , UWV, woningbouwvereniging, deurwaarders, banken, gemeente en tal van andere corporate tietzuigers van de hoer van Babylon waarover later meer. (Rock this Burgemeester Willemijn als u echt iets voor onze samenleving wil betekenen ! )

  De agenten dwongen mij dan voorts onder voortdurende dreiging van arrestatie en intimidatie het gemeentehuis te verlaten waaraan ik zonder enig verweer vredig gehoor heb gegeven. Buiten aan de hoofdingang heb ik echter nog enkele beelden geschoten van de voertuigen van de politieambtenaren en gewacht tot de heren naar buiten kwamen en zouden vertrekken met hun afzonderlijke motorvoertuigen zodat ik kon zien welke terrorist van de corporate hoer van Babylon bij welk van de door haar gestolen voertuigen hoorde.

  Toen motoragent Soetens naar buiten kwam schreeuwde hij mij op uiterst agressieve toon toe met de woorden, "wegwezen of je wordt vooralsnog gearresteerd wegens verstoring van de openbare orde en kreeg ik tevens een permanent verbod opgelegd het gemeentehuis te betreden. Dit laatste kan naast de andere hierin beschreven door deze bankster/gangsterterroristen gepleegde strafbare feiten worden beschouwd als pure fraude en afpersing gezien tal van overheidsdocumenten en burgerzaken in de vorm van natuurlijk persoon dienen te worden geregeld in het gemeentehuis waarvan hij me met dit verbod dus weerhoud.

  Kort samengevat betreft het hier aanvankelijk slechts een poging tot onderhoud met een overheidsambtenaar met de mogelijkheid tot filmen waarvan we de bedoeling hiervan even buiten beschouwing zullen laten. We weten gezien de talloze bekende overheidsdelicten waaronder machtsmisbruik, terrorisme, wetteloosheid, roof, moord, kindermisbruik/kinderroof, fraude, vergiftiging, witwaspraktijken en nog een hele lange reeks aan andere misdaden welke allemaal door justitie en de overheid en hun corporate vriendjes worden gepleegd en vervolgens worden gedoofpot en weggejorist.  Aangifte tegen deze bankstergangster tietzuigers van de hoer van Babylon zal dus weinig resultaat opleveren en dus zullen we hier zelf iets aan moeten doen ….…..

   

  Eerder heb ik bij de O.v.J.  politie midden-west Brabant officieel eens aangifte gedaan van een agent in functie die tegen een aantal jongeren in het openbaar de uitspraak deed,

  “Het enige recht wat de burger heeft is dood gaan een keertje”,

  Er werd simpelweg niet op gereageerd !

  We weten wie deze psychopaten zijn, wat ze doen en waar ze te vinden en dus….                         

  wordt (letterlijk) vervolgd (waarbij burgerarrestaties niet zullen gaan worden geschuwd)

  Tenslotte een link naar een radioshow waar de zeer intelligente en dappere Tami Pepperman gelijk mij en vele anderen medeburgers is overkomen zwaar wordt bedreigd door private wetteloze bankstergangsters vaak in uniform en een en ander uit de doeken doet wat betreft de stand van zaken bij de psychopathische bestuurders bankstergangsters van de westerse landen.

  http://www.youtube.com/watch?v=mLmkjKCmJf8

  STOP MET BETALEN VAN BELASTINGEN EN WOEKERHYPOTHEKEN WAARBIJ DE BANKEN EN HUN GANGSTERS MET UW HANDTEKENINGEN BILJARDEN UIT HET NIETS TOVEREN EN U ALLEN GEHEEL TOT HUN DIMINUTIO CAPITIS MAXIMUS OFWEL GEHEEL RECHTENLOZE EN BEZITTINGLOZE LOONSLAAF MAKEN.

  STOP MET HET ZETTEN VAN UW HANDTEKENINGEN ONDER GIFTIGE COMMERCIELE OVERHEIDSDOCUMENTEN

   

   

  DIT BABYLON MOET DOWN VOOR UW EIGEN BESTWIL EN VOORTBESTAAN !

  Mensen werkzaam bij de overheid, Justitie en aanverwante commerciële bankstergangster corporaties die nog enige hersens en menselijk gevoel in hun door god gegeven lichaam hebben, zeg uw banen op want je zult gaan worden opgepakt, berecht en opgesloten. Sluit je bij ons aan en verdrijf dit Babelonisch bankstergangstergespuis en richt je samen met ons op een samenleving van overvloed, kennis, liefde en verdraagzaamheid wat altijd was maar ons is ontnomen door deze psychopaten !

  Wij het volk bouwen onze huizen onze wegen en verbouwen het land en verzorgen onze kinderen, zieken en ouderen en niet deze roofmoordende bankstergangsters en hun giftige documenten en onder dwang opgelegde monolaterale zakelijke contracten en hun waardeloze levensgevaarlijke geld waarop hun vrijmetselaarslogo het mon(o)ey(e) en aangekondigde New World Order wat ons enkel schuld en nog meer schulden ofwel verlies en nog meer verlies zal brengen tot er niets meer te verliezen valt en we zullen worden geruimd of gerecyceld tot transhumane electronisch bestuurde hybrids !!

   

   

  Volg ook http://www.klokkenluideronline.is/

   

  René & friends

  Copyright 2013 (niets in dit document mag worden overgenomen, gewijzigd of gekopieerd)              

  “all rights reserved”

   

  Reacties

  Rene Vissers op 21-03-2013 13:30

  quote,

  Toch maar een lichtpuntje opsteken om de onschuld van je schuld te bewijzen. Niet jij maar degene die het gebruik van geld als waardemiddel verplicht is primair schuldig. In vernederland hebben we dit te danken aan onze overheid die a) de primaire schuldbekentenis tekent waardoor het geld gecreëerd wordt en b) belasting in de vorm van geld afdwingt. Dit laatste gebeurt desnoods met geweld en vrijheidsontneming en veelal onwetend door de uitvoerders. Je wordt gedwongen geld te gebruiken en kijkend in de loop van een geweer van een uitvoerende onwetende lijkt daarmee zeer weinig keuze te resteren.

  Hoog tijd om de werkelijk schuldigen datgene terug te laten betalen wat ze aan arbeid en leed onverdiend genomen hebben. En nee, dat zijn niet de door de overheid en haar propagandakanalen aangewezen onrendabelen met wat geldelijke schuld.

  http://www.anarchiel.com/display/overheidsschuld

  Rene Vissers op 22-03-2013 07:52

  Hier nog een staaltje politie of beter gezegd inquisitiegeweld wat precies weergeeft hoe oom agent is verworden tot gewetenloze moordende dienaren van de satanische vrijmetselaarkerk kort samengevat als Babylon !

  Een disc-jockey wordt over zijn voeten gereden door een politieauto. De jongen gilt van pijn en schrik en maakt een opmerking tegen de agenten die hem direct zwaar intimideren en bedreigen. Vervolgens wordt hij door zo'n twintig van deze gemindfuckte terroristen met honden en paarden compleet in elkaar geramd.

  http://www.youtube.com/watch?v=l4dBHfeu828

  Zien jullie niet wat jullie doen dames en heren van blauw ? Waar zijn jullie hersenen, voor wie werken jullie, wie leid jullie op ? Ik weet het wel en jullie zouden het ook kunnen weten maar ik zal u helpen.

  Volg het geld en het octagon op jullie embleem !!

  http://www.youtube.com/user/chatzefratz

  En mocht u vragen hebben geneer u niet, ik zal u graag te woord staan want u bent een van ons één van/met mij en bent bevangen met een levensgevaarlijk besmettelijk mensvernietigend virus !

  René

   

  Rene Vissers op 22-03-2013 08:21

  En zie hier de aanwezigheid van de Farao's, Sisters of Isis (hoer van Babylon) in het gemeen(s)te-huis van Geertruidenberg,

  http://www.vvvgeertruidenberg.nl/upload/bezienswaardigheden/31_kunst_vrouwe_justitia.JPG

  Deze dame is dezelfde als het gouden Mariabeeld op de kerk tegenover het gemeentehuis.

  http://www.vanderkrogt.net/standbeelden/object.php?record=NB22ba

  Sisters of Isis de Tempeliers, de antichristen, moordenaars en pedofielen waarover Christus verhaalde in het laatst opgedoken Judasevangelie.

  Jezus zei tot zijn apostelen: „Degenen die de offers van het altaar ontvingen – zo zijn jullie. Dat is de god die jullie dienen, en jullie zijn die twaalf mannen die jullie zagen. De veestapel die jullie zagen, gebracht om te offeren, dat zijn de vele mensen die jullie op een dwaalspoor zetten voor het altaar. … zullen staan en maken gebruik van mijn naam op deze manier, en geslachten van vromen zullen trouw aan hem zijn. Achter hem zal een andere man staan uit de (overspeligen) en een ander zal daar staan uit de kindermoordenaars, en een uit degenen die met mannen slapen, en van hen die zich onthouden en de rest van het volk van smerigheid en wetteloosheid en dwaling, en van hen die zeggen: Wij zijn als de engelen – zij zijn de sterren die alles tot het eindspel brengen. Want tot de menselijke geslachten is gezegd: ,,Kijk, God heeft jullie offer door de hand van priesters ontvangen’’ – dat wil zeggen: een dienaar van dwaling. Maar het is de Heer, de Heer van het heelal, die opdraagt: ,,Op de laatste dag zullen ze tot schaamte gebracht worden’’

  please wake up !!

  Rene Vissers op 22-03-2013 14:55

  En dan hetvolgende schokkende nieuws wat heel veel burgers niet weten !!

  Onze gerechtshoven zijn vaak PRIVATE CORPORATIES met eigen rechters die rechtszalen huren van de overheid en daar hun onwettige criminele praktijken uitvoeren.

  http://www.youtube.com/watch?v=wtHCIXVb_eo&feature=share

  Hoe dit mogelijk is laat zich raden .... namelijk onze overheid is zelf een onwettige private corporatie en er bestaat in feite dus geen echte wet voor burgers en dat andere private corporaties voor eigen rechter mogen spelen is enkel gebaseerd op samenzwering en afperserij !

  Onze Staat BE(A)STAAT NIET MEER maar is puur een NAZI-piraten schurkenstaat !!

  Ben van den Brink zijn kinderen zijn gestolen door de politie die zijn kinderen verhuurt aan witte boorden pedofielen. Ben van den Brink en zijn vrouw Leonie worden zwaar geterroriseerd door deze private nep politie en hun juristen onderwijl hun kinderen worden misbruikt door mensen als de ex SG van Justitie Joris Demmink, Gerard Joling en aanverwant schurkentuig !!

  Ook ik heb te maken gehad met enkele onwettige private gerechtshoven en zelfs een geheel illegale rechter JBEM van Gent (ex-directeur van de raad van de kinderrroofmachine) die me samen met een aantal andere nep-overheidsschurken die samenwerken met de gemeente Geertruidenberg, Woningbouwvereniging Volksbelang/Thuisvester/GGZ/UWV,deurwaarders en tal van andere derde partijen op straat op hebben laten pakken en me voor een half jaar op wilden sluiten in een psychiatrische inrichting !!  Alles is mij door hun ontstolen en ben uit mijn huis gezet en tot op de dag van vandaag worden nog steeds gelden gegenereerd uit mijn door hun gestolen naam. Ik was en ben nog steeds een ziek man en zat in de WAO welke uitkering zonder inachtneming van een beslagvrije voet geheel werdt gevorderd door deurwaarders van Volksbelang/Thuisvester, belastingdienst e.a.. UWV heeft zonder adres of client gewoon een frauduleuze uitkering aangehouden om daarmee de al even frauduleuze vorderingen van de deurwaarders en dergelijken mee te betalen. Toen de vorderingen waren ingelost is de uitkering door UWV gestopt op gronde dat de persoon aan wie de uitkering was toegeschreven in detentie zou zitten wat niet het geval is en ook nooit is geweest !!                                                 Volgens UWV woont de uitkeringsgerechtigde op dit moment nog gewoon in een huurwoning van Thuisvester aan de Baksweer. Wauw wat een perfecte truuk van ORDO AB CHAO !! 

  Ik heb echt medelijden met al die satanische roofmoordende pedofiele vrijmetselplunderaars. Ze hebben nagenoeg mijn hele familie geterroriseerd, beroofd, vergiftigd en vermoord en nu is het dan kennelijk mijn beurt doch ik weet wie u bent en wat u doet en mijn naam zal nooit meer in den vleze verbonden worden aan de hoer of Satansbeest van Babylon. Zoals Jezus reeds vertelde, aan het einde zullen deze lieden van smerigheid en dwaling tot schaamte worden gebracht. En beste burgemeester Willemijn van Hees, als mijn opgedane mensenkennis me niet bedriegt dan vermoed ik dat er in de basis een rechtgeaard hardwerkend sociaal mens schuilt en ik vraag me daarom ook af of U zich wel bewust bent van in welk een totaal verkankerd systeem u terecht bent gekomen en wat voor een toekomst uw kinderen tegemoet gaan onder dit schrikbewind ! Ik wens U desondanks veel sterkte doch ik vermoed dat gezien de gang van zaken binnen dit land dat u uw pensioen in deze functie of sowieso binnen dit mason-Babylon niet zult gaan halen !!

  groet René

  Rene Vissers op 28-03-2013 11:45

  Het namenspelletje nog een keer uitgelegd !

  http://www.youtube.com/watch?v=cZF7YWmbwr8&feature=share

   

  Rene Vissers op 30-03-2013 15:58

  De eerste acties van Burgemeester Willemijn en haar zombies van de hoer van Babylon zijn blijkbaar ondernomen. Uiteraard gaat het daarbij niet om het rechtmatig bijstaan van een totaal onwettig en illegaal leeggeplunderd privépersoon of waarheidsvinding maar puur en alleen om de eigen psychopatische criminele roofmoordacties af te dekken.

  De boekhouding van het UWV blijkt in de afgelopen dagen dermate "creatief" te zijn aangepast dat alle sporen die leiden tot de totaal onwettige en illegale leegroof van de WAO-uitkering door  deurwaarders van belastingdienst en woningbouwvereniging "volksbelang/thuisvester" als vermeld in het artikel hierboven nu plots in het geheel nooit is gebeurd.

  Een telefoontje met het UWV 8 januari 2013 (Claudio Stol) leerde mij dat de uitkering in sept. 2012 was gestopt om reden dat de uitkeringsgerechtigde in detentie zou zitten. Diezelfde Claudio las me voor dat de plundering tot deze datum had voortgeduurt. M.a.w. de gehele uitkering is door de psychopatische roofmoordzombies van de hoer Babylon opgepeuzeld.En de rechtmatige eigenaar, ach die hebben we gewoon opgesloten, gek verklaard, op straat geflikkerd en alles ontnomen, tjaah ach, je moet niet zeuren nu want iedereen is per inschrijving in het gboorteregister ofwel een een schip, een corporatie of dood en meestal alle drie dus waar hebben we het over. Ik was direct bij geboorte reeds ten dode opgeschreven in het grootboek van de Hoer van de Baby-loan ! Maar beste Willemijn en aanverwante zombies, sedert enkele jaren is deze man uit zijn graf opgestaan en sindsdien doen jullie er alles aan om mij weer jullie dodenrijk in te trekken maar weet je wat ? Ik weet dat wanneer jullie naar een naam luisteren jullie oneerbaar zijn en fraude plegen wel en je weet zelf welke straf daar op staat. En die ga je krijgen allemaal, ik hoef daar niks aan te doen want jullie hebben verzaakt aan de hoogste god uit de kosmos en die vergeet NIKS !! Als jullie je als Satansbeesten willen gedragen OK geen probleem een brandend beest zal het voor je zijn de volgende ronde. 

  Prachtig hoe al die psychopatische truukjes van jullie doodskoppenclub ook aan het licht komen en OK wel minder leuk dat slechts weinigen het opmerken maar in DWDD van 28-3-2013 http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/222236 laat Herman Pleij even voorbijkomen in wat voor koninkrijk de burger vertoeft en tsjaah U bent allen dus reeds op papier dood en als u op een naam reageert die niet van U is tsjaah ach, zoals gezegd je bent al dood en men hoeft je enkel nog maar te (her)begraven zeg maar. Het is me dan ook geheel duidelijk dat de graflijers van de hoer van Babylon uit de gemeen(s)te G-Berg niet meer op mijn schrijfsels durven reageren en zich dood houden haha. Ach weet U ik hoef maar een keer uw naam te roepen en uw graftombes zullen voor altijd gesloten kunnen worden.

  René

  René op 01-04-2013 18:56

  Aanrader voor een ieder die slechts ook maar een vermoeden heeft dat er iets mis is met de mensheid http://www.indiegogo.com/projects/frequency-are-you-a-truth-seeker 

  Binnenkort een artikel hierover wat ondermeer zal handelen over een radicale correctie van het monetaire systeem, het rechts en belastingsysteem en het fonds wat is gesticht op onze geboorte-aktes.

  Ik zal proberen daarin aan te geven dat slechts een paar kleine ingrepen onze Babelonische bankster/gangster schuldcultuur kunnen veranderen in een paradijs op aarde waarin ieder mens mens mag zijn en het leven niet meer hoeft te verdienen in financiele zin maar het leven kan genieten en inrichten gelijk een waarlijk evenbeeld van de god van de kosmos.

  René op 15-04-2013 12:22

  De druk betreffende de overheidsplunderaars van de Gemeen(s)te Geertruidenberg neemt almaar toe en de acties van hun zijde lopen inmiddels dermate de spuigaten uit dat er geen andere uitweg meer lijkt dan keiharde acties waarvan gezien deze zelfgelegaliseerde overheidsschurken gewetenloze roofmoord niet schuwen en zelfs hun blauwe gewapende leeghoofden inzetten om zelfs de naaste familie onder druk te zetten met gelijke behandeling zal gaan worden behandeld.

  We hebben hier dus te maken met de nietsontziende gewetenloze roofmoordende inquisitie van Rome,  So be it,

  Oorlog met inzet van eigen leven in G-Berg !!

   

  René op 18-08-2013 13:36

  Dit bericht is bedoeld voor Burgemeester Willemijn van Hees die ik afgelopen donderdagmiddag aansprak betreffende haar functioneren binnen de huidige Babelonische bankster/gangster cult.

  De burgemeester ontving mijn vragen positief en stelde voor dit eens aan alle betrokken partijen voor te leggen. Dit moest dan wel op een discrete manier gebeuren zodat geen der partijen zou worden afgeschrikt.

  Lieve Burgemeester hoe lok je een crimineel naar het schavot zonder hem/haar af te schrikken ?

  U beheerst de engelse taal gezien uw studie-achtergrond zeer goed en vertalen is dus niet nodig. Ik hoop van harte dat u tijdig zult ontwaken en bij zult gaan dragen aan een betere wereld zonder de georganiseerde bankster/gangsters van Babylon,

  bij deze:  http://spiritualeconomicsnow.net/?p=405

  groet René

  René op 14-09-2013 14:11

   

  De laatste tijd blijken de georganiseerde overheids bankster/gangstermisdaden almaar toe te nemen en zo ook is uw webmaster op de meest gruwelijke terroristische wijze in nog geen twee maanden tijd op de meest misdadige illegale en onwettige wijze twee maal opgepakt en in detentie geplaatst.

  Binnenkort zal uw webmaster zich uitgebreid uitwijden omtrent de recente gebeurtenissen en zullen er tevens een aantal video's worden gelanceerd zowel hier alsmede op youtube, facebook, twitter en andere mediakanalen. Alle betrokken overheids bankster/gangster criminelen wil ik gaarne even op het volgende wijzen en verzoek hun bij deze nogmaals dringend hun piraten acties te staken want zij zullen gaan worden vervolgd  een en ander gesteund door de papa van het (CAPITOL/hoofdletter) woord en letteren uit Rome.

  http://www.vatican.va/holy_father/francesco/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari_en.html

   

  Burgerarrestaties en het gebruik van gelijke middelen zullen daarbij niet worden geschuwd.

  Nederland is tot een NAZI slavenstaat verworden die wordt gerund door de meest weerzinwekkende psychopaten en criminelen die vrijelijk de burgers met een ongelimiteerd arsenaal aan wapens en dwangmiddelen terroriseert en piratiseert en van al hun rechten en bezittingen berooft.

  Mensen zonder GELDig ID-bewijs die dus feitelijk niet meer tot de criminele fictiewereld van het babelonische bankster/gangster "geld"  behoren en feitelijk dus ook niet meer kunnen worden geclaimd, berecht of beboet worden gewoon onder een valse Identiteit opgepakt en ter borg gesteld aan frauduleus opgestelde waardepapieren zoals geveinsde bekeuringen, verzekeringpolissen en tal van aanverwante frauduleuze giftige documenten.

   

  binnenkort dus meer,

  groet, uw webmaster

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=BHgbC62kxqg

  René op 14-09-2013 20:24

  Alweer een poosje geleden dat ik deze uitzending heb gedaan maar de inhoud staat nog steeds als een obelisk overeind ! http://www.youtube.com/watch?v=Usqo5cvA8tk

  René op 17-09-2013 09:20

  Dinsdag 17 september 2013 om 20:30 uurSietze Planting geeft een Masterclass Burgerarrest!

  Burgers gaan over tot arrestatie van frauduleuze criminele ambtenaren !!

  http://www.talk2myra.com/

  De overheid beschermt hun criminelen en de burger staat machteloos echter de paus heeft een brief uitgevaardigd die zegt dat elke frauduleuze ambtenaar dient te worden berecht en bestraft. Als de overheid zelf niets doet is de burger nu zowel door deze brief alsmede door de universele rechten van de mens gemachtigd zelf in te grijpen !  DOE MEE !!

  René op 17-09-2013 15:55

  Willem Middelkoop bevecht de bankster/gangsters op zijn eigen ego manier.

  Zeer interessante zaken komen voorbij doch naar mening moeten we helemaal af van dit roofmoordende geld-casino en dienen we onze commerciele zaken welke onze primaire behoeftes en verzekeringen dienen te waarborgen, wat een casino dus nooit kan, niet door criminele private handelsondernemers te laten beheren !

  Degene die willen gokken mogen dat wat mij betreft blijven doen als ze de mensen die voor een solide en malafide gewaarborgd collectief commercieel systeem kiezen maar met rust laten !!

   

  René op 17-09-2013 15:56
  René op 30-09-2013 23:34

  http://www.youtube.com/watch?v=h61xJy4mYmM&feature=player_embedded

  Als Josef een eurocent had geinvesteeerd in het geboortejaar van Jesus en hij een jaarlijkse rente van 5% had ontvangen en Jesus was teruggekeerd in het jaar 2000 en de bank had gevraagd om de eurocent met rente uit te keren aan hem dan was de bank hem 500 miljoen gouden ballen zo groot als de aarde verschuldigd !

  René op 01-10-2013 00:11

  Een kleine oogwenk naar de heer de Boer publiek Babelonisch dodenrijk crimineel ,

  http://www.youtube.com/watch?v=gQ0Y_jjlCTQ

  wie gaf u het recht om mijn naam te administreren ??!! Ik niet !!

  U en de rest van hoeren van het pa(zo dood als een) pieren dodenrijk van Baal van Babylon gaat ten onder aan u eigen geestdodende ziekte !!

  René op 01-10-2013 00:30

  Aan alle ambtenaren, bankiers en hoeren van Babylon , U bent opgemerkt !

  Er is geen inkomstenbelasting in de VS  alles in de VS( en verNederland, UK, enz.) is fiction/fraude

  https://www.youtube.com/watch?v=oi7o_UCsD_g

  DIT MOET JE ZIEN !! 

  René op 11-10-2013 10:54

  Slaap kindekes slaap en blijf het gouden kalf van de bankster/gangster hoeren van Babylon

  http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=M69&ss=P2254&l=NL

  René op 01-11-2013 08:50

  http://www.bovendien.com/categorieen/actualiteit/klokkenluider-wereldbank-tenminste-60-centrale-banken-zijn-criminele-instituten

  Alsof we nog niet wisten dat de bankster/gangsters volledig in control zijn

  Hoelang blijft dit nog zo doorgaan ?  

  Feit is dat de burgers totaal murw zijn geslagen door de acties van deze psychopaten en het spel gewoon meespelen.

  Dit spel zal ooit eindigen een welks scenario reeds lang voorheen op tal van variabele is opgetekend.

  Sitchin's Earthcronicles betreffende de Anunnaki of Niburuanen verhaalt het klaarhelder voor degenen die het willen en kunnen zien. Op het einde beginnen de bankiers elkaar te bestrijden en zetten daarvoor alle wapens en dus ook nucleaire wapens in om elkaar tesamen met hun slaven van de aardbol af te vegen. De topbankstergangstertjes vertrekken evenals in de tweede wereldoorlog de gehele Nazi-top incl. hoofdman Hitler naar Argentinie is gebonjourd naar veiliger oorden vertrekken waarbij we de mogelijkheid dat ze naar Mars of de Maan of gelijk de Anunnaki in een spacestation rond de aarde blijven cirkelen tot de lucht onder hun is geklaard niet tot de onmogelijkheden hoeven te rekenenen.

  Deze bankster/gangsters rekenen de mensheid slechts tot hun collateral of human resource.  Niks persoonlijks maar slechts strictly business is hun motto of beter hun virus waarmee ze de gehele mensheid hebben geinfecteerd !!

     

  René op 01-11-2013 08:50

  http://www.bovendien.com/categorieen/actualiteit/klokkenluider-wereldbank-tenminste-60-centrale-banken-zijn-criminele-instituten

  Alsof we nog niet wisten dat de bankster/gangsters volledig in control zijn

  Hoelang blijft dit nog zo doorgaan ?  

  Feit is dat de burgers totaal murw zijn geslagen door de acties van deze psychopaten en het spel gewoon meespelen.

  Dit spel zal ooit eindigen een welks scenario reeds lang voorheen op tal van variabele is opgetekend.

  Sitchin's Earthcronicles betreffende de Anunnaki of Niburuanen verhaalt het klaarhelder voor degenen die het willen en kunnen zien. Op het einde beginnen de bankiers elkaar te bestrijden en zetten daarvoor alle wapens en dus ook nucleaire wapens in om elkaar tesamen met hun slaven van de aardbol af te vegen. De topbankstergangstertjes vertrekken evenals in de tweede wereldoorlog de gehele Nazi-top incl. hoofdman Hitler naar Argentinie is gebonjourd naar veiliger oorden vertrekken waarbij we de mogelijkheid dat ze naar Mars of de Maan of gelijk de Anunnaki in een spacestation rond de aarde blijven cirkelen tot de lucht onder hun is geklaard niet tot de onmogelijkheden hoeven te rekenenen.

  Deze bankster/gangsters rekenen de mensheid slechts tot hun collateral of human resource.  Niks persoonlijks maar slechts strictly business is hun motto of beter hun virus waarmee ze de gehele mensheid hebben geinfecteerd !!

     

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl