renescience.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
   

  Heimwee naar het (T)huis van mijn Vader (4)

   
   
  In de voorgaande delen hebben we de schotel en de astronaut reeds besproken en waren dan bij de boom aanbeland die ons liet zien dat er zoiets als een co-operatief kruisverband zou bestaan tussen een biologisch weefsel van een corpus afkomstig uit de ruimte en een corpus of biologisch weefsel van de aarde zelf. De naam van de boom was dan cocos-nucifera wat we dan kunnen lezen als een co/orpus-co/orpus-nut (knoop of kruisverband in biologisch weefsel) en cifera wat cijfer betekent. 
  Gezien de ontwerpers specifiek een palmboom hebben gekozen waarmee de biologische aard van een mens van vlees bloed dan zou kunnen worden vergeleken is het misschien verstandig om de biologie van de desbetreffende boom dan eens nader te bestuderen en zo meldt Wikipedia hierover dan ondermeer hetvolgende,

   
   
   
   
  "The flowers of the coconut palm are polygamomonoecious, with both male and female flowers in the same inflorescence. Flowering occurs continuously. Coconut palms are believed to be largely cross-pollinated, although some[which?] dwarf varieties are self-pollinating. The "nut" of the coconut is the edible endosperm, located on the inner surface of the shell. Inside the endosperm layer, coconuts contain an coconut juice that is sweet or salty or both sweet and salty.".

  http://en.wikipedia.org/wiki/Polygamomonoecious
  The term polygamomonoecious is used to describe a species population containing plants that are polygamous and plants that are monoecious. Coconut palms provide a good example of a polygamomonoecious species.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Monoecious
  Plant sexuality covers the wide variety of sexual reproduction systems found across the plant kingdom. This article describes morphological aspects of sexual reproduction of plants.
  # Monoecious - an individual that has both male and female reproductive units (flowers, conifer cones, or functionally equivalent structures) on the same plant; from Greek for "one household". Individuals bearing separate flowers of both sexes at the same time are called simultaneously or synchronously monoecious. Individuals that bear flowers of one sex at one time are called consecutively monoecious; plants may first have single sexed flowers and then later have flowers of the other sex. Protoandrous describes individuals that function first as males and then change to females; protogynous describes individuals that function first as females and then change to males.

  De noten van de cocos nucifera bevaten dan het endosperma en wiki zegt daar dan hetvolgende over,

  Endosperm
  Het endosperm of kiemwit is het reservevoedsel van zaden, dat voor de kieming en eerste groei gebruikt wordt. Het endosperm is vaak rijk aan zetmeel (granen), olie (koolzaadolie) en eiwitten (erwt, boon). Bij de eenzaadlobbigen (monocotylen) zit het reservevoedsel in het endosperm. Bij de tweezaadlobbigen (dicotylen) is meestal het reservevoedsel uit het endosperm overgegaan in de beide zaadlobben (cotylen), maar bij sommige plantensoorten kan het ook nog in het endosperm zitten.
  Bij de naaktzadigen is het endosperm afkomstig van de vrouwelijke gametofyt. Dit endosperm wordt het primaire endosperm genoemd en is haploïd(Haploïde organismen hebben, in tegenstelling tot diploïde organismen, slechts één exemplaar van ieder chromosoom. Dit wordt weergegeven met n of 1n. Ook cellen kunnen haploïd zijn: bij de mens zijn voortplantingscellen haploïd.. Bij de bedektzadigen wordt het endosperm gevormd door de samensmelting van de secundaire embryozakkern in de embryozak met de spermacel uit de pollenbuis van de stuifmeelkorrel. Dit endosperm wordt het secundaire endosperm genoemd en is triploïd.

  Gameet
  Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
  (Doorverwezen vanaf Geslachtscel)

  Een gameet of geslachtscel is een haploïde cel die dient voor de seksuele reproductie. De geslachtscellen van een mannelijk organisme heten zaadcel, van vrouwelijke organismen eicel. Wanneer een eicel en een zaadcel van hetzelfde organisme samensmelten ( de plasmogamie) vormen ze een zygote. Bij versmelting van twee kernen (de karyogamie) - het criterium voor seksuele voortplanting - ontstaat een diploïde cel die tot een nieuw organisme uitgroeit, drager van DNA van beide ouders.
  Bij schimmels kan een zygote uitgroeien tot een sporenvormer die met meiose haploïde sporen maakt. Uit een spore groeit dan een schimmel, die dus haploïd is.
  Voor de vorming van de haploïde geslachtscellen uit de normale diploïde cellen waaruit een organisme is opgebouwd gebruikt het een versie van de celdeling genaamd meiose. Bij meiose worden uit één diploïde cel vier haploïde cellen gemaakt. Elk van de resulterende gameten heeft één van de twee aanwezige chromosomen van ieder paar.

  De kerndeling, mitose, vormt twee cellen met hetzelfde aantal chromosomen als de moedercel.

  Bij de mens worden zaadcellen gemaakt in de testes, eicellen in de ovaria.
   
   

  Het bovenstaande leert ons dat er inderdaad opvallend veel overeenkomsten blijken te bestaan tussen de aard van onze uit de hemel gevallen cocos-nucifera en ons mensen van vlees en bloed. We houden deze informatie dan ook wijselijk achter de hand voor wanneer zich mogelijk vragen opdoen omtrent de aard van het boompje en beestje en hun stamboom en gaan dan weer gewoon verder met volgen van de aanwijzingen welke ons in het basrelief aangereikt worden.  We hadden reeds een vliegende schotel en een astronaut die zijn stamboom mee naar de aarde heeft gebracht en kennelijk van plan is om aan de hand van weefsel/tissue/(t(he) issue/ it is you", maar het betreft hier echter tevens zijn eigen weefsel en dus is het eigenlijk ook "hij" deze "heere(n) van boven" die hier op aarde een co-orperatief kruisverband/verbond in biologisch weefsel tot stand wenst te brengen.
  Merkwaardig genoeg verhaald wiki dat de cocos-nucifera over een koninkrijk schijnt te beschikken waarmee tevens de link dan kan worden gelegd met de bijbel die ons meld dat de heere(n) god uit de hemel hier op aarde zijn koninkrijk heeft gesticht.
  Het betreft hier dan vanzelfsprekend de voortplanting of reproductie van een soort doch naar het zich laat aanzien waarschijnlijk dan niet op de manier waarop wij dat normaliter gewend zijn.
  De boom blijkt hier dan zowel symbolisch alsmede op biologische gronde belangrijke informatie in zich te dragen en wanneer we vervolgens de kokosnoten dan nader gaan beschouwen dan leert wiki ons dat het endosperma zich daarin bevind wat wederom te vergelijken is met de zaad of teelballen van een man waarin zich eveneens het sperma bevind.


   
  Als we vervolgens dan weer terug gaan naar de astronaut en ons dan richten op zijn "kruis" waar zijn kokosnoten of zaadballen zich behoren te bevinden dan zien we daar enkele opmerkelijke zaken afgebeeld namelijk een soort van schoteltje met daarop een kopje of bekertje met daaraan of daarin een soort van zakdoek of tissue. Het doekje bevind zich dus bij zijn "kruis" wat dit doekje dan ook haast letterlijk als zijn "zakdoek" ofwel een stukje kruisweefsel (tissue/ it is you/ it is him) van/uit zijn balzak maakt waarmee vanzelfsprekend dan tevens ook naar zijn sperma wordt verwezen alwaar het uiteinde van het doekje wat zich als een wormachtig object of wezentje laat aanzien dan ook naar verwijst.
  Dit zakdoekweefsel/"it is you/it is him" ofwel zijn sperma wordt hier echter dan kennelijk in een beker opgevangen welke zich op een schotel of shuttle bevind wat wederom verwijst naar het gegeven dat er weefsel van boven naar beneden word geshuttled wat ook weer wordt bevestigd doordat zijn rechterbeen inclusief schotel, beker en tissue/sperma zijn afgebeeld op een steen doch dit is dan geen gewone natuursteen maar een kunstmatig gevormde steen ofwel een bouwsteen waarmee zijn sperma dan alszijnde een genetische bouwsteen kan worden gelezen.
  Met zijn andere voet bevind hij zich dan op de aarde en deze voet en tenen zijn dan weer verbonden met een op het eerste gezicht vreemdogende fles doch waarvan de vorm ons echter verraad dat dit logischerwijze enkel maar een soort van thermos(binnen)fles of laboratoriumfles kan zijn want de bodem van deze fles is rond waardoor deze ook niet als een normale fles op een vlakke ondergrond kan staan.
  Met deze fles worden ons dan ook weer enkele belangrijke aanwijzingen gegeven want zo dient een thermosfles om (vloei)stoffen of tissue in te bewaren of langer warm of houdbaar te houden en anderzijds dient een laboratoriumfles om een chemische of biologische reactie tussen een of meerdere stoffen te bewerkstelligen en men slaat hiermee dus eigenlijk twee vliegen in één klap.
  De astronaut verzegelt de fles hier dan met de beide handen boven op elkaar waarvan de bovenste rechterhand en bijbehorende arm dan door middel van een soort van kettingsnoer welke we kunnen herkennen als een DNA nucleiketen verbonden zijn met de lichtkolom onder de schotel welke we reeds hadden herkend als het (levens)licht of de energie des heere(n)(s) voertuig uit de hemel.
   
  Dat hier een stuk uit zijn arm ontbreekt lijkt doordat de ketting ook over het ontbrekende stuk lijkt door te lopen ook niet direct een beschadiging door erosie of ongeval of iets dergelijks maar is waarschijnlijk bewust zo aangebracht want er wordt hier immers letterlijk een stuk van zijn weefsel/tissue/sperma afgenomen wat als genetische bouwsteen zal gaan worden gebruikt voor de realisatie van een nieuw te vormen biologisch co-co-nut kruisverband of corpus-operatie.
  Zijn linkerhand is vervolgens dan direct verbonden met de thermos of laboratoriumfles en op deze arm zijn dan drie ringen afgebeeld die naar het zich laat aanzien dan alsvolgt gelezen dienen te worden. Als we de arm op de plaats van elke ring afzonderlijk zouden doorzagen dan krijgen we drie schijven met vlees, bloed, been en beenmerg (waarin zich ook stamcellen bevinden die weer nodig zijn voor de voortplanting van de soort) en waarvan 1 schijf dan van boven, 1 schijf van beneden en 1 schijf daar kunstmatig tussen ingesloten want de ringen zijn immers net als de bouwsteen kunstmatig gevormde objecten.
  Een dergelijke band wordt ook in onze tijd nog vaak als identificatie of initiatiemiddel gebruikt en zo dragen bijvoorbeeld hulpverleners (rode kruis e.d.) vaak een dergelijke arm/wapen-band waarmee zij zich dan onderscheiden en/of kenbaar maken aan derden of buitenstaanders en daarmee dus laten zien dat zij verbonden zijn aan een bepaalde groep of co-orporatie.
  De corporatie waar de astronaut bij is aangesloten ID-ENT-ificeert of IN-IT-ieert zich dan met deze drie ringen (cirkels, cellen enz.) welke zeer toepasselijk dan ook wijzen op het verbond wat men hier aan de hand van gekruist co-co-nut weefsel wenst aan te gaan.
  Dan zien we direct naast deze arm een jong boompje wat (nog) niet is geworteld in de aarde maar wat via de voet en tenen van de astronaut-spermadonor als het ware letterlijk voeten op de aarde krijgt. Dit boompje vertegenwoordigt logischerwijze dan de nieuw in het laboratorium te creeren tak of ID-ENT(iteit) of in gevallen engelentaal "identity" (I(ntelligent) D(esigned) ENT (of an) E(xtra) T(errestrial) uit de stamboom van de astronaut. We tellen in dit boompje dan 6 takken aan de stam en 1 boven aan het uiteinde van de stam en de bloemen die zich daaraan bevinden tellen dan vier bladeren waarmee dan ondermeer ook weer wordt gedoeld op het co-operatief co-co-nut verbond in (ons) weefsel.
  Opmerkelijk is dat het getal van Christus "de gekruisigde" eveneens het getal 7 was wat ook overeenstemt met het getal van de "flower of life" uit de sacrale geometrie waarover later meer. Rond het vierblad hangt eveneens een mystieke sfeer wat we in een aantal varianten via oude overgeleverde mythes vaak afkomstig uit de religieuze hoek ook weer tegenkomen en dit dan zowel in de vorm van het klavertje 3 als het klavertje 4 waarvan de eerste ondermeer de heilige drie-eenheid, "de vader, de zoon en de helige geest" symboliseert en over de laatste verhalen de ronde doen dat de vinder ervan niets dan geluk zou ontmoeten in het leven doch wat gezien we hier bespreken gaandeweg misschien wel eens zou kunnen gaan worden betwijfeld.
   
   
   
  Hieronder enkele religieuze en mythische varianten omtrent het klaverblad wat in gevallen engelentaal "club's" betekent wat dus ook weer vereniging of (coconut)corporatie betekent.
  In onze taal is het dan Klaver wat waarschijnlijk dan gelezen kan worden als KA-laver.
  Ka is het evenbeeld van lucifer (die moet eten) en "laver" zijn "die-genen" die KA laveren ofwel in S-laafse onderdanigheid dienen ! 
  Ik vraag u de aandacht in onderstaande eens te richten op de symboliek welke haast in alles lijkt te zijn gerelateerd aan onze genen en genealogie en geometrie en aanverwanten en in de volgende delen zullen we daar dan verder op in gaan.  
   
   
  http://www.gerardlenting.nl/betekenissymbolen/Betekenissymbolen.html


  Klavertje 4.
  Klaver met vier blaadjes brengt geluk, of het nu met geld is, in het spel of in de liefde.
  De oorsprong van de legende van het vinden van een klavertje vier (en het Geluk dat het zou brengen) voert terug naar de tijd van St.Patrick.

  St. Patrick werd in 387 geboren in Schotland.
  Zijn echte naam luidde Maewyn Succat.
  Op zijn 16e werd hij ontvoerd door piraten en verkocht als slaaf.
  Tijdens zijn zes jaar durende slavernij kreeg hij steeds vaker religieuze visioenen en putte hij kracht uit het geloof.
  Hij ontsnapte, reisde naar Frankrijk en werd priester.

  Op zijn 60e keerde hij terug naar Ierland om daar het Christendom te verspreiden.
  Men zegt dat Maewyn een onvoorstelbaar sterke persoonlijkheid bezat waarmee hij steeds iedere tegenslag wist te overwinnen.
  Het klavertje gebruikte hij als een metafoor om de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest aan te duiden.
  Het klavertje drie had de vorm van een kruis en men geloofde in het algemeen dat dit een teken was van perfecte eenheid.

  De legende zegt dat St.Patrick alle slangen uit Ierland wist te verjagen.
  Ze kropen naar zee en verdronken.
  De slang was een symbool van een vroeger heidens geloof en met dit tot de verbeelding sprekende verhaal wist hij uiteindelijk Ierland te redden van het heidendom.
  Saint Patrick wordt vaak afgebeeld in bisschoppelijk gewaad met slangen en een klaverblad (shamrock) aan zijn voeten.

  St.Patrick overleed op 17 maart 460.
  Vanaf de zevende eeuw wordt hij op 17 maart herdacht door de Ieren - waar ook ter wereld - met een groot feest ("St.Patrick's Day") 
   
   
   
   
   
  ACE    ALL-C (clubs/corporations) -IN-G(ods) E(YE),  Y = "trinity of peace(s)" of Adam/Atom
  KING   K(lucifer) IN G(od)
  DAME   DA(she who recycled and give birth/bird) on ME
  JACK   the DEV (and ) IL, (THE(D)EVIL) recycled ashes relied on the number of 21
          (chromosomes) and the mercy of the king and queen (later meer hierover)
   
   
   
  Op de kermis van Itegem komt een gloednieuwe kunstenmaker. Hij spreekt niet, maar iedereen moet doen wat hij wil. Hij heeft dwingende ogen en een meisje met zwarte wilde haren en gouden oorringen vergezelt de man. Ze speelt op een tamboerijn en haar stem is schel. Ze vertelt dat de tovenaar door muren kan gaan en iedereen ziet de man door een forse eik lopen. De menigte is erg verbaasd. Oude Metje loopt naar huis en ze heeft klaver geplukt. Ze hoort een gil en rent naar de eik. Ze ziet een man rond een boom heenkruipen en vraagt wat er aan de hand is. Metje roept dat de mensen zich niet moeten laten bekeukelen, het gaat om een bedrieger. De mensen willen tegenspreken en Metje legt de klaver op de grond. Ze ziet het lijf van de man half in de boomstam en de twee dwingende ogen kijken in de hare. Metje verzet zich en ze denkt aan haar eigen waarschuwing. Ze slaat haar ogen neer en ziet een klaverblaadje liggen. Ze pakt het en ze ziet de man weer rond de stam kruipen. Ze waarschuwt de menigte opnieuw en de mensen laten de schellen van de ogen vallen. De tovenaar en het meisje gaan er vandoor. Thuisgekomen ziet de dochter van Metje een klavertjevier in de hand van haar moeder en dit wordt in een linnen zakje gestopt. In de familie wordt het gedragen als ze naar de kermis gaan, het behoedt je voor het ongeluk. Met klavervier kun je niet betoverd worden.

   
   
   
  wordt vervolgd, 
  Lees meer...   (6 reacties)
   

  Heimwee naar het (T)huis van mijn Vader (3)

   
   
   
   
  We hadden inmiddels de schotel reeds herkend en waren dan aanbeland bij de wachter, engel ofwel de astronaut en zijn helm met daarop de voor ons in onze tijd bekende moderne communicatietechnologie in de vorm van een headset inclusief microfoons
  De astronaut heeft ons echter nog veel meer te vertellen zowel over zichzelf als over de lading welke hij uit de ruimte mee naar de aarde heeft gevoerd en het bijzondere doel daarvan.
  Ik ga er inmiddels vanuit dat de lezer die het tot hier allemaal gevolgd heeft al een beetje een indruk heeft gekregen over de wijze waarop de ontwerpers van deze bas-reliefs de toeschouwers aan de hand van woordeloze zelfverklarende beelden informatie pogen over te dragen.
  We moeten er dan ook vanuit gaan dat niets in deze plaatjes zonder betekenis is want daarmee zou men de toeschouwer dan in verwarring kunnen brengen waardoor men dan het risico zou lopen dat het verhaal niet begrepen zou worden en gezien het hier dus een schotel inclusief astronaut betreft welke een hoogstaande moderne technologie vertegenwoordigen mogen we dus ook helemaal niets uitsluiten. Ook wil ik nog even benadrukken dat deze plaatjes door de ontwerpers doelbewust tweedimensionaal zijn uitgevoerd waardoor de verhoudingen in afmeting ook niet altijd overeenstemmen met de werkelijkheid en het geheel dan ook als een soort symbolenschema of rebus gelezen dient te worden. Dit betekent dat er dus geen diepte of perspectief in de plaatjes zijn verwerkt wat ons ook weer iets zegt over de manier waarop we de plaatjes dienen te benaderen namelijk, er is dus geen variabel 3D perspectief wat dan zoiets betekent als "what you see is what you get" en alles wat je nodig hebt om je beeld te vormen is reeds afgebeeld.
  Ik doe dit bewust ook deels in het engels om reden dat we al hebben kunnen opmaken dat de ontwerpers hun tijd ver vooruit waren en de heere(n) en hun engelen daarom ook zouden kunnen hebben voorzien dat engels (gevallen engelentaal) onze wereldtaal zou zijn wanneer wij op het punt in tijd zouden zijn aanbeland dat de inhoud van de plaatjes door ons zouden kunnen worden herkend en begrepen. Vandaar dan ook dat ik deels de engelse taal zal gebruiken wat zoals we zo dadelijk ook zullen zien een zeer verstandig besluit is. Een schotel wordt immers in het engels "shuttle" genoemd wat dan tevens veer of pendel betekent waar de spaceshuttle van Nasa ook naar is vernoemd en men raakt met de afgebeelde schotel in één klap dan ook zowel de aard alsmede het gebruikersdoel van het object !
   
   
   
  We zullen nu dan beginnen met de boom welke op zich al een hele kluif zal zijn zoals we weldra zullen bemerken. Veel mensen zullen het misschien direct te ver gaan zoeken en ik heb dan ook al vaak voorbij horen komen dat men bijvoorbeeld een leeuw of een ander dier in de boom meent te herkennen en op zich vormt dit ook niet echt een probleem voor de uiteindelijke algehele betekenis maar het is daarbij echter wel noodzakelijk om de gehele boom tot in het kleinste detail te onderzoeken en te ontleden om de gehele inhoud en betekenis ervan eigen te maken. Aanvankelijk zien we hier nu dus een palmboom en gezien sommige mensen er vaak al direct een leeuw of dier o.i.d. in herkennen zegt dit ons aanvankelijk al dat er met deze boom dus iets vreemds aan de hand is wat je dan ook uitnodigt om de boom aan een wat meer diepgaand onderzoek bloot te stellen.
   

   
  Wanneer we dit daadwerkelijk zullen doen valt uit de vorm van de boom en de takken, bladeren en vruchten op te maken dat het hier vooraleerst een palmboom betreft doch de wijze waarop de takken en bladeren zijn afgebeeld stemt dan echter niet geheel overeen met hoe een palmboom er normaliter uitziet. De takken en de bladeren zijn hier dan namelijk wat te ver naar boven gebogen wat eigenlijk enkel logisch zou zijn wanneer er een hevige wind onder waait die de takken en bladeren dan met kracht naar boven doet buigen. Nu hadden we op dit punt echter de schotel al herkend en die was dus van boven uit de hemel neergedaald en zo ook is dit dan waarschijnlijk het geval met deze palmboom die hier op een dermate wijze is afgebeeld dat het lijkt alsof hij inderdaad zo uit de hemel is komen vallen.
  Gezien er dan ook geen wortels zichtbaar zijn en de stam hier deels wordt gevormd door het lichaam van de astronaut maakt dit dat we de boom en de astronaut als het ware dan ook als één geheel kunnen beschouwen. (herinner tweedimensionaal/rebus)
  Deze boom is dus als het ware de "ei-gen" stamboom van de astronaut en draagt daarmee symbolisch alle kenmerken en eigenschappen van deze figuur want hij is er immers letterlijk zelf mee verbonden of veréénzelvigd waarmee we het geheel dan dus kunnen lezen als de "stamboom" van "die-genen" die ermee verbonden is en in dit geval dus de astronaut.
   


  Een volgende blik laat ons dan zien dat er zich drie takken aan de boom bevinden waardoor er een heel opmerkelijk engels woordenspel onstaat uit het woord palmtree.
  Namelijk three of tree schrijf je dan wel iets anders maar fonetisch klinken beide woorden echter vrijwel identiek waardoor we beide mogelijkheden van "boom" en de "drie"(-eenheid) dan ook in beschouwing dienen te nemen. Gezien het de eigen stamboom is van de astronaut wordt dit in het engels dan tevens ook "his t(h)ree" ofwel "zijn boom" of "zijn drie" wat vrijwel hetzelfde klinkt als "history" (geschiedenis) en "his story"(zijn verhaal).
   
   
   
  Er is dan ook letterlijk nog wat meer aan de hand met deze boom want de buitenste takken met bladeren laten zich ook enigszins aanzien als twee handen wat in samenspraak met de naam van de boom dan weer verwijst naar het het woord "handpalm". De kenmerken van onze handpalmen zijn dan de lijnen waaruit volgens de esotherische scholen onze astrologische horoscoop valt af te lezen en wat hier tevens ook weer een link legt met de schotel en de astronaut en het universum. 
   
  We zullen dan weer eens verder op zoek gaan naar de "his-story" die men ons hier wil vertellen en belanden dan bij de vruchten waarmee eveneens weer iets opmerkelijks aan de hand blijkt te zijn. Het betreft hier namelijk twee bundels vruchten die gezien het hier een palmboom betreft logischerwijze dan ook kokosnoten zal betreffen maar die zich echter niet direct aan de takken van de boom bevinden maar met een soort van kruis-verband om de stam heen zijn geknoopt.
  In het engels zou dit dan heten "crossed bond-age" waarin we dan de woorden "gekruisigd" "verbond"(in) "tijd" kunnen vinden wat weer lijkt te worden ondersteund door de naam van de vrucht van de palm-3 die in het engels co-co-nut heet.
   


   
  De oorspronkelijke naam van de boom is "coco nucifera" en het woord "co" is dan weer een afkorting van een aantal scheikundige benamingen die ik hier niet wil belichten maar wordt ook gebruikt in de woorden co-rpus of co-rporation wat een zakelijk handels-verbond is tussen partijen (part-eien/deel(en) van eieren) en "nut" is dan ofwel een idioot of een moer of knoop of noot maar uiteraard zal hier dan vanzelfsprekend een bepaald verbond met een ander individu of iets in die geest mee worden bedoeld. Het woord individu is dan ook weer zo'n listig woord omdat het woordzuiver eigenlijk "ïn divide" ofwel "in gespletenheid" of in ge/ver-scheidenheid betekent waarmee dus eigenlijk wordt gezegd dat een individu een corporatie is bestaande uit meerdere partijen waarmee de vrucht genaamd coconut dan ook gelezen kan worden als een zakelijk verbond tussen een co(rpus/corporatie) en één of meerdere andere co(rpus) corporatie's waardoor er een handelsratio in corpus(sen) onstaat die dan corpus-ratio of corporatie word genoemd. Wat deze twee bundels coconuts dan verbindt is een lapje stof of weefsel waarmee een kruisverband of knoop is gelegd. Eigenlijk bestaat vrijwel alle biologische leven uit weefsel en in het engels heet dit weefsel dan "tissue" wat wederom een heel bijzonder woord is want het klinkt fonetisch namelijk zowat gelijk aan "the issue" (het onderwerp) "it is you" (dit ben jij) waarmee hier dan eigenlijk zoiets gezegd wordt als dat het onderwerp weefsel de toeschouwer die dit plaatje onderzoekt zelf betreft en daarmee dus iedereen op aarde kan zijn. Op dit punt aanbeland ontstaat dan als vanzelfsprekend ook het vermoeden dat er mogelijk zoiets als een kruis verbond in ons weefsel is gevormd tussen het weefsel uit de stamboom van de astronaut en ons eigen weefsel wat dan is opgebouwd uit,....  co(rpus) above, co(rpus) below, nut, lucifer, wat dan weer verwijst naar het bijbelse "god's koninkrijk op aarde" en Christus de gekruisigde,
  --------------------------


  Lees meer...

  Heimwee naar het (T)huis van mijn Vader (2)

    
   
   
  In het eerste deel bespraken we de rol van de kerk welke we in principe ook als de NASA inclusief ruimteschepen en groundcontrol van onze religies kunnen beschouwen en wat in het bas-relief wat we hier bespreken dan ook letterlijk als dusdanig is uitgebeeld. Dat wat op het eerste gezicht een kerkje of moskee leek bleek bij nader inzien een ruimtevaartuig in de vorm van een vliegende schotel en bij een ruimtevaartuig horen vanzelfsprekend ook bestuurders zoals piloten of astronauten en als we daaraan dan weer een religieuze figuur willen verbinden dan belanden we al snel bij de bijbelse engelen, engelbewaarders, boodschappers, wachters of de heere(n) zelf die uit de hemel neerdaalde(n).
   
   
   
  Al deze figuren worden over het algemeen ook afgebeeld met vleugels en/of als vertoevende in een wolk waarmee een link wordt gelegd met het gegeven dat zij in de ruimste zin van het woord kunnen vliegen en dit dan zowel op aarde als in de ruimte waar het huis van god zich bevind.
  Als we vervolgens dan onze hedendaagse lucht en ruimtevaart instituten nemen en hun logo's bekijken dan zien we daar ook vrijwel altijd vleugels op afgebeeld.
   

   
  Zoals gezegd hadden we in het bas-relief het huis van god reeds herkent als een ruimtevaartuig en daarbij hoort vanzelfsprekend dan ook een astronaut die we hier in het plaatje dan ook kunnen herkennen in de figuur die naast of half onder de schotel is afgebeeld en met één been is verwerkt in de kolommen die de schotel dragen. Deze kolommen zijn gezien het hier een vliegende schotel betreft waarschijnlijk ook geen gewone kolommen maar lichtkolommen of stralen waarmee de schotel dan wordt aangedreven en zich voortbeweegt en waarmee hier dan een zeer doordachte link is gelegd met de engelen uit de bijbel die zich (voort)bewogen in het licht des aanschijns van de heere(n) god(en). De astronaut lijkt hier dan geduldig op iets of  iemand te wachten terwijl hij de omgeving met een scherpe ietwat wantrouwende blik lijkt gade te slaan. Hier mee worden dan eveneens enkele specifieke bijbelse engel-eigenschappen mee geraakt want engelen worden immers tevens ook gezien als de wachters of engel-bewaarders die waken over ons mensen.
  Zoals gezegd zijn engelen dus de boodschappers tussen ons mensen op aarde en de heere(n) van boven en hebben dus kontakt zowel met onze aarde als met de plaats waar de heere(n) zich bevind(en) en als we nu naar het hoofd van engel-astronaut kijken dan zien we dat hij hier een soort van helm draagt die enerzijds op een duitse nazi helm lijkt en anderzijds ook enigzins op de helm van "dart vader" uit film starwars.
   
   
   
  Aan deze helm zijn dan twee uitsteeksels te zien met aan het uiteinde ter hoogte van de mond een rond object met gaatjes welke gelijken op microfoons en over de helm heen zien we dan een beugel met aan de uiteinden ter hoogte van de oren eveneens dan een rond object wat tesamen gelijkt op de headsets welke ook op de helmen van onze hedendaagse piloten en astronauten te vinden zijn waarmee eens te meer duidelijk wordt dat hier niet op de spirituele engelen uit onze religieuze boeken wordt gedoeld maar op levensechte astronauten die gezien het hier een plaatje betreft wat dateert uit +/- 800 na Christus reeds lang voor onze beschaving de aarde moeten hebben bezocht waarmee hetgeen ons door kerk en staat wordt voorgehouden dan tevens ook op zeer wankele benen komt te staan !!
  klik voor deel 3

  --------------


  Copyright © renescience 2009/2010 ©MARINUS CORNELIS WILHELMUS VISSERS©
  Lees meer...   (2 reacties)

  Heimwee naar het (T)huis van mijn Vader (1)

   
   
  Ergens op een forum maakte iemand de opmerking ,
  "Nergens op deze planeet heb ik me ooit echt thuis gevoeld, ik heb constant een heimwee gevoel, ook al ben ik thuis. Ik heb heel sterk het gevoel dat wij onze oorsprong elders moeten zoeken en niet op aarde. Waarom heb ik continu het gevoel dat er belangrijke informatie over het leven op aarde de doofpot in wordt gestopt en dat wij gewoon dom gehouden worden ? Wat is het geheimzinnige wat wij niet mogen weten ?

  Dit bracht me dan bij een plaatje uit de borobudur wat me al enkele jaren bekend is en waarin men het antwoord op deze vraag aan ons in beelden heeft nagelaten, dit laatste omdat de ontwerpers kennelijk wisten dat het geschreven en gesproken woord steeds veranderd en dus de tand des tijds ook niet zou doorstaan maar dat beelden en de natuur en de mens en zijn symbolen daarentegen wel tijdloos zijn en dan ook moeiteloos de tand des tijds kunnen doorstaan mits degene die ze waarneemt de natuur en de aard van de mens min of meer kent en zich daarin niet laat beinvloeden door valselijk opgelegde denkbeelden.

  Het betreft hier dan een zeer oud verhaal wat zeker ook wel beschreven is en wat door de tijd heen ook van beschaving tot beschaving steeds mondeling en schriftelijk is overgedragen aan het nageslacht maar wat echter dermate is verbasterd dat men in onze tijd nu twijfelt of het inderdaad ooit heeft plaatsgevonden of dat het misschien gewoon een verzonnen mythe of sprookje is. Om een dergelijk beeldverhaal te gaan ontleden moet je ergens een begin zien te maken en vragen als welke deze blogger zichzelf stelde zijn daarvoor dan vaak uitermate geschikt. Deze persoon in kwestie heeft dus duidelijk een diep gevoel van verlangen naar een vermeend "thuis" waarvan hij meent dat dat niet moeder aarde is maar elders in de kosmos.
  Wat ons door kerk en staat vanaf geboorte wordt meegegeven is het gegeven dat god de vader hoog in de hemelen woont en daarmee dus niet van deze moeder aarde is. Dat verlangen naar god die in de hemelen woont wordt dus ook terdege door kerk en staat in stand gehouden en de kerk noemen we dan ook het huis van god en dit is daarmee dan tevens ook de fictieve verbinding tussen ons mensen die op aarde leven en god die in de hemelen woont. Eigenlijk is dit huis dus een soort van denkbeeldige verbindingsplaats tussen hemel en aarde wat de kerk dan tevens tot een soort van overbrugging of trap of ruimtevaartuig maakt wat pendelt tussen de aarde en het huis in de hemel waar onze vader woont. Merkwaardig genoeg noemen we het centrum van een kerk dan ook nog het middenschip waarmee er dan ook een link kan worden gelegd met een ruimteschip.
   

   
   
  We zullen dan eens beginnen met het midden (focuspoint) van dit oude plaatje uit de borobudur.
  Heel veel mensen zullen hierin aanvankelijk een kerkje of een soort van moskee herkennen maar als we goed kijken dan zien we dat dit bouwwerk op een soort van kolommen lijkt te rusten en aan de onderzijde dan met een vreemd trapje dient te worden betreden. Nu heb ik al veel kerken gezien en ook betreden maar nog nooit ben ik een kerk tegengekomen die op kolommen of op palen stond en dat de ingang zich dan aan de onderzijde van het bouwwerk bevond. Nu is het bas-relief enigzins door erosie aangetast maar gezien voornoemde hebben we hier dus eigenlijk te maken met een huis van god de vader uit de hemel wat zich in het midden van het plaatje bevind en wat zich op kolommen in het luchtruim bevind en het zal nu waarschijnlijk dan ook niet zo'n probleem meer voor u zijn om er een vliegende schotel in te herkennen. 
   
   
   
   
   
  Lees meer...   (4 reacties)

  Masters of Genetics

   
   
  Zoals we reeds in voorgaande bas-reliefs hebben kunnen zien waren de ontwerpers van de Borobudur zo'n 1200 jaar geleden zeer goed op de hoogte van zaken welke zich pas sinds kort aan de hedendaagse mensheid en wetenschap hebben aangediend. Dit roept dan ook grote vraagtekens op bij wat zich in de loop der geschiedenis op aarde heeft afgespeeld en ook over hoe we dat nu in onze moderne wereld moeten plaatsen.
  Waren de ontwerpers helderzienden, konden zij tijdreizen, waren het buitenaardse bezoekers of geinitieerden van een sekte van weetwijzen welke toen en misschien ook nu nog leeft en werkzaam is op onze aarde ?
  Over deze onderwerp tesamen met de inhoud van dit bas-relief zullen we het hier de komende tijd dan ook gaan hebben en je kunt dit artikel dan voorlopig ook zien als een groeiblog wat zich gaandeweg zal gaan ontvouwen tot, tsjaah wie weet misschien wel een boek ?
   
  Toen ik dit bas-relief voor ogen kreeg en na een vluchtige inpectie zaken als levensechte eicellen, dubbele helixen en platonic solids uit de sacrale geometrie voorbij zag komen werd eigenlijk direct duidelijk waarover dit plaatje moest gaan handelen namelijk over genetica en de voortplanting. In de afbeelding zijn al reeds een aantal objecten en elementen in kaart gebracht waardoor we kunnen we zien dat wat hier is weergegeven evenals in de meeste andere bas-reliefs een beeldverhaal of beter een technologisch-wetenschappelijk diagram beslaat waarin aan de hand van tijdloze levensechte natuurlijke elementen, symbolen, archetypische figuren en gestalt-psychologie en dus zonder gebruik te maken van enige vorm taalgebruik tijdloze wetenschappelijk kennis wordt overgebracht.
  Dit maakt het voor mensen die gewend zijn om aan de hand van het gesproken of geschreven woord informatie over te brengen soms erg lastig om een verhaal te kunnen vormen uit deze beeldende informatieoverdracht temeer ook omdat men de aard en betekenis nu dan zonder uitleg van derden betreffende de betekenis van de afzonderlijke elementen dan zelf moet gaan onderzoeken en de betekenis ervan moet gaan blootleggen. Ik kan u echter verzekeren dat wanneer men dit ook daadwerkelijk zal doen u daarna het gesproken woord waarschijnlijk dan net zoals ik heb ervaren nog slechts een gebrekkig en mank informatie-overdracht medium zult vinden waarmee nooit de inhoud op zijn zuiverheid zal kunnen worden weergegeven en overgedregen. U zult begrijpen dat dit dan uiteraard ook de manke is van de auteur die deze plaatjes voor de lezer nu noodgewongen dan in woorden moet gaan uitdrukken en ik vraag u dan ook "have mercy".
   

   


   


  Judas-evangelie:

  Jezus sprak,
  Adamas was de eerste verlichte wolk die nog geen engel ooit gezien had temidden van alle wolken die 'God' genoemd worden. Hij liet de onkreukbare (generatie) van Seth ontstaan ... de twaalf ... de vierentwintig .... Hij liet 72 hemellichten ontstaan in de onkreukbare generatie, in overeenstemming met de wil van de Geest. De 72driehonderd en zestig hemellichten ontstaan in de onkreukbare generatie, in overeenstemming met de wil van de Geest, opdat hun aantal vijf voor elk zou zijn.

  note: 5 x 72 = 360 graden van de onkreukbare = cirkel   
  Jezus omschrijft hiermee de zodiac en het urenstelsel de 12 uren van Horus(Hours) the son(sun/Christ) of God en de twaalf uren van Seth(Sunseth) en tevens ook het pentagoon en het pentagram behorende bij de genen-ratio van Seth the (K)night of/or Darkness wiens symbool eveneens het pentagram is.
  hemellichten lieten


   
  The angle of the corners of the pentagoon is 72 degrees wich equals the number of Christ
  The angle of the corners of the cube is 90 degrees wich equals the number of Maria Magdalena
     hieronder zie je in een modern genetisch diagram de double helix/base pairs
  exact hetzelfde afgebeeld als in het 1200 jaar oude basrelief hierboven

   
   
   
   
  Copyright © 2009 ©MARINUS CORNELIS WILHELMUS VISSERS© 
   
  Lees meer...   (1 reactie)

  "Air and Space-Force / Wapens of Mass-destruction" 

  Naast o.a. genetische manipulatie , kloonen en stamceltranplantatie zijn er nog tal van andere bijzonderheden te vinden in de Borobudur.   
  Deze keer is gekozen om slechts enkele aanwijzingen bij te voegen met als doel de lezer zelf uit te nodigen de geniale beeldende eenvoud te ontdekken waarmee de ontwerpers van de borobudur destijds +/- 1200 geleden op Java hebben gepoogd hun bijzondere kennis aan ons na te laten.

  Dat hier het hoofd en een arm van de vluchtleider lijken te ontbreken is echter slechts schijn want behoort een vluchtleider immers niet met zijn hoofd overal tegelijk aanwezig te zijn om controle uit te voeren en aanwijzingen te geven ?! Zijn hoofd duikt in het plaatje dan ook op de meest strategische plaatsen op tot zelfs in de helm waar hij zich uiteraard niet zelf bevindt maar waarin aan de hand van een radioverbinding zijn stem kan worden gehoord. Vandaar dat men hier ook enkel de oorzijden van de helm heeft weergegeven en het middelste deel ontbreekt. In de helm zelf is immers geen persoon aanwezig maar enkel de techniek waarmee kan worden gecommuniceerd. Aan de pilootzijde van de helm zien we vervolgens dan ook de ontbrekende arm van de vluchtleider welke de piloot hier letterlijk een helpend handje toesteekt en aan de navigatorzijde van de helm zien we vervolgens dan een sterrenkaart waarmee wordt verwezen naar de aanwijzingen van de vluchtleider omtrent de door de astronauten te volgen route.
   
   

   
  Het is echter niet enkel de Borobudur die melding maakt van hoogwaardige technologien als ruimtevaart, luchtvaart en genetische manipulatie enz.. Ook in het oude Sumerie(Irak), Egypte, India, Zuid-Amerika en eigenlijk vanuit alle windrichtingen op onze aarde worden melding gemaakt van zeer geavanceerde beschavingen die ooit de aarde zouden hebben bewoond en zelfs ook zouden hebben bezocht vanuit de ruimte. Veel is er ook al over bekend en geschreven en enkele voorbeelden daarvan kunt u ondermeer hier vinden,...

  achter gesloten deuren.nl         artikel: "technologie van de goden"

  http://www.evdaniken.com/ docufilm: "search for ancient flight and genetic manipulation"

  Zechariah Sichin              studiegroep: Enkispeaks
    


  Antieke Colombiaanse vliegtuigjes en een astronaut

  Is het toeval dat Nasa een spaceshuttle "Colombia" heeft genoemd ??

  Als we na ons op de hoogte te hebben gesteld van hetgeen deze auteurs ons te melden hebben het plaatje uit de Borobudur nog eens nader beschouwen dan is dus het beslist ook geen vreemde gedachte dat de ontwerpers 1200 jaar geleden in de Borobudur hebben gepoogd een beeldverhaal op te tekenen wat eveneens handelt over ruimtevaart.
  De vraag rijst dan echter ook of dat men dit bouwwerk destijds uit prestige voor de eigen bevolking heeft gebouwd of dat men hiermee misschien iets aan het nageslacht aan dus aan ons heeft willen nalaten. Er zijn echter geen duidelijke aanwijzingen voorhanden dat men 1200 jaar geleden daadwerkelijk deze technologie bezat doch aan de hand van dit soort nalatenschapen wordt het doch wel zeer aannemelijk dat er ooit beschavingen waar dan ook vandaan op aarde moeten zijn geweest die deze technologie ook daadwerkelijk bezat en niet minder belangrijk dan uiteraard ook zelf gebruikten.
   
  Dat men vaak moeite heeft om hier in mee te gaan heeft mijnsinziens alles te maken met dat de evolutie zich volgens onze hedendaagse richtlijnen (Darwin) voornamelijk rechtlijnig beweegt terwijl deze door vroegere beschavingen eigenlijk gelijk de seizoenen alszijnde cylisch werd beschouwd. Vele goden uit de oudheid zijn dan ook afgebeeld met een cirkel of zodiac tesamen met een rechte lijn, scepter, staf of stok en beiden konden destijds kennelijk ook niet los worden gezien van elkaar. In onze tijd heerst daarentegen nog steeds het Darwinistische rechtlijnige evolutiepatroon wat momenteel aan de hand van tal van ontdekkingen van moderne wetenschappers welke het oude cyclische evolutiebeeld lijken te ondersteunen echter ook wel onder druk is komen te staan. Dit is mijnsinziens dan ook geheel terecht want als wij momenteel precies hetzelfde doen als wat honderden of mogelijk zelfs duizenden jaren geleden reeds door oude beschavingen werd opgetekend dan laat dit haast geen andere ruimte als dat alles zich inderdaad in een cyclisch patroon beweegt. Bovendien is het heelal of "al wat is" eveneens ook opgebouwd uit draaiende componenten en dit dan zelfs gezien vanaf onze eigen moeder aarde tot en met alles wat zich in en op haar bevindt en dit dan zelfs ook tot op kleinst meetbare moleculaire niveau.
   
   
   
   
   
   
   
   
  Hier dan een afbeelding van de sumerische Godin Inanna en zij draagt hier zelfs twee cirkels met staf wat verwijst naar twee verschillende tijdlijnen met elk met hun eigen evolutie cycle. Inanna(Venus) vormt hier zelf dan de verbinding tussen deze beide tijdlijnen wat ook weer verwijst naar een genetische ingreep zoals ook is beschreven op 6000 jaar oude sumerische kleitabletten welke zijn vertaald door Zechariah Sitchin en wat tevens ook weer gerelateerd is aan hetgeen ik in voorgaande blogs reeds heb beschreven. Het symbool voor deze genetische vermenging en de daarmee verbonden individuele tijdlijnen vormt ondermeer de Ankh welke ook weer twee met elkaar gekruiste tijdlijnen laat zien die in het hart dan samen verbonden zijn met één zodiacale cirkel. Het woord Ankh is volgens onderzoekers waaronder Michael Tsarion afgeleid van "Anunnaki" wat betekent "zij die neerdaalden uit de hemel" welke o.a. ook in de bijbel worden vermeld onder de naam "Nefilim"/"Elohim" ook wel "gevallen engelen" genoemd welke zich in een ver verleden kennelijk met een voorloper van de huidige mens zouden hebben vermengd.

  genesis:6
  1 En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden, 2 Dat God's zonen(Anunnaki) de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden.
  4
  In die dagen waren er reuzen(nefilim/elohim) op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van namen

  Deze genetische vermenging zal tevens ook een enorme ingreep zijn geweest in het bewustzijn van de voorouderlijke mens want daarmee werden dan eigenlijk twee evolutie-tijdlijnen in één zodiacale cirkel gevangen welke tesamen dan gelijkTIJDig werkzaam zijn in het brein en zich dan mogelijk ook in tegengestelde richting langs de cyclische kosmische zodiac zouden kunnen bewegen. Hierdoor ontstaat dan echter tevens ook een verleden, een toekomst en een heden welke zich tesamen dan als een driedimensionaal bewustzijn in ons brein kunnen manifesteren. Men heeft dit fenomeen kennelijk ooit ook zeer passend uitgedrukt aan de hand van de Oeroboeros (afb.rechts antieke Javaanse armband) en we zien daar dan inderdaad ook de twee in tegengestelde richting met elkaar verstrengelde slangen of serpenten met tussen de twee koppen dan een menselijk hoofd waarin zich het brein ofwel ons drie-dimensionaal bewustzijn bevindt
   
   
   
   
  Copyright © 2009 ©MARINUS CORNELIS WILHELMUS VISSERS© 
  Lees meer...   (1 reactie)

  Kloonen een nieuw heel oud fenomeen ?!

  Experts hebben voor de eerste keer een embryo kunnen creeeren van een aap !

   

  Een technische doorbraak die het efficient kloonen van de mens weer een stap dichterbij brengt zo meldde het BBC news van woensdag 14 november 2007. en noorderlicht VPRO (nederlands) 

   

  Hoewel dit voor de meesten onder u misschien een nieuwtje zou kunnen zijn verraste dit bericht mij echter allerminst. Ik kon me slechts verwonderen over het schema (boven) wat bij het artikel werd getoond wat opmerkelijk veel overeenkomsten vertoond met het schema wat 1200 jaar geleden op geniale wijze is uitgebeeld in de Borobudur en waarover ik in voorgaande artikelen al e&a heb besproken.

  Vanwege de verregaande hoogbegaafde kennis welke de ontwerpers van de Borobudur me gaandeweg hebben getoond waaronder met name hun kennis van bio-genetica (zie vorige artikel) die welke gezien de huidige ontwikkelingen van onze experts destijds kennelijk dus al veel verder gevorderd was is het daardoor mogelijk om aan de hand van de door hun nagelaten gegevens enkele toekomstvoorspellingen te kunnen doen.

  Zo zullen we in de nabije toekomst met zekerheid veelvuldig mensen gaan kloonen.
  Dit proces zal echter geheel worden beheerst door een klein elite groepje gefortuneerde machthebbers die deze techniek voornamelijk zullen gebruiken voor het verlengen van hun eigen leven d.m.v. "stamcel-revitalisatie" en het creeren van biologische robots en gekloonde slaven welke vervolgens voornamelijk zulllen worden ingezet voor de persoonlijke grieven van deze groep elitairen. Deze groep zal tevens ook een
  Nieuwe Wereld Orde vormen waar aan de top dan slechts één mondiale Leider zal staan.

  Sommige gekloonde slaventypen zullen de mogelijkheid krijgen toebedeeld zich onderling voort te planten waardoor dit slaventype zich kan manifesteren als een autonoom ras waarbinnen een diversiteit van uiterlijke en psycho-typische varianten kan ontstaan welke echter allen genetisch gebonden zullen zijn in een vastbepaald
  fractal-based genetisch patroon waaraan een volledig gecontroleerd en zorgvuldig begrensd en doelgericht intelligentie-niveau zal worden toegekend.

  foto


  Een goede verstaander met enige bekendheid van de oude symboliek welke in de Borobudur veelvuldig is toegepast zal uit het bovenstaande plaatje kunnen opmaken dat de beide apen dermate genetisch zijn bewerkt dat daarmee het vermogen om in onbewuste toestand te kunnen werken met artificiele objecten en gereedschappen aan hun intellectuele psychische vermogens is toegevoegd. Voor degene die niet bekend zijn met deze symboliek hier een korte uitleg:

  Vooraleerst dien ik de lezer dan nadrukkelijk te wijzen op het gegeven dat de inhoud van de bas-reliefs evenals technische schema's slechts twee-dimensionaal zijn weergegeven! Als we namelijk de afmetingen van de fruitboom in verhouding tot de beide apen nemen dan komen deze geheel niet overeen met de werkelijkheid. Dat men geen 3D dieptewerking in de bas-reliefs heeft gebruikt heeft ook een heel duidelijke onderliggende betekenis namelijk, zoek het niet verder dan nodig is, al wat u nodig heeft om de inhoud van het plaatje te kunnen begrijpen is evenals in het moderne diagram boven in dit blog direct voor u neus afgebeeld ! Er is in deze plaatjes bovendien ook helemaal niets aan het toeval overgelaten en er is werkelijk geen object te veel of te weinig afgebeeld waardoor men het risico zou kunnen lopen dat de inhoud niet zou kunnen worden begrepen en aan de toeschouwer voorbij zou kunnen gaan.
  Om de betekenis van alle objecten, lichaamstaal e.d. uitvoerig te bespreken zou echter veel te veel tijd en ruimte in beslag nemen en daarom zal ik me hier dan ook beperken tot een beknopte doch zo duidelijk mogelijke uitleg.

  Aan de boom die enerzijds de genetische stamboom van de apen en anderzijds gewoon een normale fruitboom voorstelt is een afgezaagde tak afgebeeld wat wil zeggen dat de stamboom van de beide apen dus letterlijk kunstmatig is bewerkt. Aan het uiteinde van de staart van de aap links is een vrucht afgebeeld welke tesamen met zijn staart een slang vormt. De slang symboliseert van oudsher dan de dubbele helix van het genoom/DNA want zo ook in onze tijd is de slang immers nog steeds het symbool voor onze genees-kunde welke benaming is afgeleid van genoom / genen / gene(e)skunde.

  Doordat de kop van de slang waar zich normaal de hersenen ofwel het bewustzijn bevind hier is afgebeeld als een vrucht en de aap aan de andere zijde dan een schaaltje gebruikt wat een "typisch menselijk" kunstmatig gevormd gebruiksvoorwerp is en waar de beide apen hier dan in samenwerkingsverband de door hun geplukte vruchten in verzamelen geeft aan dat het juist ook dit, psychologisch intellectuele vermogen om in samenwerkingsverband met menselijke gebruiksvoorwerpen en gereedschappen te kunnen werken, hetgeen is wat aan de genetisch stamboom van beide apen is toegevoegd. Dat de beide apen hier in slaaptoestand verkeren wijst dan op het gegeven dat zij zich dus totaal niet bewust zijn van hun omgeving en/of wat zij hier aan het doen zijn m.a.w...... DE IDEALE SLAAF ! !
   
  (note: tempelcode; slang=dubbele helix/vingers&tenen=nucleiketenCTAG/duim&gr.teen=marker-gen/ wanneer een figuur op een boven de grond of aarde geplaatst kunstmatig gevormd stenen plateau is afgebeeld geeft dit afhankelijk van de begeleidende symboliek in de meeste gevallen aan dat hij/zij, een genetisch bewerkte "bouwsteen" is)

  Dit brengt ons dan tevens bij een aantal zeer interessante vragen want ........

  BENT U ZICH WERKELIJK BEWUST VAN ALLLES WAT ER OM U HEEN GEBEURT ??

  WEET U ALLES VAN DE AARDE EN DE KOSMOS EN DE VOGELS EN DE BLOEMETJES EN DE BIJTJES ??

  WEET U WAAR ABRAHAM DE MOSTERD HAALDE ??

  Zo ja, dan wil ik u dolgraag leren kennen !!
  Zo nee, .... jammer..., maar dan zult u het waarschijnlijk met me eens zijn dat men 1200 jaar geleden toch wel heel erg verdacht goed wist hoe vorken in stelen zitten !!
  Als ik dan vervolgens weer naar het apenplaatje kijk en zie hoe men destijds op een haast kinderlijke en ironische wijze een dergelijk geavanceerd en beladen onderwerp aan ons voorlegt dan krijg ik daar een beetje een vreemd gevoel van in mijn maag. Zoiets van, welke rol of functie spelen wij, onszelf moderne en intelligent wanende wezens dan in dit verhaal en met welk doel ? Let wel dit plaatje is nog maar slechts één van de maar liefst 1460 tellende bas-reliefs in dit enorme bouwwerk waarvan dit dan nog vrij eenvoudig voor iedereen te begrijpen zal zijn, doch dit dan ook enkel maar omdat wij zelf pas sinds kort (enkele decennia geleden) het menselijk genoom hebben ontdekt en na lange en intensieve re-search nu dan deels hebben her-vonden wat deze mysterieuze javaanse wijsgeren kennelijk 1200 jaar geleden reeds wisten !

  Maar goed, er zullen volgens de gegevens afgeleid uit een aantal taferelen uit de tempel welke ik later ook zal bespreken dus diverse slaventypen gaan worden gecreerd welke door deze "Nieuwe Wereld Orde" elitairen dan ieder voor hun eigen specifieke doeleinden zullen worden ingezet. Het besturingsmechanisme of bewustzijn van deze bio-slaven zal voornamelijk zijn afgestemd op de werking van de (sacraal geometrische) ether-frequenties (
  Schumann-resonantie e.d.) welke zullen worden bestuurd d.m.v. "H.a.a.r.p." ether-manipulatie welke het mogelijk maken dat zowel het besturingsysteem van de individuele bio-slaaf alsmede het collectieve bewustzijn van de gehele bio-slavengemeenschap op afstand kan worden gecontroleerd en gemanipuleerd.

  Ook laat de Borobudur zien dat deze Nieuwe Wereld Orde over technologie zal gaan beschikken om interplanetaire en zelfs interstellaire ruimtereizen te maken waarbij aanvankelijk evenals nu reeds het geval is gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen maar wat later zal uitgroeien tot het verkrijgen van energie uit o.a licht, electro-magnetische golven, anti-gravity / zero-point-energie en kern-energie welke een diversiteit van geavanceerde intrumenten, machines en (ruimte)vaartuigen zullen kunnen aandrijven.
  Laat me het hier nu dan even bij houden en afsluiten met het verzoek eens bij uzelf te rade te gaan over welke rol u meent dat voor u is weggelegd in dit 1200 jaar oude toekomstbeeld.
     "waar zou u een robot/slaaf voor willen gebruiken" ?

  "wordt u momenteel misschien als slaaf gebruikt" ?

  "Is alles wat wij weten ooit al geweten" ?

  --------


   
   
   
   
  Copyright © 2009 ©MARINUS CORNELIS WILHELMUS VISSERS© 
  Lees meer...

  Borobudur "Eva uit de rib van Adam"  (beenmerg-transpantatie)

  foto

  In het vorige artikel is een begin gemaakt over het onderwerp genetische manipulatie in de oudheid. Een paar voorbeelden zijn er gegeven over hoever de wetenschap inmiddels is gevorderd en op welke opmerkelijke bijzonderheden men steeds in ons genetisch materiaal blijkt te stuiten. Merkwaardig is dat er ook steeds grote twijfels blijven bestaan over de aloude gedachte dat de mens afstamt van de primaten. Steeds meer aanwijzingen stapelen zich op dat dit waarschijnlijk niet op een normale evolutionaire wijze tot stand is gekomen en de vraag rijst dan ook steeds, wie was er nu het eerst, de mens of de aap, of hebben zij beiden naast elkaar geleefd en hebben ze zich op een “natuurlijke” manier met elkaar vermengd. In het vorige artikel zagen we het sieraad van de Egyptische Godheid Hathor waarmee werd verwezen naar hun kennis op het gebied van microbiologie en genetica.
   
  Het is echter niet enkel Egypte waar verwijzingen naar een dergelijke hoogbegaafde medische kennis worden aangetroffen want zo barst ook de Javaanse tempel de Borobudur haast letterlijk uit zijn voegen over dit onderwerp. Dit indrukwekkende bouwwerk is helaas grotendeels nog in nevelen gehuld en wat er over geschreven is kan men over het algemeen genomen ook beslist niet als empirische waarheden beschouwen. Uit alle hoeken worden momenteel nog oude Sanskrietteksten en andere oude zaken aangedragen om de inhouden van deze tempel en met name de vele aanwezige taferelen te kunnen weerleggen. In mijn bescheiden onderzoek heb ik echter gaandeweg bemerkt dat zolang men de omvangrijke symboliek niet begrijpt dit echter ook een zinloos zoeken naar de bekende naald in de hooiberg zal zijn. Ik nam me om die reden dan ook voor om deze teksten eens simpelweg te negeren en de taferelen aan de hand van een meer simpele psycho-logica te benaderen. Om kort te zijn nam ik me voor de figuren en elementen die in de taferelen zijn afgebeeld eens elk afzonderlijk onder de loep te nemen en dit deze dan in zo weinig mogelijk woorden pogen te omschrijven.
  Iemand maakte ooit een opmerking over wat men op Java zoal in deze symboliek zag en dat bleek over het algemeen een nogal geromantiseerd beeld te zijn van wat er naar mijn mening oorspronkelijk mee werd bedoeld. Zo vertelde die persoon dat hij op Java was geweest en dat door de bevolking aldaar de bomen werden gezien als de bewaarplaats van mooie en bijzondere dingen. Wel, in de oosterse religies wordt de boom inderdaad ook wel gezien als de “levensboom” waarin alle “karma” ligt opgeslagen en dit is weer enigszins te vergelijken met onze “genen”. Dat daar echter enkel mooie dingen in zouden liggen opgeslagen kunnen we opmaken uit een onderzoek van onder andere de Britse geneticus Marcus Pembrey die ontdekte dat onze genen een geheugen blijken te hebben waarin juist eerder de hevige en ernstige gebeurtenissen zoals oorlogen en natuurrampen lijken te worden opgeslagen. Dat er enkel maar mooie zaken in zouden liggen opgeslagen blijkt dus een hele grove misvatting en het et is volgens dan mij ook niet voor niets dat de Boeddhafiguren in deze oude gebouwen vaak “emotieloos” zijn afgebeeld. Ze lijken de toeschouwer daarmee dan te willen zeggen, beste “grasshoppers” sluit je af van de buitenwereld, koppel je los van al je emoties en zie en verwonder ! Met andere woorden, maak je leeg, laat je niet leiden door je emoties of vooroordelen, sluit je af van je omgeving en neem de dingen simpelweg waar zoals ze zijn. En als vanzelf zullen er dan zaken aan je worden geopenbaard waar je voorheen geen enkele notie van zou hebben gehad.

  Met dit in het achterhoofd zullen we dan eens gaan kijken naar dit bijzondere mystieke plaatje doch vooraf wil ik de lezer graag nog even wijzen op het gegeven dat de ervaring inmiddels heeft geleerd dat in deze taferelen niets en dan bedoel ik werkelijk helemaal niets aan het toeval is overgelaten. Ze schitteren waarlijk in hun geniale eenvoud en woorden blijken bovendien ook nooit afdoende om hun inhouden te omschrijven en ik vraag u dan ook om zelf als het ware in de plaatjes te kruipen en mijn gebrekkige omschrijving daarbij slechts te zien als een ruwe richtlijn. Dit artikel is bovendien in de eerste plaats ook bedoeld om geinteresseerden waaronder mogelijk onderzoekers en wetenschappers enigszins bekend te maken met dit zeer bijzondere bouwwerk.
   
  Zoals gezegd zullen we aanvankelijk dan steeds met zo min mogelijk woorden pogen te omschrijven wat we (denken) te zien. Laten ons hier dan beginnen met de vrouwfiguur (voor de lezer) rechts in het beeldscherm.
   
   
   
   
  foto
   
   
  Vrouw 1,
   -zit op voorgrond
  -stukje stof/weefsel over haar been/voet
  -eivormig voorwerp in haar linkerhand
  -halsketting uitgevoerd met enkelvoudige objecten
  -rechter hand raakt haar halsketting
  -ogen zijn gesloten
  -hoog puntig hoofddeksel met krullend motief

  Man 2
   -meest ver op de achtergrond
  -voor zijn ogen een bot-achtig object

  Man 3
   -op achtergrond
  -ogen gesloten
  -hoofddeksel zelfde structuur als vrouw 1 maar minder hoog

  Vrouw 4
  -de ogen gesloten
  -gehele lichaam zichtbaar op voorgrond
  -halsketting enkelvoudig met links en rechts een knoop en in het midden lusachtige objecten
  -eenvoudig rond plat hoofddeksel
  -rechterhand rust op het hoofd(deksel)
  -in haar linkerhand het bot-achtige object

  Uiterst links
   -een paar benen met een abstract bovenlichaam uitgevoerd in een motief gelijk aan het hoofddeksel vrouw 1.

  Objecten welke het meest op de voorgrond zijn afgebeeld :
  -bot-vormig object
  -stukje stof/weefsel vrouw 1
  -eivormig object vrouw 1 (hand)
  -handen die uit het niets lijken te verschijnen (magic hands)
  -scalpelvormig mes

  Misschien zal inmiddels al een lichtje zijn gaan branden over wat men hier naar alle waarschijnlijkheid heeft willen uitbeelden want als we namelijk de scalpel, het weefsel, het bot en de drie figuren met de ogen gesloten nemen dan doet dit in onze tijd namelijk denken aan een medische operatie.

  We zagen dan 3 figuren op de voorgrond en één figuur op de achtergrond afgebeeld.
  De drie voorste figuren hebben de ogen gesloten en de ogen van de achterste figuur zijn verscholen achter een op een menselijke rib/bot gelijkend object. Zijn ogen kunnen omdat dit bot zo dichtbij is geplaatst hierdoor dan ook niets anders zien als dit bewuste object waardoor we dus zouden kunnen stellen dat dit dan ook zijn enige onderwerp of doelwit is. Omdat het zo dichtbij is geplaatst lijkt het voor hem in verhouding daardoor ook sterk vergroot wat mogelijk dan verwijst naar een vergrootglas of microscoop.

  Als we het bot dan nader bekijken dan valt op dat het op een menselijke rib lijkt doch deze specifieke vorm kunnen we echter in ons lichaam niet direct terug vinden. De reden hiervoor is dat er hier dan eigenlijk twee of zelfs meerdere ribben tegen elkaar zijn geplaatst. Het raakpunt laat zich hier dan aanzien als een T-vorm en deze techniek word ook vaak wel toegepast bij leidingsystemen wanneer er bijvoorbeeld een aftakking in een leiding dient te worden gemaakt. Men noemt een dergelijke ingreep dan zeer toepasselijk een “Tie-inn” en dit woord zegt dan eigenlijk ook al wat het doel is van deze actie , men knoopt hier dan namelijk als het ware twee leidingen aan elkaar waardoor de vloeistof dan door beide leidingen kan stromen.
  In de afbeelding is het bot dan aan één zijde ook bewust naar voren gericht waardoor we duidelijk kunnen zien dat het bot inderdaad ook hol is. Zoals gezegd heeft alles dus ook een directe of indirecte vaak ook dubbele betekenis en zo gaat het hier dan waarschijnlijk ook niet om het bot zelf maar juist om wat er in het bot zit en met name dan het “beenmerg” .

  foto

  Dat dit inderdaad beenmerg is kunnen we afleiden van de vrouwfiguur 1 (voor de lezer rechts in beeld). Zij heeft om haar pols dan een lapje stof = weefsel en in haar hand een rond object wat we hier dan kunnen zien als een stamcel. Het zijn dan ook juist deze stamcellen welke ook hoofdzakelijk in het beenmerg voorkomen waar hier op wordt gedoeld.

  De ogen van deze vrouw bevinden zich dan evenals de ogen van de andere figuren op gelijke hoogte met het bot waaruit we kunnen opmaken dat het doelwit of oogpunt hier dan inderdaad het bot of beenmerg betreft. Dan zien we in het midden een mes-achtig voorwerp wat wij in onze tijd kunnen herkennen als een chirurgenscalpel en deze scalpel beslaat hier dan alle figuren in de afbeelding behalve de achterste figuur. Deze figuur zal degene zijn die de ingreep zal gaan uitvoeren en het zullen dan ook zijn handen zijn aan het mes welk hier vanuit het niets lijken te verschijnen. Dit is ook heel opmerkelijk want zo worden de handen van een chirurg ook in onze tijd wel “magische handen”genoemd.

  Nu zullen we ons afvragen waarom er dan een beenmergtransplantatie diende te worden uitgevoerd. In onze tijd wordt beenmergtransplantatie vaak toegepast bij echtparen met zwangerschapsproblemen. Wanneer een vrouw niet ontvankelijk blijkt voor het sperma van haar man wordt deze techniek door onze reguliere artsenij al geruime tijd met veel succes toegepast. We zullen er daarom eens vanuit gaan dat dit destijds ook hier het geval moet zijn geweest. Wat dan echter direct opvalt is dat er geen twee personen maar vier personen in het verhaal betrokken zijn. Waarom dit is zouden we dan ook weer terug moeten kunnen vinden in de symboliek en mocht u inmiddels uw denkraam al wat verder open hebben gezet dan wil ik u vragen ook nog wat omringende muurtjes weg te breken.

  De hoofddeksels van de figuren verschillen onderling op een aantal belangrijke punten en dit onderwerp heeft ook steeds een belangrijke functie in de toegepaste symboliek van de tempel. Dit was echter niet enkel in hun tijd het geval want ook in onze tijd speelt dit nog steeds een grote rol in het onderscheiden van verschillende statussen uit onze maatschappij, denk hierbij aan politiebeambten, militairen, H.M.de Koningin, fanfares, sportclubs enz. enz.
  We mogen er dus van uitgaan dat deze onderscheiden destijds ook door deze bevolking werden gemaakt en dat deze onderscheiden zich dan ook in van alles kunnen manifesteren van een simpel T-shirt tot een rapperspetje en van een tattoo tot een toga enz. enz...Het zijn dus van oudsher veelgebruikte initiatiesymbolen waarmee de ene mens of groep mensen met een bepaalde gemeenschappelijke status, voorkeur of interesse zich van anderen kan onderscheiden.

  In het tafereel zien we dat de vrouw rechts in beeld dan het meest opvallende hoofddeksel draagt. Het is hier dan hoog uitgevoerd met ronde organisch ogende motieven en als we nu even naar de andere kant van het plaatje gaan dan zien we dat daar enkel twee benen zijn afgebeeld met daarop geen normaal bovenlichaam maar een abstract object wat hetzelfde organische motief heeft als het hoofddeksel van deze vrouw.

  Hieruit kunnen we dan opmaken dat het doel van deze beenmergtransplantatie is dat het organisch materiaal van de vrouw wat hier dus van “boven” lijkt te komen via een genetische vermenging tussen haarzelf, de man in het midden en de vrouw links dan vervolgens via de twee benen op de aarde moet doen belanden.

  Dat hier benen voor gekozen zijn is ook geniaal gevonden want als we dit weer in verband brengen met een beenmergtransplantatie dan zien we dat in geval deze voor een bevruchting wordt uitgevoerd het dan gaat om de mannelijke en vrouwelijke chromosomen die we kunnen herkennen als XX en XY. Hoe geniaal dit hier dan is weergegeven lijkt haast ook niet meer van deze wereld. Van de benen waarop het organisme zich dan bevind kunnen we ook een X vormen en we noemen dit dan X-benen. Het voorste been ter hoogte van de knie raakt hier echter tevens ook de scalpel van de chirurg en als we daar dan zouden snijden zou het onderbeen dus worden verwijderd waardoor er dan een Y zou kunnen worden gevormd. Dit motief zit zelfs ook weer verwerkt in het bot want als we hier de lijnen door trekken krijgen we eveneens ook weer een Y. Als we hetzelfde dan doen met de arm van de vrouw die het bot in haar hand heeft en vanuit haar elleboog de lijnen doortrekken krijgen we een X welke dan loopt vanuit het hoge organische hoofddeksel van de vrouw rechts via het mes naar de buik(baarmoeder) van de vrouw links. Aan de andere zijde loopt de lijn dan vanaf het organische weefsel boven de benen naar het weefsel/stof en stamcel van de vrouwfiguur rechts. Dit laat tevens ook zien dat het doel van deze operatie dan is om vrouw 3 ontvankelijk te maken voor conceptie van mogelijk vreemd organisme van de andere twee figuren.


  Tot zover de omschrijving en laten we nu dan eens gaan kijken wat eventuele oude teksten hier mogelijk over te melden hebben. We zien dan dat we daarvoor niet helemaal naar Java hoeven af te reizen want in de bijbel kunnen we aan de hand van het verhaal van Adam en Eva al direct een duidelijke verwijzing hierover terugvinden.


  Genesis 2:

  21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep;
  en Hij namzijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees.
  22 En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had,
  tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam.
  23 Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is.


   
  Zoals we zien wordt hier eigenlijk ook mogelijk verwezen naar een beenmergtransplantatie doch wordt dit dan op zo’n gebrekkige wijze omschreven dat er niet echt een  touw aan vast is te knopen hoe deze ingreep dan door god werd uitgevoerd en wie er allemaal nog meer bij betrokken waren. Het lijkt hier dan ook wel de omschrijving van derden die de klok wel hadden horen luiden maar niet precies wisten waar de klepel hangt. Of dit mogelijk bewust zo is gedaan dat zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen doch het zet echter dus ook wel weer enige vraagtekens bij de volledigheid van de Bijbel.

  Hoe het oorspronkelijke verhaal dan echter wel in elkaar zou kunnen steken dat kunnen we teruglezen op de door Zechariah Sitchin vertaalde +/- 6000 jaar oude Sumerische kleitabletten !

  Ningishzidda then anesthetized Enki, Ninmah and Ti-Amat.

  "From the rib of Enki the life essence he extracted;

  into the rib of Adamu the life essence he inserted.

  From the rib of Ninmah the life essence he extracted;

  into the rib of Ti-Amat the life essence he inserted
  .


  He proudly declared,
  'To their Tree of Life two branches have been added,

  with procreating powers their life essences are now entwined
  .

  http://www.enkispeaks.com/Essays/14EnkiThothNinmahCreateSlaveSpecies_2.html
   
   
  Het mag duidelijk zijn dat ons verleden er waarschijnlijk nogal wat anders uitziet als ons werd geleerd. Ook het waarom genetici steeds de meest vreemde ontdekkingen doen over onze genetische afkomst wordt zo langzamerhand ook steeds duidelijker.
  Dat sommige moderne wetenschappelijke en religieuze instituten dit steeds lijken te negeren is daarbij op z,n minst ook opmerkzaam te noemen.
  In de volgende artikelen zal er echter nog heel wat meer aan het licht komen over dit onderwerp en u kunt dit schrijven dan ook zien als een inleidende vooloper op een veel omvangrijker verhaal. Straks wordt het allemaal ook nog wat gecompliceerder en de beenmergtransplantatie als hier beschreven is dan ook nog maar een minuscuul onderdeel van wat in de tempel verder nog is weergegeven over dit onderwerp en straks zullen we dan ook kunnen zien dat er ook nog veel meer micro-organismen gelijk de stamcel in dit bas-relief levensecht zijn afgebeeld.

  Edgar Casey voorspelde ooit dat de Hall off Records van Atlantis zich onder de poot van de Sfynx moest bevinden. Wie ben ik om hier aan te tornen doch gezien de enorme berg hoogbegaafde kennis die word aangetroffen in deze tempel zoals bijvoorbeeld, sacrale geometrie, psychologie, astronomie, astrologie, geschiedenis, biologie, genetica, ruimtevaart, jawel ook ruimtevaart, kwantumfysica, string-theorie en nog veel meer, acht ik het inmiddels niet onmogelijk dat we deze tempel ook als dusdanig mogen beschouwen. De ironie zegt dat we er dan dus eigenlijk gewoon met onze neuzen boven op zitten maar dat we het gewoonweg niet kunnen of willen zien !!

  Carl Jung zei ooit ,
   
  "No one can stop a religiousminded person from calling them gods or daemons, or simply 'God,' for we know from experience that they act just like that" !
   
   
  Copyright © 2009 ©MARINUS CORNELIS WILHELMUS VISSERS© 
   
  Lees meer...
   
   Homo-Sapiens een genetisch gemanipuleerd ras
   

  En de Heere(n) schiep(en) de homo-erectus naar hun evenbeeld.
   
  In de voorgaande artikelen liet ik u reeds zien dat genetische manipulatie in het verre verleden van de mensheid waarschijnlijk geen onbekend fenomeen was. Om dit met concreet bewijsmateriaal te onderbouwen zal echter een zeer lastige zaak zijn en dit niet in de eerste plaats doordat er geen bewijsmateriaal voor voorhanden zou zijn maar voornamelijk omdat de doorsnee moderne mens deze stof om tal van redenen niet zal kunnen of willen voor "waar"nemen. Desondanks ben ik van mening dat wanneer er ontdekkingen worden gedaan welke van belang zouden kunnen zijn voor mens en wetenschap deze ongeacht de aard van de stof dan ook niet dienen te worden onthouden voor het grote publiek. Het materiaal wat we hier gaan bespreken is wederom afkomstig uit de Borobudur en is van een dermate complexe aard en omvang dat het onmogelijk zal zijn dit even in een eenvoudig artikel aan u voor te leggen. De inhoud van de meeste bas-reliefs uit de Borobudur bevatten namelijk een dermate schat aan informatie dat er vele boeken mee zouden kunnen worden gevuld en naar het zich laat aanzien ook mee zouden kunnen worden herschreven. Ik zie me daarom genoodzaakt me hier dan ook te beperken tot een beknopte weergave van enkele van de meest opmerkzame bijzonderheden welke tot heden verborgen lagen in dit mysterieuze wereldwonder en zal pogen dit aanvankelijk dan op eenzelfde wijze te doen als de ontwerpers dat destijds hebben gedaan, namelijk door uw aandacht direct te vestigen op de "kern van de zaak", dus laat ons zonder verder al teveel omhaal dan ook maar direct van wal steken.
   
  foto
   
  In het midden van het bas-relief, wat dus letterlijk als de "kern van de zaak" ofwel het middelpunt van de door de ontwerpers voor de toeschouwer bedoelde belangstelling mag worden gezien, zien we vooraleerst drie vreemdogende eitjes in een palet-vormige omlijsting met aan beide zijden van het object dan een fraai opgedoste vrouwfiguur. Volgens de ontwerpers zou bij de toeschouwer dus eigenlijk direct een bel dienen te gaan rinkelen bij het zien van ........
   
  "twee opgedoste vrouwen en drie eitjes op een schilderspalet"
   
   
   
  Dat hier inderdaad de kern van het verhaal ook zal liggen is echter geheel afhankelijk van de "observer" want als die namelijk niet in staat blijkt de eitjes te herkennen zal de inhoud van het bas-relief voor hem/haar ook voor altijd verborgen blijven en rest hem/haar niets anders als wat de vele toeristen aan dit imponerende bouwwerk dagelijks doen namelijk het plaatje dan bijvoorbeeld op zijn archeologische of kunstzinnige waarde beoordelen. Oordelen en/of vooroordelen is echter ook iets wat voor serieuze onderzoekers of willenweters een zeer onverstandige zaak kan zijn zeker wanneer het onbekende objecten en/of andere vreemde zaken uit de oudheid betreft. Een voorbeeld hiervan kan ik geven aan de hand van een vorig artikel waarin de beenmergtransplantie / Eva uit de rib van Adam is besproken. Het bijbehorende plaatje trof ik namelijk destijds aan op een website waar het vanwege de ontblote borsten van de beide dames als vanzelfsprekend in verband werd gebracht met de Kama-Sutra, waaruit maar weer eens blijkt dat men ondanks dat het vaak aan enige diepgaande kennis ontbreekt men vaak toch snel geneigd is overal labels op te plakken.
   
  De formule van de oude weetwijze monniken voor het verkrijgen van "verlichting" in de aardse en kosmische duisternis was dan ook om door middel van meditatie ofwel door in het midden van de dualiteit (yin-yang) te vertoeven alle (voor)oordelen en goed/fout beelden uit hun brein te wissen. Daarna ging dan een geheel andere wereld voor hun open welke hoewel deze ook gewoon recht onder de ogen van de gewone burger afspeelt door hun geconditioneerde goed/kwaad beleving echter niet zal kunnen worden waargenomen.De beste raad die ik de lezer dan ook kan meegeven is om even stil te blijven staan en in het midden te gaan vertoeven wanneer u straks neigt te vervallen in (on)geloof of religie want "geloven" betekent immers "niet werkelijk weten" !

  Ok, verder met de kern van onze zaak en deze lijkt in ons bas-relief dus te bestaan uit
  "twee fraai opgedoste vrouwen en drie eitjes op een schilderspalet" .
  Moderne genetici welke regelmatig vrouwelijke eitjes onder hun microscoop te zien krijgen zouden mits hun visie dus niet wordt vertroebeld door geconditioneerde denkbeelden de hier afgebeelde eitjes dan ook direct dienen te herkennen alszijnde vrouwelijke eicellen of beter "ééncellige embryo's". Hieronder dan een van onze hedendaagse gen-technologen geleende afbeelding van een normale vrouwelijke eicel waarop een punctie wordt verricht, gezien vanonder een ultramoderne elektronenmicroscoop.
  http://www.ehd.org/science_imagegal_2.php
   
   
   
   
  Zoals we hier kunnen zien is de gelijkenis hoewel niet geheel identiek al haast verbluffend doch voor een betere overeenkomst dienen we nog wat verder te speuren en zo belanden we dan bij de onderstaande afbeelding van een ééncellige embryo welke door onze moderne gen-technologen buiten de baarmoeder in een laboratorium genetisch is bewerkt.
   
   
   
  U zegt ?!
  Ja precies, buiten de baarmoeder in een laboratorium genetisch is bewerkt of beter gezegd genetisch gemanipuleerd ! Nu zal er ongetwijfeld enige weerstand kunnen ontstaan bij sommigen onder u, maar zegt u zelf,.....was dit eigenlijk ook niet precies wat de ontwerpers van het bas-relief ons direct al wilde vertellen door in het midden van het tafereel "drie eitjes buiten de baarmoeder" omgeven door "twee vrouwen" af te beelden ?!
  Op een schilderspalet bevindt zich gewoonlijk immers ook de verf wat dan de grondstof vormt voor het kunstwerk van de schilder. Op het palet, wat zijn werkblad is, worden normailter dan de verschillende grondstoffen met elkaar vermengd voor het verkrijgen van de door de kunstenaar gewenste afwijkende kleuren. In ons tafereel is de verf dan echter weldoordacht vervangen door vrouwelijke eicellen welke logischerwijze dan ook de grondstof zullen gaan vormen voor het "genetische kunstwerk" wat men ons aan de hand van dit "beeldend-kunstwerk" heeft willen tonen. Hier aangekomen zullen sommige lezers nu misschien neigen af te haken en/of hun kennis en wetenschap gaan verwarren met religie=geloof=niet werkelijk weten doch mijn advies is nog even te blijven hangen want zoals het oude spreekwoord luidt ligt de waarheid bij ons zwart/wit denkende geevolueerde mensen of misschien kunnen we beter zeggen genetisch opgewaardeerde mens-apen immers vrijwel altijd in het midden !

  Hoe creationisten en darwinisten in een almaar voortdurende strijd zijn verwikkeld is waarschijnlijk dan ook door niets anders dan dat hun denkraam ooit werd en/of nog steeds wordt vertroebeld door hoogmoedige op macht en hebzucht belustte "denken te weten-schappers" en de door hun aan het mens-dom opgelegde doctrines. Met wat geduld en een open visie zult u echter straks kunnen zien dat evenals nu in onze tijd beide visie's door het fenomeen gen-technologie bestaansrecht hebben verkregen, deze beide fenomenen eigenlijk sinds mensenheugenis al naast en met elkaar hebben bestaan . Er is dus eigenlijk niets nieuws onder de zon. Het enige verschil zou kunnen zijn dat u na het lezen van deze stof zult beseffen dat werkelijk alles wat wij moderne mensen menen te weten en/of nog niet weten altijd al is geweten en wij slechts door research deze oude wetenschappelijkheden steeds "her-vinden" waar het woord re-search bovendien ook naar verwijst. Door wie dit alles dan ooit is geweten laat ik hier nog even in het midden.

  Als we vervolgens het palet met de eitjes dan nader onder de loep nemen zien we dat het in feite geen schilderspalet is maar de cel-atmosfeer behorende bij eicellen welke in het bas-relief dan is weergegeven als één gezamenlijke cel-atmosfeer waarin zich dan de drie cellen, de samengevoegde celkern tussen de twee bovenste cellen, het sperma en de onderste cel bevinden wat ons dan in proincipe hetzelfde verteld als het schilderspalet want in deze cel-atmosfeer worden eveneens al deze elementen met elkaar vermengd tot een nieuwe creatie.

  Dan zijn aan de eitjes vervolgens strengetjes verbonden, en hoe had men ook beter kunnen aangeven op welke wijze deze eitjes met hun moeder/eigenares verbonden zijn want is immers de navelstreng ook niet de enige vaste verbinding tussen een moeder en haar vrucht ?! Deze navelstrengetjes vertellen ons dan ook precies van wie de eitjes afkomstig zijn en hoe de genetische ingreep werd uitgevoerd. Op de compositiefoto kunnen we aan de hand van de pijlen zien hoe van vrouw fig.7 een eitje wordt afgenomen en vervolgens dan wordt vermengd met het eitje rechtsboven. Dan wordt de gemengde inhoud ingebracht in het derde onderste (geleegde) eitje eveneens afkomstig van vrouw fig.7 waarna het geheel dan vervolgens zal worden teruggeplaatst in de baarmoeder van deze zelfde vrouw fig.7. Deze techniek wordt hedentendage ook door onze moderne wetenschappers toegepast. Meer over dit onderwerp kunt u ondermeer hier lezen.

  Breakthrough in primate cloning
  wetenschappers mogen embryo creeren uit twee vrouwen

  http://www.kennislink.nl/web/show?id=94541

   
   

   
  Dit is dan de afbeelding uit het BBC-artikel "Breakthrough in primate cloning" / Noorderlicht(NL) wat dan is aangepast en aangevuld met de eitjes uit ons bas-relief waardoor duidelijk te zien is dat de eitjes uit ons bas-relief dan ook niets anders kunnen voorstellen dan genetisch gemanipuleerde gefuseerde eicellen !Nu rest ons dan enkel nog de vraag..."van wie is nu dan het eitje rechtsboven" ?
  Vrouw-figuur 9 heeft duidelijk iets in haar hand maar dit object lijkt echter niet op een eitje en dus bewegen we ons nog wat meer naar rechts en zien daar dan fig.20 die inderdaad een eitje in haar hand heeft en tevens een beweging maakt alsof ze dit eitje aan iemand wil afstaan ! 
   
       
   
  Hier hebben we dan dus duidelijk ook onze tweede female ei-donor en als we haar wat nader onder de loep nemen zien we dat haar gebogen rug ons verraad dat we hier waarschijnlijk zelf ook niet met een normale homo-sapiens van doen hebben maar eerder met een primaat of een homo-erectus.
   
   
   
   
   
  Nu wil het toeval dat de eerste fossielen die werden toegewezen aan Homo erectus werden ontdekt in de jaren 1890 door de Nederlandse medicus Eugene Dubois in jawel "Java", en aanvankelijk werd deze soort beschreven als de "Pithecanthropus erectus", ofwel de "opgerichte aapmens". http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus / lees hier meer over de "Java Man"
   
  Als we dan nog even verder kijken naar onze aapvrouw uit het bas-relief zien we dat op haar hoofd een gelaatsmasker is afgebeeld en dit gegeven tesamen met het onderwerp "genetische manipulatie" voert ons dan naar het volgende citaat uit de bijbel.
  Genesis 1:(statenbijbel) 
   
  26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;
   
  27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem
  man en vrouw schiep Hij ze.

  Het valt op dat god hier zowel in enkelvoud als meervoud spreekt en het gegeven dat hij de mens naar hun beeld en gelijkenis wil maken kan bovendien ook worden geinterpreteerd als dat er in die tijd zowel meerdere goden alsook mens-achtige wezensgenetische make-over hebben voorzien welke maakte dat ze op de goden zelf gingen gelijken en in dat geval zouden die goden dus uiterlijk gelijk zijn met de uit hun genetische ingreep verkregen mensen-kinderen, met onszelf dus !

  We hebben in het voorgaande kunnen zien dat in ons bas-relief eigenlijk een vergelijkbaar verhaal wordt belicht echter wordt hier dan veel dieper ingegaan op de technologische en wetenschappelijke details welke zoals ik u later graag wil laten zien nog veel groter vormen zullen aannemen. Voor nu wil ik het echter even hierbij laten en afwachten wat de reactie's zullen zijn op deze toch voor velen ook wat ongemakkelijke stof. Het is voor mijzelf bovendien ook een dermate monnikenwerk gebleken om de enorme berg beeldende informatie welke ligt verborgen in de Borobudur in beknopte versie hier aan de lezer aan te bieden, dat in geval er weinig belangstelling voor zal blijken te bestaan ik dan verder ook geen zin zal hebben hiermee door te gaan. De hoeveelheid informatie is echter zoals gezegd enorm en zal ons gaandeweg ook leiden naar het oude Sumerië, waar onze beschaving zijn oorsprong vond.
  bio-genetic-diagram (suggestive)

  foto

  klik voor een grotere afbeelding

  Step 1 :

  2 Alien homo-sapiens a-like male tissue-donor (DNA)

  3/4 DNA sample (fig.2) collected for reconstruction and writing

  5 RNA sample mirrored from reconstructed DNA sample fig.2

  6 (Alien) embryo 1 mnd, confirmation of fully controlled bio-genetic process to stage of
  fully cellular developed foetus (carnegie-stage 15)
   

  foto
   
   
  7 oocyte donor / surrogate mother (alien)
   
  8 test-tube manipulated and fertilised oocyte's (1-cel embryo's 1 day);
   
  - upper-left oocyte taken from homo-sapiens female fig.7 - upper-right oocyte taken from homo-erectus fig.20
  - oocyte below taken from fig.7 / removed nucleus / inserted combinded nucleus from
  oocyte's above )

  manipulated fertilised oocyte replaced in the womb of surrogate mother fig.7
  who give birth to hybrid male fig.22

  Step 2 :

  22 Hybrid (homo-sapiens/homo-erectus) male tissue (sperm)-donor

  20 seven oocytes taken from homo-erectus female (carried in the V of her arm)

  9 Seven 1-day-embryo's will be formed from this genetic material and inserted in the wombs of
  seven (homo-sapiens alike alien) surrogate-mothers symbolicly exposed here as fig.9 which on
  front of her is receiving a foetus or zygote, equal to figure 6 wich showd already that the
  genetic process upto this stage was bio-geneticly manipulated and fully controlled, and on
  her back the womanfigure is leaving a little newborn behind (her) like surrogate-mothers
  usually do.
  This surrogatemothers and they're offspring are showed on a number of other related
  bas-reliefs also exposed in the temple
  klik for image

  18 The actually grown-up version of the new hybrid-species is visualised by fig.18 who's tool touches the stones wich suggests that A). he is in an artificial way connected to the earth
  B). he is one of the seven genetic buildingblocks (fig 16) created from both genetic material
  from outside the earth and earth itself.
  C). the actual purpose of this operation was to create a workertype earthling-slave to
  free the alien visitors from they're toil in mining and other types of fysical work.
  More about this subject you will find in
  Zecheriah Sitchin's bookseries "The Earth Chronicals" about the biblical Nefilim/Anunnaki wich name Sitchin has translated as,.........
  "They who from heaven to earth came" also known as "The Fallen Angels"
   
   
   
  more about our alien history:
   
   
  Volledige Bas-relief
   
   
   
     Copyright © 2009 ©MARINUS CORNELIS WILHELMUS VISSERS©
  Lees meer...   (20 reacties)
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl