renescience.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Hoezo chemtrails bestaan niet?!    
   
   
   
   
   
  Vandaag vermeldt men trots met de borst vooruit op het nieuws en in onder andere 'Het Laatste Nieuws' hoe Chinese meteorologen al jaren de wolken bestoken met chemische substanties… En tja, de wolken en de aarde staan niet stil he! Maar als het in China regent, druppelt het elders net zo goed. Men bestookt inderdaad niet alleen in China al jaren de wolken met chemische substanties, men doet dat ook in Amerika en Europa!  
   
  En "onze" weermensen liegen ons ook al jaren, om niet te zeggen decennia, voor door het af te doen als onder andere 'sluierbewolking'. Bij deze dus DE bevestiging dat chemtrails geen hoax zijn en dat sommige mensen - vooral op internet - wel degelijk correct informeren. Men moet correcte informatie dus niet in de mainstreammedia verwachten. Die lichten alleen correct in nadat ze er van hogerhand de opdracht toe kregen omdat ze er niet meer buiten kunnen vanwege het feit dat in verschillende landen mensen naar rechtbanken gestapt zijn en het internet uitpuilt van wat zij die de mainstreammedia wel willen geloven, een hoax noemen…  
   
   
  Lees meer...   (8 reacties)
  Come Together
   
   UPDATE - grotere zaal!
   
   
   
  Een open uitnodiging voor alle mensen van goede wil
  die zoeken naar waarheid en strijden voor vrijheid
   
  Beste lokale planeetgenoten,
   
  Velen onder jullie weten en voelen het al een tijdje : we staan aan de vooravond van woelige en verwarrende tijden.
   
  Als ‘zij’ klaar staan om hun plan definitief uit te rollen, dan is het nu voor ‘ons’ de hoogste tijd om samen te komen. Niet vanuit angst of agressie, maar vanuit waarheid, waardigheid, mededogen, vertrouwen en liefde.
   
  Het zal heel belangrijk zijn dat de mensen zoveel mogelijk geïnformeerd worden : over griepepidemies en vaccinaties, over economische crisis, over codex alimentarius, over milieu en global warming, enz.
   
  Er bestaat heel veel info, maar het moet in begrijpelijke en duidelijke bewoordingen worden samengevat en worden verspreid naar al wie het aanbelangt :
   
  * alle individuen en dus de pers
  * politieke partijen
  * overheidsinstanties
  * allerlei verenigingen en groepen (greenpeace, kankerfonds, bond beter leefmilieu, ...)
   
  De tijd is dus rijp om van achter onze schrijftafel en ons computerschermpje te komen.
   
  Dit is dus een uitnodiging voor een bijeenkomst, waarbij in essentie zal besproken worden in hoeverre wij een groep kunnen vormen om zo ruim mogelijk een kritische stem te laten horen en informatie te verspreiden.
   
  Concreet : dit ‘historisch’ overleg zal doorgaan zondag 30 augustus om 14 u in de bovenzaal van het etablissement ’t Vosken op het Sint-Baafsplein (tegen het NTG-gebouw) - Gent.
   
  Wegens grote belangstelling moest uitgekeken worden naar een grotere zaal. Hierbij het adres van de grotere zaal:

  NH Gent Belfort (het vroegere Sofitel-hotel), Hoogpoort 63, gelegen rechtover het stadhuis van Gent. Er zijn parkeermogelijkheden in twee nabije ondergrondse parkeergarages (Vrijdagsmarkt en Kouter) en in de ondergrondse parking van het hotel zelf 'naar beschikbaarheid'.

  Het aanvangsuur blijft 14 u, maar gezien deze wijziging in extremis zullen we effectief beginnen om 14.30u.
   
  Gelieve deze uitnodiging te verspreiden en door te sturen naar wie zich hierdoor kan aangesproken voelen.
   
  Gelieve mij (om praktische redenen) iets te laten weten
   
  •        als je niet kan komen maar wel graag op de hoogte wilt gehouden worden
  •        ook als je erbij zult zijn zodat ik je kan verwittigen indien de bijeenkomst wegens massale belangstelling in een van de hangars van Flanders Expo moet doorgaan
   
   
  Mijn contactgegevens :
   
  •        email : peter_vereecke@hotmail.com
  •        gsm : 0485/69.67.30
   
  In vertrouwvolle strijdvaardigheid,
   
  Peter Vereecke
   
  PS Wie ben ik en waarom ik ?
   
  Net zoals jullie ben ik de laatste jaren in toenemende mate aan het wakker worden.
  Ik ben onlangs wat in de picture gekomen vanwege mijn strijd tegen de chemtrails (o.a. of misschien vooral door de vermelding ‘oud-burgemeester’).
  Hierdoor ben ik door nogal wat mensen gecontacteerd, die ook op de hoogte zijn van wat er allemaal aan het gebeuren is en menen dat er weerwerk moet geleverd worden op allerlei vlak. Vandaar dit initiatief.
   
  John Lennon--Come Together (Live)
  John Lennon and a guest appearence by Jesus on Bass :) Live at Madison Square Garden. New York City in 1972 for a benefit concert for Willowbrook State hospital for children that were being abused...
   

  Lees meer...   (4 reacties)
  Belgische ex-burgemeester klaagt chemtrails aan
  Clouds of Death
  Geschreven door Peter Vereecke
   

   
  Ik ben Peter Vereecke, oud-burgemeester van Evergem, België.
   
  Begin juli kwam ik 'in the picture' van zowel de (schrijvende) pers als de (regionale) tv omdat ik als ex-burgemeester in de gemeenteraad aandacht had gevraagd voor het zorgwekkende fenomeen van de chemtrails.
   
  Toen een krantenartikel hierover door een mij onbekend iemand ook op internet gezet werd (o.a. in het Engels) begon ik heel wat reacties te krijgen ( zelfs vanuit Amerika ! ) : "eindelijk iemand die zijn nek uitsteekt en dit schandalig fenomeen aanklaagt !".  Dit is dus een zaak die veel meer mensen beroert dan ik oorspronkelijk dacht.
   
  Sindsdien heb ik mij nog verder en dieper geïnformeerd, heb contacten gelegd met tal van overheidsdiensten en is mijn verontwaardiging-onrust nog toegenomen.
   
  Zo is mij duidelijk geworden
   
  * dat het voornaamste gevolg ( en wellicht ook de bedoeling ... ) van chemtrails  is ons immuniteitssysteem te ondermijnen en ons zodoende tot een gemakkelijk slachtoffer van allerlei aandoeningen te maken.
   
  * dat het verschijnsel zijn oorsprong kent bij de US Army, waar men sinds de jaren veertig in het kader van de biologische oorlogvoering heel intens zoekt naar agressieve virussen en dat men in dat kader experimenten doet bij de eigen bevolking (ongelofelijk maar waar en reeds toegegeven !)
   
  * dat men enerzijds alles ontkent maar anderzijds in officiële documenten als 'Vison for 2020' en 'Owning the weather in 2025'  OPENLIJK spreekt over 'aerial obscuration', dwz het opzettelijk in de lucht aanbrengen van een kunstmatig schild door middel van miljoenen tonnen (!)  chemische stoffen.
   
  Het is dus al jaren een wereldwijd fenomeen.
   
  Wie zich hiervan bewust wordt heeft twee mogelijkheden :
   
  * ofwel binnenskamers eens goed vloeken
  * ofwel in actie schieten en de kat de bel aanbinden
   
  Ik kan niet anders dan voor dit laatste te opteren. In het krantenartikel heeft men de term 'kruistocht' gebuikt en dit is niet zo slecht gekozen : ik wil en zal mij  - koste wat kost - inzetten om de waarheid rond dit fenomeen aan het licht te brengen !
   
  Daarom ben ik maandag 17 augustus naar de onderzoeksrechter Jean-Claude Claeys te Gent gestapt om na het betalen van 250 euro voorschot strafrechtelijke klacht met burgerlijke partijstelling (dat betekent dat de onderzoeksrechter verplicht is onderzoek te doen) neer te leggen wegens 'het systematisch en opzettelijk in de atmosfeer brengen van allerlei chemische en biologische stoffen, die een ernstig gevaar betekenen voor de volksgezondheid'.
   
  Ik wens inderdaad dat dit misdrijf grondig wordt onderzocht en dat op een objectieve manier wordt vastgesteld over welke stoffen het in Vlaanderen/België gaat, welke de identiteit van de opdrachtgever is en met welke bedoelingen dit gebeurt. Uiteindelijk is het natuurlijk dat zo vlug mogelijk gestopt wordt met dit fenomeen.
   
  De klacht is neergelegd tegen onbekenden maar ik heb duidelijk gemaakt dat ik heel sterke vermoedens heb dat het hele chemtrail-project in Europa wordt gecoördineerd en uitgevoerd door de Navo, die dit uiteraard ook ontkent.
   
  Ik roep hierbij op dat iedereen die mij hierover nuttige informatie zou kunnen geven contact met mij opneemt : piloten, militairen, mensen die actief (geweest) zijn op luchthavens, die werken aan vliegtuigen, enz. . Ik garandeer absolute discretie en anonimiteit.
   
  Ik roep ook iedereen op om bij de lokale politie klacht neer te leggen tegen dit fenomeen, zoals ik zelf reeds ettelijke malen heb gedaan.
   
  Ik heb deze klacht neergelegd als individuele burger, als een kleine David tegen de gigant Goliath, maar ik doe dit niet voor mij alleen en ik sta ook niet alleen.
   
  Omdat er zovele mensen nu reeds op de hoogte zijn maar voorlopig nog vanuit een isolement heb ik een oproep gelanceerd voor een bijeenkomst, die eind deze maand zal doorgaan en waarop zal nagegaan worden in hoeverre we een actie-comité kunnen vormen.
   
  Voornaamste bedoeling is om enerzijds de kritische krachten van wakkere burgers te bundelen en anderzijds (achtergrond)informatie op een duidelijke wijze aan te bieden. Chemtrails zijn geen geïsoleerd fenomeen. Nu al wordt duidelijk dat we in het najaar afstevenen op een mondiale vaccinatie tegen de vermeende pandemie van Mexicaanse griep. Ook daar valt heel veel over en vooral tegen te zeggen. En er is de financiële en economische crisis. En eind dit jaar wordt de codex alimentarius van kracht.
   
  Ik roep iedereen die hiervoor interesse heeft om op een of andere manier mee te werken aan zo'n comité om met mij contact op te nemen voor nadere info.
   
  Bij wijze van door- en nadenker voeg ik een link toe waaruit blijkt dat de Hopi-indianen het fenomeen van de chemtrails reeds hadden voorzien:
   
   
   
  Basisinformatie over chemtrails
   
  WAT ZIJN HET ?
   
  Heel algemeen gaat het over de rechte strepen die men in de lucht kan opmerken.
  Essentieel is het onderscheid tussen contrails en chemtrails.
   
  CONTRAILS (condensatie-sporen) zijn de normale, dunne lijnen van gecondenseerde waterdamp, die een lijnvliegtuig op een hoogte van ongeveer 10.000 meter achter zich laat. Ten gevolge van de vriestemperatuur (- 40° C) en de vochtigheid (+ 70 %)  in deze luchtlaag bevriest de waterdamp in de uitlaatgassen.
  Deze contrails verdwijnen na enkele seconden/hooguit een paar minuten.
   
  CHEMTRAILS (chemische sporen) zijn hier duidelijk van te onderscheiden :
   
  •        het zijn bredere, vollere strepen die zich na enkele minuten beginnen te verspreiden en urenlang zichtbaar blijven
   
  •        het is duidelijk een gecoördineerde actie van meerdere vliegtuigen. Deze trekken strepen naast en haaks op elkaar waardoor er een raster gevormd wordt. Dit waaiert uit en vormt een melkachtig nevel, die het zonlicht fel filtert
   
  •        een ander regelmatig gevormd patroon is de X-vorm
   
  •        de ‘sproeituigen’ vliegen in de regel opmerkelijk lager dan normaal, tussen de 6 en 10 km in lagen waar van nature noch de temperatuur noch de vochtigheid aanwezig is, die nodig is voor condensatie.
   
  Dit is dus essentieel : deze ‘wolken-strepen’ zijn dus niet veroorzaakt door het bevriezen van water(damp), maar door de werking van chemische stoffen, die doelbewust in de atmosfeer gebracht worden.
  Onderstaande foto geeft een beeld van het heel duidelijk onderscheid tussen een contrail en een chemtrail.
   
  Boven en onder chemtrails, midden contrail
   
  In sommige van de honderden filmpjes , die op internet te zien zijn, merk je duidelijk een vliegtuig dat eerst begint met een contrail, dan de sproeihendel open zet, vervolgens in een reeds bewerkte chemtrailzone komt en dus de hendel afzet en na het verlaten ervan deze opnieuw open zet.
   
  Wanneer doen de chemtrails zich voor ?
   
  Meestal op heldere dagen met stabiel weer, hoge druk en weinig of geen wind.
   
  Doorgaans begint men er ’s morgens vroeg aan, maar de laatste maanden kan dit ook ’s avonds en zelfs ’s nachts !
   
  Het fenomeen is ontstaan begin de jaren negentig, maar het neemt de laatste jaren exponentieel toe
   
  Waar doen ze zich voor ?
   
  Over heel de wereld, maar vooral in de dichtbewoonde gebieden
   
  Hoe gebeurt het ?
   
  De verspreiding gebeurt op twee manieren : door vermenging met de brandstof of door besproeiing via specifieke installaties.
   
  Wellicht wordt de eerste methode vooral toegepast bij ‘normale’ lijnvliegtuigen, waarvan getuigen bevestigen dat deze voorzien zijn van een niet op officiële schema’s vermeld apart circuit van tanks, pompen en lijnen dat is aangesloten op de holle statische ontladingsbuizen aan de achterranden van de vleugels en de horizontale stabilisatoren.
   
  Anderzijds zijn er de specifieke sproei-vliegtuigen en ook de tank-vliegtuigen van het type KC-135, KC-10, DC 10 en Hercules C-130. Sommige zijn onherkenbaar, andere dragen militaire kentekens.
   
  Wat is de samenstelling van de chemtrails ?
   
  Uit onderzoek en op basis van bronnen blijken chemtrails volgende ingrediënten te kunnen bevatten :
   
  •        zware metalen als barium, aluminium, cadmium, titanium
  •        virussen, bacteriën, schimmels en mycoplasma’s, die erg verwant zijn met de pathogene soorten die men in biologische oorlogsvoering gebruikt, die niet in de natuur voorkomen en die de oorzaak zouden zijn van heel wat ‘moderne’ ziekten !
  •        diverse chemische stoffen zoals polymere vezels, Ethyleendibromide (EDP) dat o.a. als pesticide gebruikt werd maar nu verboden is omdat het kankerverwekkend is en het immuniteitssysteem ondermijnt.
   
  Op internet vind je een aantal bewijzen, die geleverd zijn door laboratoria na onderzoek volgens alle geldende regels :
   
  •        www.carnicom.com/lab12.htm 
   
  Wat gebeurt er met deze substanties van de chemtrails ?
   
  Logischerwijs dalen deze neer en contamineren zowel het water, de aarde en alles en iedereen erop.
   
  Op hevige sproeidagen kan je een metaalachtige geur of smaak waarnemen.
   
  Wat is het effect op de gezondheid van de mens ?
   
  Contrails maken de mens niet ziek, chemtrails wel.
   
  Uit diverse studies blijkt dat de chemtrail van al de hierboven vermelde ingrediënten erg nefast is voor de gezondheid en aanleiding geeft tot volgende fenomenen:
   
  •        kankers allerlei
  •        hoofdpijnen, duizeligheid, depressiviteit, lethargie
  •        kortademigheid, ademnood, astma
  •        onvruchtbaarheid, miskraam vroeggeboorte
  •        griepaanvallen
  •        hart- en herseninfarcten
  •        huidproblemen
  •        achteruitgang korte termijngeheugen, concentratieproblemen
   
  Op hevige sproeidagen stelt men in de spoedafdelingen van ziekenhuizen spectaculaire stijging vast van allerlei klachten, vooral met ademhaling .
   
  Het grote probleem is het kleine formaat van de deeltjes (10 mikron en minder – cfr menselijk haar is 100 mikron in doorsnede). Deze submicroscopische afmetingen zijn ook het grote gevaar voor onze gezondheid !
   
  Algemeen gesproken is het grote gevolg dat het menselijke immuniteitssysteem gevoelig wordt ondermijnd, waardoor men heel vatbaar wordt voor allerlei ziekten.
   
  Wie zit daar achter ?
   
  Onderzoek moet hierover definitieve klaarheid brengen, maar de meeste bronnen wijzen in de ‘militaire’ richting.
   
  In Amerika ontkent de overheid alles maar tegelijk wordt  in officiële documenten van de US Air Force zoals ‘Vision for 2020’ en ‘Owning the weather in 2025’  openlijk gesproken over ‘aerial obscuration’.
   
  Hier in Europa en België is het dus zeker niet denkbeeldig dat iets gelijkaardig gebeurt maar dan onder coördinatie van de Navo.
   
  Dit moge ongeloofwaardig lijken maar nader onderzoek wijst uit dat biologische oorlogsvoering van alle tijden is en dat deze militaire tak na de tweede wereldoorlog heel sterk tot ontwikkeling is gekomen, vooral in USA waar het leger in dat verband samenwerkt met wetenschappers, laboratoria, universiteiten, ‘gezondheids’organisaties als CDC, farmaceutische en chemische bedrijven, CIA, FBI en zelfs de WHO.
   
  Uiteraard wordt biologische oorlogsvoering ingezet tegen ‘de vijand’, cfr verarmd uranium in Irak en Afghanistan, witte fosfor in Gaza, agent orange in Viëtnam, maar het is een vaststaand feit dat het ook wordt gebruikt tegen de eigen bevolking !
   
  Overheden van verschillende landen als USA, UK, Australië, Duitsland hebben al publiekelijk moeten toegeven dat ze zelfs hun eigen bevolking gedurende jaren stelselmatig hebben blootgesteld aan allerlei chemische en biologische stoffen in het kader van biologische oorlog-experimenten.
   
  Hoe kunnen chemtrails bewezen worden ?
   
  Zelfs vanop de grond ziet, ruikt en proeft men dat die specifieke strepen, die chemtrails zijn en niet de onschadelijke contrails.
   
  Het hieronder vermelde bronnenmateriaal bevestigt dat het hier gaat om een meermaals feitelijk bewezen fenomeen : er worden systematisch en doelbewust chemisch-biologische stoffen in de atmosfeer gebracht.
   
  Het onderzoek, dat ik vraag en dat vooral duidelijkheid moet brengen of dit al dan niet ook in ons land gebeurt,  lijkt mij niet zo moeilijk te zijn : in tegenstelling tot de meeste misdaden gebeurt dit
   
  •        zeer regelmatig
  •        goed zichtbaar boven onze hoofden
  •        door vliegtuigen waarvan volgens mij de identiteit gemakkelijk moet te achterhalen zijn ( via instanties als Euroconsult )  evenals de opdrachtgever aan wie alle relevante vragen kunnen gesteld worden : welke stoffen worden in de atmosfeer gebracht, met welke bedoeling, met welke vergunning, op basis van welke wetgeving,  enz.
   
  Slotbemerking
   
  Dit rapport is tot stand gekomen naar aanleiding van het neerleggen van een klacht met burgerlijke partijstelling.
   
  Ik heb dit opgemaakt op basis van heel wat informatie, die ik uit diverse bronnen heb verzameld. Ik besef dat ik een ‘gewone’ burger ben, die in deze materie geen specifieke opleiding of ervaring heeft. Het heeft dan ook niet de pretentie volledig of volmaakt te zijn. Ik sta volledig open voor iedere bemerking of aanvulling.
   
  Het is wel geschreven vanuit een oprechte bezorgdheid voor de volksgezondheid en vanuit het streven naar een betere wereld.
   
  Het wordt aangeboden aan al wie zou kunnen en willen bijdragen tot het stopzetten van dit criminele fenomeen van de chemtrails.
   
  Mijn dank voor uw interesse en uw bijdrage.
   
  Peter Vereecke
   
  PS  Hieronder vindt u enkele bronnen:
   
  •        Chris Haderer: “Chemtrails: Verschwörung am Himmel?”
  •        William Thomas “Chemtrails confirmed”
  •        Marcel Messing - www.wijwordenwakker.org (rubriek ‘technologie’)
  •        Rami Nagel – www.naturalnews.com
  •        Carolyn williams Palit: “What chemtrails really are” - www.xiandos.info
  •        www.chemtrailcentral.com
  •        www.chemtrails.be
  •        www.hetechtenieuws.nl
  •        www.niburu.nl
  •        http://www.guardian.co.uk/Archive/Article/0,427...
   
   
  Op www.youtube.com kan men meerdere filmpjes zien :
   
  •        Chemtrails all around the world
  •        Aerosol crimes – First edition
  •        Chemtrails from the inside
  •        The ultimate proof of chemtrails
  •        Chemtrails UK Government admits deadly spraying
  •        Yes we are under attack 6 spraying
  •        Chemtrail Proof – German Military exposed
  •        Chemtrails admitted by German military
  •        Chemtrails admitted and confirmed by History Channel
  Lees meer...
  Aan een helblauwe hemel vloog donderdag 16 juli een vleugelloos cylindrisch object ongeveer met dezelfde snelheid als het lijnvliegtuig wat zich gelijktijdig in hetzelfde luchtruim bevond boven de gemeente Zevenbergen Moerdijk. Toen het object werd opgemerkt vloog het zonder enig spoor van motoraandrijving of contrailvorming in zuidelijke richting om nog geen twee minuten later toen een fototoestel was gehaald zich met dezelfde snelheid weer in tegengestelde richting te verplaatsen. Het lijnvliegtuig liet een zichtbaar normaal contrailspoor achter doch het cylindrische object liet helemaal niets achter, althans zo leek het aanvankelijk want nog geen uur later werden namelijk deze chemtrails zichtbaar precies op het traject waar het cylindrische object had gevlogen !
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Bekijk de afbeeldingen nader onderzocht en van expertise commentaar voorzien op
   
   
   
  Copyright © 2009 ©MARINUS CORNELIS WILHELMUS VISSERS© 
  Lees meer...   (3 reacties)
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl