renescience.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties

  BELFORT Group – Citizens In Action - presenteren
   
   
   
  Codex Alimentarius
   
  Wat betekent het voor onze gezondheid ?  
   
  Internationaal Symposion Zondag 29 november 2009 om 14u  
   
   
  Gastsprekers Ian R. Crane & Scott Tips & Jolanda de Groot  
  ! !
   
  Auditorium 3 – Ledeganck ! !
  !!
  Karel Lodewijk Ledeganckstraat nr 35!!
   
  nabij het Citadelpark te Gent.    
   
   
  Deuren open : vanaf 13u.
   
  Deelnameprijs : 10 euro voor inkom + drank
   
  Voertaal is Engels, maar iedereen krijgt een Nederlandse vertaling van de basistekst van beide sprekers.  
   
   
  Waarom ‘moet’ je naar dit symposion komen ?  
   
   
  Codex Alimentarius is de naam van een wereldwijde regelgeving voor voedsel die per definitie de globale volksgezondheid hoort te beschermen door internationale normen op te stellen voor alle voedselproducten.  
   
  Aan de basis van de oprichting van de Codex Alimentarius Commissie in 1962, stond Fritz ter Meer, een ex-oorlogsmisdadiger die tot 7 jaar opsluiting veroordeeld werd op het I.G. Farben Nürnberg Proces voor misdaden tegen de mensheid.  
   
  Sinds de oprichting van deze Codex zijn er reeds belangrijke & ingrijpende veranderingen geweest voor ons voedsel. Denk hierbij aan de vele E-nummers in onze voeding waarvan de schadelijkheid keer op keer aangetoond wordt. Maar toch hebben de meeste mensen nog nooit gehoord over de Codex Alimentarius. Vreemd, niet ?  
   
  En dat is nu precies de bedoeling ! Hoe minder mensen zich bemoeien met de Codex Alimentarius of ervan op de hoogte zijn, hoe sneller ons voedsel verandert op manieren waar de meningen duidelijk verdeeld over zijn.
   
  Europa heeft lang geprobeerd genetisch gemodificieerd voedsel te weren, maar ook daar doen zich ontstellende veranderingen voor. We kunnen hierbij denken aan de evolutie dat een bedrijf als MONSANTO maakt …  
   
  Daarbij kan men zich de vraag stellen wat een bedrijf dat Agent Orange (ontbladeringsmiddel uit de Vietnam oorlog), PCB’s & dioxine produceerde, nu eigenlijk met ons voedsel van plan is...
   
  Het is al in 1962 duidelijk gebleken dat het domineren van de wereld bereikt kan worden via de totale controle over de voedselketen. Juist daarom is het belangrijk dat mensen zich informeren over de Codex Alimentarius, en belangrijker nog, dat mensen zich verenigen en actie ondernemen ! !  
   
  In België gaat de FOD-Volksgezondheid over deze Codex, terwijl er zelfs geen webpagina aan de Codex besteed wordt bij de FOD...  
   
  Zou dit kunnen liggen aan het feit dat de Europese Commissie zelf alle lidstaten hierin vertegenwoordigt ?  
   
  Opzet en doelstelling: de bescherming van gezond voedsel.  
   
   
  De Codex Alimentarius heeft een hele grote invloed op:  
   
  · vlees, vis, groenten, fruit
   
  · genetisch gemodificeerd en biologisch voedsel
   
  · etikettering, additieven, pesticiden, enz.
   
  · natuurlijke voedingssupplementen, mineralen, vitaminen
   
  · farmaceutische, natuurgeneeskundige en homeopathische producten  
   
   
  Aanwezig zijn tijdens dit symposion op 29 november 2009 is dus van zeer groot belang voor apothekers, homeopaten, handelaars in natuurlijke voeding en geneesmiddelen en uiteindelijk voor ons allemaal ! !  
   
  We hebben drie internationaal gereputeerde sprekers kunnen strikken, die de Codex Alimentarius volledig doorlichten en hiermee zeer goed de invloed aantonen van Big Pharma en de voedselmultinationals op ons voedsel...  
   
  Scott Tips is de directeur en advocaat van de Natural Health Federation (http://thenhf.com) en komt op voor de verdediging van de consument inzake voedsel. Dit doet hij door persoonlijk zoveel mogelijk Codex-vergaderingen bij te wonen en hij is daar als sterke kracht aanwezig ter bescherming van de consument op het gebied van gezond voedsel. Ook is hij de auteur van het boek “Codex Alimentarius - Global Food Imperialism”
   
  Ian R. Crane (http://ianrcrane.co.uk) is een onafhankelijke onderzoeker uit het Verenigd Koninkrijk, die buiten zijn onderzoek naar de Codex Alimentarius ook de andere aspecten belicht van het geopolitieke web dat de laatste jaren geweven wordt, waarin de “Nieuwe Wereld Orde” een erg belangrijke rol speelt.  
   
  Jolanda de Groot (http://www4nl.dr-rath-foundation.org/) is contactpersoon voor  de Dr. Rath Health Foundation in Nederland. Ze levert een belangrijke bijdrage aan de bewustwording rond de Codex. Zij zal in de Nederlandse taal een oproep doen tot actie want: Het is te gemakkelijk een excuus te verzinnen om niets te doen.   Ook wordt er een boekenstand voorzien met interessante lectuur... Vergeet niet dat er geen mogelijkheid is om met bancontact te betalen dus liefst papier voor papier ;)  
   
  Hoe kan je inschrijven of verdere info krijgen ?
   
  * via email naar : info@belfort-group.eu
  * via gsm : +32 487 101 989  
   
   
  (Gerry Nelissen : coördinator werkgroep Codex Alimentarius) Website: http://citizensinactionbelgium.ning.com    
   
   
  Lees meer...   (1 reactie)
  Over een kruimelvergrijp op de grond
  en stelselmatige schandalige misdaden
  boven de grond
   
   

   
   
   
  Geachte Heer procureur,  
   
  Op 22 september 2009 heb ik iets te snel gereden en daarvoor werd mij een voorstel van minnelijke schikking gestuurd ten bedrage van 50 euro.  
   
  Tot op heden heb ik nog niet betaald ten gevolge van onachtzaamheid. Onlangs kreeg ik in dat verband een herinneringsaanmaning.  
   
  Ik deel u hierbij mede dat ik voorlopig niet van plan ben om te betalen.
   
  Ik betwist mijn overtreding niet en ik beschik ook over de financiële mogelijkheid om het bedrag te betalen, maar toch weiger ik de overschrijving in orde te brengen.  
   
  Gelieve dit te willen beschouwen als een publieke daad van burgerlijke ongehoorzaamheid.  
   
  Dit is geen lichtzinnig genomen besluit: ik heb er goed over nagedacht. Het is voor mij ook een belangrijke principiële daad met een bewuste symbolische ondergrond.  
   
  Ik ben niet perfect en ook in mijn boter zal wel al eens een haar terechtgekomen zijn, maar tot op heden heb ik altijd getracht plichtsgetrouw te zijn privé, professioneel en politiek ( o.a. als burgemeester van de gemeente Evergem ).
   
  Ik heb tot op heden altijd mijn snelheids- en parkeerboetes betaald.  
   
  Maar nu kan en vooral wil ik niet meer. Hier trek ik de streep en uiteraard wil ik dit motiveren.  
   
  Ik besef dat het enigszins overdreven geformuleerd is, maar tegenwoordig staat op iedere hoek van de straat een camera, die koel en onpersoonlijk ons gedrag als burger controleert of flitst als we iets boven de maximumgrens rijden.
   
  Boven in de lucht is men echter al jaren systematisch en opzettelijk bezig met het sproeien van zware metalen, chemische stoffen en biologische rotzooi met alle nadelige en zichtbare gevolgen bij natuur, dieren en mensen. Reeds tientallen keren heb ik de afgelopen twee jaar van dit fenomeen van  ‘chemtrails’ aangifte gedaan via pv.  
   
  Reactie : seponeren. Op mijn herhaalde vraag tot een gesprek met u  werd nooit geantwoord.
   
  Op 17 augustus heb ik klacht neergelegd bij onderzoeksrechter Claeys om op die manier na het betalen van 250 euro voorschot het gerecht te dwingen tot een onderzoek. Na anderhalve maand mocht ik een gesprek hebben met de politiedienst die dit dossier zal behandelen. Dit loopt nu nog.  
   
  Ik heb er vertrouwen in dat dit behoorlijk zal gebeuren, maar ik vrees nog lang te moeten wachten op enig resultaat.  
   
  En daarmee ben ik het niet meer eens. Ik kan niet meer de boete betalen voor een kruimelvergrijp terwijl een misdaad die zo dikwijls op zo’n grote schaal met zo’n desastreuze gevolgen  boven onze hoofden gebeurt, ongestraft kan blijven.  
   
  Geachte Heer Procureur-generaal,  
   
  Ik zal het misschien wat cru formuleren, maar het komt er in essentie op neer : we worden besproeid als ongedierte en die instanties ( ook politieke en bestuurlijke ), die geacht worden hiertegen op te treden, blijven al die tijd onverschillig in gebreke.
   
  Ik zal blijven weigeren deze boete te betalen om op die manier een publiek signaal te geven en druk uit te oefenen om vooral inzake het chemtrail-schandaal liever vandaag dan morgen dit te onderkennen als wat het is : een crimineel schandaal, dat onvoorstelbaar veel schade aanricht en onze toekomst hypothekeert.  
   
  Geachte heer procureur-generaal,
   
  Ik beschuldig u of wie dan ook niet persoonlijk maar ik stel wel met klem een houding van laksheid en blindheid aan de kaak, waar ik het als bezorgde burger niet mee eens kan zijn.  
   
  Ik stuur een afschrift van dit schrijven naar de hoofdcommissaris van de politiezone Assenede-Evergem, die het pv heeft uitgeschreven, en ter kennisgeving ook naar de burgemeester, het bestuur van mijn gemeente en het kabinet van Leefmilieu.
   
  Ik neem mij ook voor om aan deze principiële houding ruchtbaarheid te geven, niet om mijn persoon in het daglicht van vluchtige aandacht te plaatsen maar vooral om duidelijk te maken dat er een aantal zeer onrustwekkende maatschappelijke ontwikkelingen bezig zijn waarvoor we als mensheid de ogen moeten openen en waartegen we moeten reageren.    
   
   
  Met welgemeende hoogachting,
   
  Peter Vereecke    
   
  Lees meer...   (10 reacties)
  De waarheid over vaccinaties


   
   


  We zijn allemaal opgegroeid met de vanzelfsprekendheid dat vaccinaties noodzakelijk, efficiënt en veilig zijn.  
   
  Meer en meer wordt volgens sommigen duidelijk dat dit een mythe is, in het leven gehouden door pharmaceutische en chemische multinationals, voor wie geneeskunde very big business is.  
   
  Over deze kwestie gaat dit symposion waarop we u bij deze zeer hartelijk uitnodigen.
   
  Wanneer ? Zaterdag 3 oktober om 14 u  
   
  Waar ? Auditorium Oehoe, Coupure Links, Gent  
   
  Inkom : 7 euro  
   
  De vaccinatieproblematiek is heel belangrijk want heel de wereld staat op het punt om een of meerdere spuitjes te krijgen.   Ook u zult daar vanuit uw verantwoordelijkheid binnenkort heel concreet mee geconfronteerd worden en de niet te ontlopen vraag zal zijn :   zal ik vaccinatie toelaten bij mezelf, mijn gezin, mijn patiënten, mijn leerlingen, mijn bewoners, mijn burgers, …  
   
  Wie zich al wat geïnformeerd heeft, weet dat er heel veel vragen en onduidelijkheden zijn.   Wie dat nog niet gedaan, kan daar best zo vlug mogelijk mee beginnen.  
   
  Op dit symposion hebben we twee echte topexperts uitgenodigd :  
   
  - mevrouw Désirée Röver uit Nederland.   Zij is medisch onderzoeksjournaliste. Op grond van jarenlange research heeft ze een heel kritische kijk op de klassieke westerse ‘genees’kunst ontwikkeld. Vorig jaar schreef ze nog een ophefmakend boek over de baarmoederhalskanker en de vaccinatie ertegen
   
  - een vertegenwoordiger van het Influenza-commissariaat die het overheidsbeleid zal toelichten  
   
  Zij zullen elk om beurt hun standpunt toelichten en daarna ingaan op uw vragen.
   
  Nogmaals : deze problematiek is momenteel zéér actueel en   het betreft een zaak van gezondheid, ziekte of dood.  
   
  U bent hartelijk welkom !
   
  Mogen wij u vragen uw aanwezigheid te melden zodat u zeker bent van uw plaats !
   
  Namens de BELFORT-group,  
   
  Peter Vereecke  
   
  Peter_vereecke@hotmail.com  
   
  0485/69.67.30  
   
  De BELFORT-group is een burgerbeweging die op zondag 30 augustus 2009 opgericht is in aanwezigheid van 200 mensen en verontschuldigde afwezigheid van vele tientallen. We komen via informatie en actie op voor waarheid, vrijheid en integriteit. We willen zoveel mogelijk mensen wakker en bewust maken.   Momenteel concentreren we ons vooral op drie zeer actuele en (be)dreigende thema’s : chemtrails, collectieve vaccinatie en codex alimentarius.  
   

  Lees meer...   (4 reacties)
  Geachte vertegenwoordiger van de burgers van België,
   
   
  Ik ben Peter Vereecke. Ik was gedurende 25 jaar actief in de (gemeente)politiek, waarvan één legislatuur als burgemeester. Ik kan me dus goed inleven in jullie situatie : goedbedoeld druk bezig zijn met dé politiek en ondertussen dreigen uit het oog te verliezen wat er werkelijk leeft en gebeurt.
   
  Ik ben dus nu al een aantal jaar gewoon burger, maar ik ben mij vragen beginnen stellen. Naarmate er meer antwoorden kwamen, werden de vragen groter en indringender.
   
  Ik maak mij grote zorgen : de wereld evolueert in een richting, die wij zelf als mens ten gronde niet willen. We lijken wel gehypnotiseerde gevangenen. Het wordt heel dringend tijd dat we wakker worden en het roer omgooien want
   
  de waarheid, de vrijheid, de integriteit van ons allemaal
  worden ernstig en zéér concreet bedreigd
   
  Eén van deze symbooldossiers is dat van het zogenaamde Mexicaanse griep-virus, bekend als A/H1N1.
   
  Geachte vertegenwoordiger van de burgers,
   
  Wie zich hierin wat verdiept kan niet anders dan een aantal verrassende vaststellingen doen :
   
  •        Het is zeer zeker geen natuurlijke virus want samengesteld en dus gemanipuleerd in een laboratorium op basis van vier vogel-, varkens- en menselijke griepstammen uit drie (!) verschillende continenten
   
  •        Het menselijke virus heeft men bekomen door een slachtoffer ( uit 1918 !) van de Spaanse griep te ontgraven uit de diepgevroren grond van Alaska en het virus opnieuw tot leven te wekken
   
  •        De structuur van het Mexicaanse griep-virus lijkt nog altijd niet gedefinieerd omdat het nog steeds muteert
   
  •        Er zijn heel sterke aanwijzingen dat het op drie plaatsen tegelijk werd verspreid rondom Mexico-stad begin maart 2009
   
  •        Op 28 april waren er ‘al’ 159 dodelijke slachtoffers, die er uiteindelijk maar 7 bleken te zijn. Sindsdien is het tellen gestopt …
   
  •        Op 11 juni kondigde de WHO de hoogste alarmfase (6) af en verplichtte hiermee 194 landen tot gedwongen vaccinatie op basis van een in 2007 ondertekende internationale overeenkomst
   
  •        Helemaal onvoorzien was dit niet want Baxter (leverancier ook van onze Belgische vaccins) had reeds op 28/08/2008 een patent aangevraagd om een vaccin te mogen aanmaken tegen het A/H1N1 –virus …
   
  Trekt u daar uw wenkbrauwen niet een beetje bij op ?
   
  Vindt u ook niet dat er de laatste weken in de media een merkwaardig spelletje wordt gespeeld :
   
  * enerzijds zeggen verschillende topspecialisten, waaronder influenza-commissaris Marc Van Ranst o.a. in de Standaard van 28/08/2009,  dat het allemaal zo’n vaart niet loopt en dat er veel minder slachtoffers zullen vallen dan ten gevolge van de normale seizoensgriep
   
  * anderzijds worden berichten verspreid dat er in het najaar 1/3 ( of volgens sommigen nog meer !)  van de wereldbevolking zou besmet geraken
   
  Maar de werkelijkheid is :
   
  •        de 12 miljoen vaccins voor België zijn reeds in juli besteld
  •        eind deze maand komen de eerste leveringen aan
  •        eerst zullen de zwakkeren bediend worden (kinderen, zwangere vrouwen, zieken)
  •        daarna komt ieder van ons aan de beurt : u en ik
  •        om het geheel in goede banen te leiden worden speciale noodmaatregelen overwogen : leger en speciale eenheden
   
  WAT IS HIER AAN DE HAND ?
   
  Krijgt u ook niet de indruk dat zich hier een scenario voltrekt, dat wij niet (mogen) kennen  maar dat wel voor gevolg heeft dat u en ik onze arm zullen moeten ontbloten ?
   
   
  Geachte vertegenwoordiger van de burgers,
   
  Ik heb hier absoluut geen goed gevoel bij en een groeiend aantal mensen zijn met mij echt verontrust !
   
  Bovendien moet u weten dat vaccins niet zijn wat men ons zo lang heeft doen geloven : noodzakelijk, efficiënt en veilig !
   
  Wie in deze materie wat dieper graaft komt alweer tot ontstellende vaststellingen :
   
  •        Ziekten als polio, pokken, rode hond, tuberculose, difterie, enz. waren al zo goed als verdwenen toen men met vaccinaties begon. Verklaring : sterke verbetering van de hygiënische omstandigheden, NIET de vaccinaties
   
  •        Vaccins zijn een ernstige en totaal onnatuurlijke aanslag op ons menselijk immuunsysteem
   
  •        Vaccins kunnen ernstige bijwerkingen hebben. De relatie met autisme, wiegendood en tal van neurologische aandoeningen IS aangetoond, maar krijgt vanwege de reguliere geneeskunde weinig of geen aandacht
   
  •        Vaccins geven geen enkele garantie van bescherming tegen de ziekte, in het kader waarvan ze worden toegediend
   
  •        Meer en meer bewijsmateriaal toont aan dat vaccins het middel geweest zijn om aids (én ook kankers) te introduceren binnen bevolkingsgroepen.
   
  •        Vaccins worden veelal nauwelijks afdoende getest. De firma’s die nu de vaccins zullen leveren zijn op voorhand al vrijgesteld van iedere verplichting tot schadevergoeding !
   
  Ik hoop dat uw wenkbrauwen nog meer de hoogte ingaan …
   
  Hebt u zich tenslotte al eens afgevraagd wat er eigenlijk meestal in zo’n vaccin zit ?
   
  Ik – net zoals u – tot voor kort ook niet. We zijn opgegroeid in een heilig vertrouwen in wie boven ons staat, in dit geval ‘de geneeskunde’.
   
  Maar ik ben mij ook hierover beginnen informeren en ik moet u alweer iets meedelen waar u niet vrolijk van wordt want dit is een greep van enkele standaardingrediënten :
   
  •        Dierlijke bacteriën en virussen, die gecultiveerd zijn vanuit kippeneieren en dan chemisch geïnactiveerd worden, maar eenmaal in het lichaam opnieuw erg virulent kunnen worden
  •        Formaldehyde ( gebruikt voor conserveren van lijken) : kankerverwekkend
  •        Polysorbate 80 : een conserveringsmiddel dat zware allergische reacties kan veroorzaken
  •        Thiomersal ( bevat 49.6 % kwik !) : zwaar toxisch
  •        Triton X100 : een synthetisch hars en sterk detergent
  •        MF 59 dat het uiterst giftige squaleen bevat dat ons immuniteitssysteem aanvreet en o.a. verantwoordelijk is voor Golfoorlogsyndroom
  •        Antibiotica zoals Neomycin, Gentamycin en Streptomycin
  •        aluminium
  •        Ethyleenglycol : een antivries-middel
  •        Phenol : carbolzuur
   
  Wat er precies in het nieuwe vaccin zal zitten is nog niet gekend, maar ik heb er absoluut geen goed oog in.
   
  En toch : dat soort chemische en biologische rotzooi zal u, mij en ons allemaal worden toegediend !
   
  Hebt u nog zoveel zin om uw arm  te ontbloten voor een onschuldig, verplicht en heilzaam prikje ?
   
  Vrolijk kan ik althans niet worden met zo’n vooruitzicht …
   
  Geachte vertegenwoordiger van de Belgische burger,
   
  Met deze brief beoog ik noch volledigheid, noch wetenschappelijkheid.
   
  Mijn voornaamste bedoeling is uw aandacht te vestigen op wat hier aan het gebeuren is :
   
  we worden met zijn allen gedwongen
  ons te laten vaccineren tegen een gemanipuleerde ziekte
  door injectie van een niet (fatsoenlijk) geteste cocktail
  van chemische en virale ingrediënten,
   die kunnen leiden tot catastrofale ondermijning van ons immuunsysteem en verwoestende neurologische aandoeningen
   
   
  U hoeft mij niet te geloven, maar ik smeek u : denk tenminste eerst na, informeer u zelf, stel de vragen om eerst duidelijkheid en zekerheid te krijgen alvorens u de bevolking in een avontuur stort die dramatische gevolgen kan hebben.
   
  Geachte vertegenwoordiger van de burgers,
   
  U wordt regelmatig aan de mouw getrokken door burgers omwille van hun persoonlijke problemen.
   
  Ik doe dit ook, maar ik doe het niet voor mij zelf maar voor mijn kinderen, voor wie mij lief zijn, voor de mensheid en ook
  omdat ik  oprecht verontrust en heilig verontwaardigd ben.
   
  Ik luid dus de alarmklok en geloof me : de toestand is zéér ernstig en er ligt een grote verantwoordelijkheid bij u.
   
  Wees u daar tenvolle van bewust.
   
   
  Ik heb u deze open brief geschreven vanuit een diep geloof in de mens en in de kracht van de democratie.
   
  Namens de BELFORT-group,
   
   
  Hoogachtend,
  Peter Vereecke
  peter_vereecke@hotmail.com
  gsm : 0485/69.67.30
  Lees meer...   (12 reacties)
  BELFORT-group 'cia'
  Peter Vereecke
   
   
   
   
   
  Aan allen die dit lezen mijn hartelijke groet !
   
  Jullie ontvangen deze update omdat jullie zondag aanwezig waren op de oprichtingsmeeting van de BELFORT-group of omdat jullie geïnteresseerd zijn in de werking ervan.
   
  Zondag 30 augustus was in ieder geval een memorabele dag omdat ongeveer 200 mensen, gedreven door de heilige verontwaardiging en de bereidheid tot actie, hun weg vonden naar de grote congreszaal van het Gent Belfort-hotel.
   
  Hierbij het verslag van de bijeenkomst.
   
  Bedoeling is dat we met zijn allen een volks-opstand teweeg brengen: burgers die wakker worden en opkomen voor hun rechten en tegen allerlei aanslagen hierop zeggen: "halt ! het is genoeg geweest ! we zijn niet meer akkoord !".
   
  Vanmorgen kregen we bij wijze van spreken onmiddellijk lik op stuk : van overal zijn er bij mij meldingen binnengekomen van extreme chemtrail-besproeiïngen ! Het is werkelijk een criminele schande : zij besproeien ons zoals een boer zijn maïs sproeit tegen ongedierte ... en de insecten zijn wij !
   
  Om een nog hallucinanter beeld te gebruiken : nog niet zo heel lang geleden werden mensen op een trein gezet, naar een kamp gevoerd en in een ruimte bijeengebracht. Dan werd de gashendel overgehaald ...
   
  Wij leven al jaren in zo'n gaskamer met alle zichtbare gevolgen rondom ons.
   
  Bovendien weten we dat deze verhoogde chemtrailactiviteit ook te maken heeft met de vaccinatie-campagne, die men aan het voorbereiden is.
   
  Daarom : in plaats van te zuchten of te vloeken, stap naar je lokale politie en maak duidelijk dat je je zorgen maakt en wenst dat dit onderzocht en gestopt wordt !
   
  Wat lager voeg ik een formulier bij dat je kan gebruiken om klacht neer te leggen bij de politie.
   
  Hoe doe je dat ? Als 'ervaringsdeskundige' terzake geef ik je enkele tips  :
   
  * je stapt naar een politiebureel en meldt aan het loket dat je klacht wenst neer te leggen
  * je doet dit best de dag zelf, maar het kan ook één of enkele dagen erna als je dat beter past
  * je wordt uitgenodigd om binnen te komen en je klacht te formuleren
  * blijf rustig maar laat wel voelen dat je verontwaardigd en rustig bent. Geef desgevallend (beleefd) uiting aan je verwondering als men nog nooit van het fenomeen zou gehoord hebben !
  * tip : vraag de politieman of zelfs de commissaris om naar buiten te komen en toon het fenomeen: het is ongelofelijk hoeveel mensen er wel naar kijken, maar niets ongewoons zien !
  * de politie is verplicht om dit te noteren in een proces-verbaal en dit is gratis !
  * je mag uiteraard je eigen woorden gebruiken, maar het is wel belangrijk dat de link gelegd wordt met de klacht die ik veertien dagen geleden bij de onderzoeksrechter heb neergelegd  ! Dus laat zeker het dossiernummer 185/09 opnemen van onderzoeksrechter Jean-Claude Claeys
   
  Mag ik jullie vragen om dit maximaal te doen en deze oproep ook te willen doorsturen.
   
  Het zou mij ook interesseren ervan op de hoogte gebracht te worden telkens als een kritische burger in Vlaanderen zo'n klacht neerlegt !
   
  Doe het niet alleen voor jezelf maar evenzeer voor al wie je liefhebt.
   
  Wordt vervolgd ...
   
  Voorbeeldklacht:
   
  "Hierbij wens ik, ….. , klacht neer te leggen vanwege het fenomeen van Chemtrails, dat ik vandaag heb vastgesteld tussen ongeveer  … u en …. U .
   
  Chemtrails zijn dikke, witte strepen, die door vliegtuigen in de lucht worden gesproeid en die opvallend lang blijven hangen. Uit allerlei bronnen heb ik een heel sterk vermoeden dat hierin chemische en biologische stoffen vermengd zijn, die erg nadelig zijn voor de volksgezondheid.
   
  Ik leg deze klacht neer aansluitend bij en ter ondersteuning van het gerechterlijk onderzoek dat momenteel lopende is bij onderzoeksrechter Jean-Claude Claeys te Gent (dossiernummer 185/09).
   
  Ik wens dat dit chemtrail-fenomeen grondig onderzocht wordt en ophoudt."
   
  mvg
  Peter
   
   
  COME TOGETHER
   
  Gent   zondag 30 augustus 2009
   
  Oprichtingsakte 
   
   
  Essentie van de meeting
   
  Ongeveer 200 mensen zijn op deze zonnige laatste zondag van de vakantie samengekomen in de vergaderzaal het hotel Gent Belfort
   
  Er is beslist om een groep op te richten waarbij zoveel mogelijk weerbare, wakkere en kritische burgers en dito verenigingen en actiegroepen willen aansluiten.
   
  Deze groep wil opkomen - los van politieke, religieuze, e.a. opvattingen - in Vlaanderen maar verbonden met buitenlandse gelijkaardige initiatieven voor waarheid, vrijheid en integriteit van de mensheid, die meer en meer in de verdrukking komen.
   
  In een eerste fase willen we vooral werken rondom drie zeer concrete en zeer onrustwekkende fenomenen, nl. de drie CCC’s  :
   
  * chemtrails
  * collectieve vaccinatie
  * codex alimentarius
   
   
  De grote droom
   
  We willen onderuit een brede volks-opstand ontwikkelen, d.w.z. burgers die opnieuw rechtop gaan staan uit de geknielde houding en opkomen voor hun recht op waarheid, vrijheid en integriteit.
   
  Onze werking zal gebaseerd zijn op twee pijlers :  informatie en actie .
   
  In alles willen wij er zorg voor dragen dat dit gebeurt op een waardige, goed onderbouwde, respectvolle wijze.
   
  We willen angst of paniek veroorzaken, maar vooral informatie aanreiken om op die manier zoveel mogelijk medeburgers te prikkelen om wakker te worden en een kritische houding aan te nemen.
   
  De naam
   
  BELFORT-group
  citizens in action
   
  Toelichting van de naam :
   
  * het belfort is het gebouw, dat in het midden van de samenleving staat en waar de rechten en de vrijheden van de burgers bewaard en beschermd worden. Van bovenuit ziet men gevaar afkomen en kan men de noodklok luiden
   
  * group : geen comité als een ander, het Engelse woord onderstreept dat wij geen geïsoleerd initiatief zijn maar ons zeer bewust situeren binnen een planetaire beweging
   
  * cia = citizens in action : dit onderstreept de essentie, nl. dat het de burgers zijn die het heft in eigen handen nemen, die hun kennis, inzichten en wijsheid samenbrengen en op basis hiervan in actie komen. Ieder verband met de gelijknamige organisatie in USA met hoofdletters is toeval !
   
  Eerste pijler : Informatie 
   
  We willen de informatie onder elkaar uitwisselen,  vertalen in begrijpelijke bewoordingen, ook oplossingen en beschermingen aanreiken en dit alles zo wijd mogelijk verspreiden op volgende concrete manieren :
   
  * oprichting van de Belfort-website (met facebook, waar ik nog altijd de botten van versta …)   waar ieder deze info kan raadplegen evenals de bronnen en links naar alle waardevolle sites. Via dit kanaal blijft men steeds op de hoogte van de verschillende lopende acties
   
  * de algemene informatie zal verspreid worden naar het publiek via de persorganen
   
  * belangrijk zijn eveneens gerichte informatie-acties naar specifieke doelgroepen : verenigingen allerlei, politieke partijen, officiële instanties, wetenschappers, medische wereld, militairen, politiemensen, enz.
   
   
  Tweede pijler : Actie 
   
  We willen onze groep actief betrekken door informatie op allerlei manieren wijd en zijd rond te sturen en mensen aan te spreken.
   
  Tegelijk is het de bedoeling dat wij naar buiten komen:
   
  * grote manifestatie eind september met gerenommeerde sprekers over de CCC-items
   
  * persconferentie (daaraan voorafgaand)
   
  * oproep dat zoveel mogelijk mensen klacht gaan neerleggen bij politie ivm chemtrails op sproeidagen
   
  * oproep dat men artsen, apothekers, dierenartsen, medisch verantwoordelijken en personeel, mensen in ordediensten, overstelpt met vragen ivm vaccinatie en codex
   
  * betoging in Brussel op 11/9 (cfr belangfwekkend bericht ivm druk op het Amerikaanse congres)
   
  Structuur 
   
  * basiscomité : alle leden die willen helpen zowel moreel als door informatie aan te reiken én te verspreiden via hun netwerken evenals ieder op zijn manier in actie te komen
   
  * kernkoppencomité : personen, die zich ‘full time’ willen inzetten voor alle uitvoerende verantwoordelijkheden
   
   
   Lees meer over dit onderwerp in de rubriek "UFO-chemtrails
  Lees meer...   (1 reactie)
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl