renescience.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Laatste artikelen
  Intern onderzoek naar RK Turnhout
  Vrijdag 27 april 2012 komt de Raadkamer van Turnhout opnieuw bijeen in het dossier van Marcel Vervloesem. Marcel zit dan ondertussen 4 maanden in voorhechtenis.

  Het ziet er tot nu toe naar uit dat er in het dossier nog altijd niets bewogen is waardoor de kans, nog steeds onder de huidige omstandigheden, groot is dat de magistraten Jacobs en Van Der Flaas de aanhouding van Marcel Vervloesem nog maar eens met een maand gaan verlengen. Dat komt er dan op neer dat Marcel 5 maanden in voorhechtenis zou zitten.

  4 maanden in voorhechtenis is gelijk aan een jaar effectieve gevangenisstraf. Nog een maand erbij zou betekenen dat Marcel Vervloesem dan al langer dan een jaar effectief gevangenisstaf uitzit terwijl hij helemaal niet veroordeeld is! Om over de omstandigheden, die hij als niet veroordeelde in de gevangenis van Turnhout moest ondergaan, nog maar te zwijgen.

  De Raadkamer heeft als doel het dossier van iemand in voorarrest te onderzoeken en ontlastend te werken. In het dossier van Marcel gebeurt precies het tegenovergestelde. De Raadkamer is in Marcel Vervloesem zijn geval gewoon in winterslaap, het dossier ligt stil, technische onderzoeken gebeuren niet en eventueel belastend materiaal wordt eenvoudigweg teruggegeven waardoor bewijzen door de Raadkamer vernietigd worden.

  De Strafuitvoeringsrechtbank heeft het énige element dat belastend kon werken – contact onderling met de aanklager Dimitri Vervloesem - tegengesproken en Marcel vrijgesproken. Het is ongezien dat de Raadkamer de uitspraak van de Strafuitvoeringsrechtbank naast zich neerlegt.

  Wegens de vele klachten van burgers die bij het Ministerie van Justitie binnenkwamen, heeft Justitie een juriste opdracht gegeven om het dossier van Marcel Vervloesem te onderzoeken. De juriste komt tot identiek dezelfde conclusie als dewelke we zelf al zo vaak maakten en hierboven in 't kort nog eens weergeven. Ze stelt eveneens vast dat er geen technisch onderzoek plaatsgevonden heeft alhoewel dat moest in dit geval en dat er geen rechtstreekse confrontatie plaatsgevonden heeft, hoewel dat ook beslist aan te raden geweest was. Ook volgens haar zijn er totaal geen elementen tegen Marcel Vervloesem, wel integendeel. Alles pleit voor zijn onschuld en die conclusie had de Raadkamer al lang kunnen maken waardoor Marcel plaats had kunnen maken in een daarbij serieus overbevolkte gevangenis.

  Het is dus ongehoord dat Marcel Vervloesem ondertussen bijna een jaar effectief gevangenisstraf moet uitzitten als onschuldige. Tot dat besluit komt ook de juriste aangesteld door Justitie. Zij stelt voor dat Justitie een intern onderzoek aanvraagt aan de Procureur Generaal naar de werking van de Raadkamer van Turnhout.

  Uit dit alles blijkt dat het Ministerie van Justitie achter de schermen niet stilzit als gevolg van de beroering die burgers terecht aan het dossier van Marcel Vervloesem geven. Vanzelfsprekend had de juriste in eerste instantie haar twijfels over zoveel heisa maar uiteindelijk blijft ook zij verbijsterd achter over de gang van zaken. Ze stelt zich eveneens vragen bij de behandeling van de zaak door de advocate van Marcel, precies zoals zovelen dat ook al deden. Het dossier van Marcel Vervloesem is zo duidelijk dat de duur van zijn opsluiting scha(n)delijk is. Blijkbaar ziet men bij Justitie in dat 2 Turnhoutse magistraten heel het rechtssysteem minstens belachelijk maken.  Godelieve Vaesen
  22 april 2012


   
  Lees meer...
  Terug wat noodzakelijke rust voor Marcel
   

   
  Na een week in de verstikkende rook van een kettingroker te moeten zitten, werd Marcel Vervloesem vandaag van cel verhuisd. Dat werd hem vrijdag 13 april 2012 dan ook door de directie beloofd.

  Hij kan vanaf nu ook terug het vlees dat bij zijn warme maaltijd geserveerd wordt, gewoon opeten. Een week werd dat zo goed als onmogelijk gemaakt omdat de moslim, waarmee hij een cel moest delen, zijn vlees door de wc spoelde terwijl Marcel naar de verpleegafdeling moest. Ook zijn fruit, yoghurt en andere mochten niet in de ijskast maar moesten gewoon in de kast of op de grond, net als zijn kleding.

  Hopelijk kan hij nu ook terug tot rust komen. Religieuze gezangen kunnen best mooi zijn maar dag en nacht, ontnemen die wel je noodzakelijk rust, zeker als ze steeds hysterischer worden zodat zelfs de andere gevangenen al begonnen te reclameren… Een voor een moslim "ongelovige" samen met hem in de cel is dan ook gelijk aan het tegengestelde van 70 maagden…

  De tuchtmaatregel tegen Marcel, omdat hij nog steeds weigert het document te ondertekenen waardoor hij onder andere afziet van zijn boek, dreef ook de moslim tot waanzin. Marcel kreeg op een gegeven moment bijna een ketel islamitische thee over zich heen… Of hoe onmenselijk een gevangenisregime kan zijn! Vorst is er, ook wat overbevolking betreft, beter aan toe dan Turnhout maar Vorst komt wel in 't lang en breed in de subsidieafhankelijke staatsmedia.

  Benieuwd wat het volgende zal zijn!.. Hopelijk is de Raadkamer ondertussen uit zijn winterslaap zodat eindelijk het vooronderzoek afgesloten kan worden en Marcel naar huis kan of de zaak voor een échte rechtbank kan gezien het belastend materiaal tegen Marcel Vervloesem al lang weerlegd werd. We blijven de zaak met argusogen opvolgen en zullen niet nalaten in het belang van een onschuldige aan te klagen!


  Godelieve Vaesen
  15 april 2012


   
  Lees meer...
  Politiek gevangene tot zelfmoord gedreven
  210 gevangenen in een gevangenis bestemd voor 120 personen. De gevangenis van Turnhout is er dus erger aan toe dan die in Vorst! Maar in Turnhout houdt men dan ook niet veroordeelde personen veel langer in voorarrest dan noodzakelijk. De zaak rond de door de Strafuitvoeringsrechtbank ondertussen vrijgesproken Marcel Vervloesem ligt inmiddels 2 maanden stil bij de Turnhoutse Raadkamer terwijl er een serieus tekort aan cellen is.

  Vandaag 10 april 2012 werd Marcel Vervloesem uit zijn cel verhuisd naar een zeer smerige andere cel. Hij zit nu samen met een kettingrokende moslim in een cel. Voor Marcel van de verhuis op de hoogte gesteld werd, had hij voor het middageten varkensvlees besteld. Toen hij dat in de pan wilde bakken, gritste zijn celgenoot de pan uit zijn handen met het zeer slecht verstaanbare: in mijn cel geen varkensvlees. De vrome moslim heeft de vloer van de kleine cel bedekt met een tapijtje waarop hij kan bidden waardoor er geen bewegingsvrijheid meer is in de cel. Ondanks het kettingroken, normaal door de koran verboden, mag er geen raam open… Er wordt totaal geen rekening gehouden met de zeer slechte gezondheidstoestand van Marcel. Terwijl men ondertussen bijna een boete krijgt wanneer men in zijn eigen huis rookt, mag men elkaar in een minieme cel in de gevangenis letterlijk doodstomen… ZELFS WANNEER MEN ONSCHULDIG IS!


  Communicatie met de celgenoot is uitgesloten gezien hij geen woord Nederlands praat, slechts een soort koeterwaals. Daarop zei men tegen Marcel dat communicatie niet nodig is gezien hij zo niemand meer negatief kon beïnvloeden. Men raadde hem tevens aan via Klokkenluideronline een matje te laten opsturen zodat hij samen met de moslim kon bidden. Marcel moet zich maar bekeren, zei men hem tenslotte.


  Wie zijn eigenlijk de racisten daar? Marcel Vervloesem redde Marokkaanse en andere moslimkinderen uit de handen van de kinderpornohandelaars. Marcel heeft ook zeer goede contacten met moslims. Hij heeft dus geen problemen met moslims maar men zet hem nu zeer gericht bij een persoon die blijkbaar een vuil spel met Marcel mag spelen. Zou die daarvoor eventueel betaald worden of krijgt die daar andere hand- en spandiensten voor? Roken is in het gewone leven bijna overal verboden wegens de gezondheid, zegt men, maar in een kleine cel mag het zonder problemen. Pesten is tegenwoordig strafbaar, behalve als het binnen de muren van de gevangenis gebeurt! Daar speelt iedereen dit spel met veel overgave!.. "In opdracht van" is geen excuus, ook niet in deze!


  Op 13 maart werd er door iemand geld gestort op de rekening van de gevangenis voor Marcel Vervloesem. Die mogelijkheid bestaat zodat de gevangene kan telefoneren en een tv-toestel en andere zaken kan huren. Op 28 maart stond dat geld terug op de rekening van de donateur. Als dat zo bij al de gulle gevers gebeurt, zit Marcel straks op droog zaad. Eerder werd Marcel al gepest door geen geld op zijn telefoonkaart te zetten terwijl er zat geld op zijn rekening stond. Nu houdt men dus bewust het geld achter om het terug te sturen zodat hij straks echt helemaal niets meer heeft?


  De situatie van pesterijen en andere zijn bekend tot bij het ministerie van Justitie en haar minister Annemie Turtelboom (VLD), maar ook bij haar partijgenoten en andere partijen. Alle partijen kijken de andere kant uit, niemand doet iets en laat de boel de boel, zowel 'beleid'spartijen als oppositie. Allemaal laten zij een onschuldig man gewoon vermoorden omdat hij teveel weet. Wie geeft zijn stem aan moordenaars?!


  In mijn artikel van 7 april 2012, "Belgische justitie vermoordt burgers", schreef ik al dat de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem er zienderogen op achteruitgaat. Mensen die dagelijks contact met Marcel hebben, ondervinden dat vanzelfsprekend. Vandaag was Marcel er zo erg aan toe dat hij er meermaals mee dreigde zelfmoord te plegen. Dat zou voor justitie natuurlijk de ultieme oplossing zijn! Zij drijven gevangenen die onschuldig vastzitten dus gewoon met pesterijen en het negeren van hun zware aandoeningen tot zelfmoord! Minister van justitie Annemie Turtelboom (VLD) mag tevreden zijn! Haar moordplan lukt namelijk… en wordt voor haar uitgevoerd op de meest welkome manier. Ze moeten er nadien hun handen niet vanaf trekken want ze waren er reeds lang van op de hoogte. Geen mens mag over het leven van een ander mens beslissen. Echte gerechtigheid zal zijn weg wel vinden!  Godelieve Vaesen
  10 april 2012


   
  Lees meer...
  Belgische justitie vermoordt burgers
  België is er maar wat trots op dat ze politiek gevangenen van over de hele wereld opvangen. Dat geeft hen een goed gevoel blijkbaar. Maar waar ze liever over zwijgen is het feit dat ze hun eigen politiek gevangenen langzaam maar zeker vermoorden. 'In opdracht' is geen excuus…

  Marcel Vervloesem, de man die decennia geleden internationale kinderpornonetwerken blootlegde en de informatie doorspeelde aan justitie en andere bevoegde diensten, wordt sindsdien door justitie geïntimideerd door middel van onder andere veroordelingen. De eerste keer toen Marcel Vervloesem opgesloten werd na een veroordeling, gebaseerd op een toegegeven vergissing van verwisselde dossiergegevens, probeerde men hem al het zwijgen op te leggen. Na een door justitie opgedrongen overeenkomst dat hij het kalmer aan zou doen en geen contact meer zou hebben met zijn jarenlange vrienden, media en mede-activisten, liet men hem vrij onder voorwaarden.

  Op 18 januari 2012 werd Marcel opnieuw aangehouden en opgesloten omdat hij "de voorwaarden overtreden" zou hebben. Nochtans werd dit ondertussen door de Strafuitvoeringsrechtbank weerlegd. De Raadkamer van Turnhout, voorgezeten door Jacobs en als substituut van het Openbaar Ministerie Van Der Flaas, dezelfde magistraten die Marcel indertijd al vervolgden op basis van foutieve gegevens, verlengen momenteel echter steeds zijn aanhouding. Nochtans dient een voorarrest om onderzoek uit te voeren naar de correctheid van de aanhouding. Waarom ligt het onderzoek dan al ruim twee maanden stil?

  Ondertussen zijn we 6 april, bijna 3 maanden later, en de Raadkamer verlengt op basis van een expertiseverslag (over de aanklager Dimitri Vervloesem) dat maar niet ingediend wordt. Nochtans was die uitslag daarvan al lang bekend. De Strafuitvoeringsrechtbank heeft Marcel inmiddels al van alle belastende gegevens vrij gesproken… Het is zéér uitzonderlijk dat de Raadkamer de beslissing van de Strafuitvoeringsrechtbank negeert. Het voorarrest wordt dus misbruikt om Marcel achter tralies te houden. Leve de sponsoring van de belastingbetaler!

  Er zitten meer dan 3000 mensen in voorarrest en dan is men "verbaasd" over de overbevolking… In de gevangenis van Turnhout is plaats voor 120 gevangenen en er zijn er 210 opgesloten! Ook Marcel moest in 't begin op een matras op de grond slapen.

  Marcel Vervloesem is zeer zwaar ziek. Hij is meermaals aan zijn hart geopereerd, is zwaar diabetespatiënt, lijdt aan nierfalen en is meervoudig kankerpatiënt. Mensen met zo'n medische toestand worden over 't algemeen niet opgesloten. Marcel wel. Men maakt ondertussen misbruik van zijn ziektes om hem langzaam maar zeker te vermoorden zodat hij niet meer kan praten – dood is praten immers uitgesloten... De Belgische justitie en vele andere diensten, waaronder organisaties van de Mensenrechten enz, zijn van de situatie op de hoogte gebracht maar doen ondertussen of ze gek zijn… Marcel werkt nochtans ook rond mensenrechten! Niemand doet iets om een onschuldige politiek gevangene in België vrij te laten, integendeel.

  Marcel Vervloesem weet dan ook héél veel en heeft bewijzen over betrokkenen in die internationale kinderpornonetwerken die liever niet bekend worden. Men doet er dan ook alles aan om Marcel Vervloesem het praten te verhinderen. Blijkbaar zijn voor de Belgische justitie alle middelen geoorloofd om dat doel te bereiken, zelfs langzame, folterende moord.

  Mensen in de omgeving van Marcel stellen ondertussen vast dat zijn gezondheid er met de dag op achteruit gaat. Zijn diabetes wordt niet verzorgd, zijn bloedwaarden ivm zijn hart worden véél te weinig gecontroleerd. Als hij in coma gaat of door een hartaanval geveld wordt, mag dat niet meer verbazen. Dat is dan ook de bedoeling van de Belgische justitie. Zij hopen dan dat het deksel van de aalput niet gelicht zal worden… Wanneer Marcel Vervloesem vermoord wordt, staan in zijn plaats – internationaal – vele anderen recht! Maar ondertussen is onder andere justitie verantwoordelijk als Marcel Vervloesem iets overkomt!

  Wanneer gaat er iémand rechtstaan in het belang van onze toekomst, kinderen internationaal, en in het belang van een man die zijn leven wijdt aan de bescherming van die kinderen, niét het misbruik ervan! Heeft écht niemand, internationaal, die moed? Laat iedereen maar begaan? Kan het niemand wat schelen dat het morgen hun baby/kind kan zijn dat gekidnapt, gedrogeerd, gefolterd, verkracht en langzaam vermoord wordt?! Het gaat hier om honderdduizenden kinderen internationaal!! Kijken we echt allemaal de andere kant uit?! Ook de ouders van de huidige slachtoffers?..


  Godelieve Vaesen
  06 april 2012


   
  Lees meer...   (1 reactie)
  Maffiavoorstel aan Marcel Vervloesem
  >

  Hoe onbekwaam moet een rechtbank zijn wanneer men na meer dan 2 maanden nog altijd geen expertiseverslag kan afleveren om een zaak van een persoon in voorhechtenis te behandelen? En dan is men erover verbaasd dat justitie kampt met overbevolking in de gevangenissen?

  Maar goed… dat is wat men zégt. Wie de zaak Marcel Vervloesem van dichtbij volgt, weet dat er meer aan de hand is en dat de Turnhoutse justitie haar macht misbruikt naar aanleiding van een persoonlijke afrekening. Die kost wel heel veel belastinggeld aan de belastingbetaler!

  Justitie Turnhout veronachtzaamde immers jaren geleden documenten, bezorgd door Marcel Vervloesem aan Neufchâteau maar opgevraagd door de Turnhoutse justitie, over te maken aan Amsterdam. Wanneer men dat toen wel gedaan had, had men heel wat leed kunnen voorkomen. Door dat niet te doen, gaf men vrijgeleide aan onder andere babyverkrachters, -folteraars en -moordenaars. Nu doet men er alles aan om de klokkenluider, Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen. Ook in deze is foltering tot langzame moord blijkbaar hun opdracht tot werkwijze. Daarvoor misbruikt justitie Turnhout de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem.

  Zoals geweten, is in deze zaak Jacobs de voorzitter van de rechtbank en P. Van Der Flaas de substituut. Bij de Zandvoortzaak, gelinkt dus aan Amsterdam, waren diezelfden de leiders van de Turnhoutse rechtbank… Werd er niet ene J. Van Der Flaas uit Baarle (broer van?), nav een EEG-zaak ivm een massale vleesvervoerfraude veroordeeld maar vrijgelaten wegens een 'veronderstelde' hartziekte? Lijkt me een niemendalletje in vergelijking met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem die meermaals aan zijn hart geopereerd werd, zwaar diabetespatiënt is, lijdt aan nierfalen en meervoudig kankerpatiënt is maar die opgesloten moet blijven. Een klassenjustitie met twee maten en twee gewichten?

  De aanhouding van Marcel werd op 30 maart 2012 met minstens 21 dagen verlengd. Minstens, want wanneer dan het 'expertiseverslag' nog niet binnen moest zijn, beweegt er niets… Maar wanneer een Turnhoutse rechter dreigt met: 'Zolang je achter je standpunten blijft staan en je boek toch gaat uitbrengen, en als je met die dubieuze actiegroepjes en organisaties – die jou negatief beïnvloeden - contact blijft houden, hebben wij ook onze standpunten waar we achter blijven staan en blijf jij opgesloten'…  In maffiataal uitgedrukt: 'Laat ons een deal sluiten. Indien je over onze maffiapraktijken zwijgt, dan valt er misschien iets te regelen'.

  Waarom werd tot nu toe de 'rapsong' van aanklager Dimitri Vervloesem nog altijd niet onderzocht hoewel er een Turnhoutse parketmedewerkster in 'meespeelt'?.. De montage van die rapsong bevestigde het geknoei van een montage, die als opname gebruikt wordt als basis om Marcel achter tralies te houden. Die opname was een knip-plak-montage van verschillende gesprekken, niet erg professioneel trouwens… De rapsong bewijst dat Dimitri en co in staat zijn om zo'n montage in elkaar te knutselen, al zij het vrij amateuristisch. Dat de Tunrhoutse justitie zich daaraan vastklampt, pleit niet voor hun intelligentie… ook al niet omdat ze ondertussen de gsm, waarop de gesprekken stonden waaruit geknipt werd, reeds aan de aanklager Dimitri teruggaven. Alhoewel de bedoeling daarachter natuurlijk duidelijk is.

  Alle zogenaamde "bewijzen" tégen Marcel werden weerlegd. Er zit totaal niets in het dossier tégen Marcel Vervloesem. Ondertussen vernietigt de Turnhoutse justitie bewijzen door de gsm vroegtijdig terug te geven. Is het daarom dat men zich vastklampt aan een expertiseverslag dat maar niet afgeleverd wordt?.. Om toch nog iéts tegen Marcel Vervloesem te kunnen klaarstomen? Ook Justitieminister Annemie Turtelboom loopt met de neus in de lucht alsof er niets aan de hand is alhoewel ze veelvuldig op de hoogte gesteld werd… Prachtig toch, die justitie in België!..


  Godelieve Vaesen
  31 maart 2012


   
  Lees meer...
  PV babyverkrachtingen Amsterdam
  Aangezien men de zwaar zieke klokkenluider Marcel Vervloesem ipv de werkelijke daders, aangaande de internationale kinderpornonetwerken, achter tralies blijft steken – inclusief het nodige pestgedrag, onthullen we hierbij één van de documenten die niet overgemaakt werden door het parket van Turnhout aan Amsterdam. Eén van de vele documenten uit een mega-archief. Alles werd jaren geleden reeds overgemaakt aan justitie en andere betrokken diensten. Zij doen er echter niets mee.

  Al jaren proberen Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven om de meest walgelijke praktijken van baby- en kinderverkrachting, -foltering en moord over te maken aan onder andere gerechtelijke instanties. Daardoor worden zij zelf het slachtoffer en blijven de werkelijke daders nog steeds buiten schot. In België veroordeelde men een zogenaamde 'alleenstaande pervert' Dutroux; in Nederland tracht men nu hetzelfde te doen door deze internationale netwerken terug te brengen tot - ook daar - maar één pervert, nl. Robert M.

  Dutroux, Zandvoort (Robby Van Der Plancken), Temse (Norbert De Rijck) en Amsterdam… in dit pv komen deze linken al zeer duidelijk naar voren.

  In het pv wordt, om te beginnen, ook de link met Amerika al duidelijk. Verder heeft men het op blz.3 over Alex Privé. Die persoon komt ook voor op de beruchte lijst waar Marcel Vervloesem het over heeft in zijn interview "Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 Onthullend!" - http://youtu.be/U5aPbNFkB90 op 09.37. Buiten J.D. komen er nog klinkende namen voor op die lijst… Hoever wil justitie Turnhout dat we – "we" is meervoud en bestaat dus uit meerdere personen en ééntje of meer uitschakelen heeft écht geen zin!! - gaan voor zij in actie schieten EN OM TE BEGINNEN EEN ONSCHULDIGE MARCEL VERVLOESEM VRIJ LATEN? Onder andere justitie Turnhout beschikt over deze, en zoveel meer informatie die door Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven overgemaakt werden!


  Godelieve Vaesen
  26 maart 2012


   
  Hier staat het pv in 4 delen zoals origineel omdat ik het voorlopig niet als afbeelding kan invoegen. Er staat ook een uitnodiging bij voor zij die de moed hebben op te komen voor al die kinderen - DONDERDAG 29/03/2012 OM 14U IN TURNHOUT:
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/11576/op-naar-turnhout-voor-marcel
   
  Lees meer...
  Moorden ten gunste van de doofpot  Karl Zero, een Franse journalist, maakte jaren geleden onderstaande film over de internationale kinderpornonetwerken. De film is zeer goed gedocumenteerd en onthult zaken vanuit de Dutrouxperiode die gelinkt zijn met de Zandvoortfiles. De film werd ondertussen in 't Engels ondertiteld.

  Hierin wordt duidelijk gemaakt wat de rol van Marcel Vervloesem met de Werkgroep Morkhoven inhield en hoe zij de zaken aan het rollen brachten. Op die manier ziet men wat er achter de schermen speelt en gaat men begrijpen waarom de vals beschuldigde klokkenluider Marcel Vervloesem momenteel, in opdracht van onder andere het parket van Turnhout, langzaam maar zeker vermoord wordt in de gevangenis van Turnhout. Zij veronachtzaamden immers belastende informatie over te maken aan Amsterdam waar nu de zaak Robert M. loopt. Al die zaken zijn aan elkaar gelinkt.

  Dit alles is zéér goed geweten door CD&V die indertijd hun ministers van justitie leverden zijnde Melchior Wathelet, Tony Van Parijs en Stefaan De Clerck. VLD'er Guy Verhofstadt drukte indertijd aangaande deze zaken zijn zware verontwaardiging uit tov de Werkgroep Morkhoven maar houdt nu, samen met VLD-collega minister van justitie Annemie Turtelboom, de lippen stijf op elkaar... Zandvoort, Dutroux en Amsterdam, maar ook Temse-Madeira... Alles is geweten maar zit in de doofpot. Mensen worden vermoord om het in die doofpot te houden... Duizenden kinderen waren, en zijn nog dagelijks, daar het slachtoffer van.

  Waar zijn al die mensen van de witte mars? Waar is de verontwaardiging naartoe?! 'Het is niet mijn kind' dus laat men maar begaan?!

  De film bestaat uit 6 afleveringen. Door de titel te kopiëren en de 1 te vervangen door het volgende nummer 2 enz, hem dan in het zoekvenster van YouTube te plaatsen en te enteren, kan men ze allemaal zien.
  >
  Godelieve Vaesen
  25 maart 2012


   
  Lees meer...
  Justitie en overheid besterven het!  Zware intimidatie aan het adres van Marcel Vervloesem blijft duren. Justitie Turnhout dreigt er ondertussen mee Marcel over te plaatsten naar een andere gevangenis indien hij niet 'meewerkt'.

  Marcel mag ondertussen zelfs geen contact meer hebben met bepaalde medegevangenen. Hij wordt tevens afgescheiden van anderen die zoals hij naar de verpleegafdeling geroepen worden. Wanneer ze de anderen roepen, klinkt luid door de luidsprekers, en daardoor door heel de gevangenis: 'Marcel Vervloesem moet wachten'… Het is alsof ze op straat je medisch dossier voorlezen. Pas als al de rest verzorgd is, mag Marcel gaan. Vanwege dat wachten, is elke keer zijn eten koud. Nog steeds krijgt hij geen aangepaste maaltijden voor diabetici, krijgt hij maar willekeurig zijn spuit en worden zijn bloedverdunners achtergehouden. Daar iets van zeggen, leidt tot de meest onzinnige excuustruzen.

  Justitie trachtte voor de zoveelste keer het document ondertekend te krijgen door Marcel Vervloesem waarin hij gedwongen wordt tot:
  -    Totaal bezoekverbod in de gevangenis aan zijn persoon van mensen die actief zijn op het vlak van mensenrechten en kinderrechten, voor leden die lid zijn van dergelijke actiegroepen of waarvan vermoed wordt dat zij daarvan deel uitmaken.
  -    Het verbod geldt ook voor alle leden of de vertegenwoordigers van de geschreven en gesproken pers, of leden waarvan vermoed wordt dat men er deel van uitmaak of er in loondienst is.
  -    Het is ten strengste verboden voor Marcel Vervloesem om zijn boek te ontplooien en uit te geven. Indien dat toch gebeurt, wordt dat beschouwd als een overtreding van de opgelegde voorwaarden – zijnde dat het verboden is de aandacht op zijn situatie te vestigen en het kan worden beschouwd alsmede overtreding inzake contactverbod met de media. De overtreding van de opgelegde voorwaarden leidt tot een gevangenisstraf van twee jaar.
  -    Verder: "Het is niet aan te raden dat het gemelde boek op de markt zou worden gebracht. Daartoe worden gepaste maatregelen in acht genomen. Hierdoor zal het verboden zijn om Marcel Vervloesem in de strafinrichting te laten beschikken over een computer of een schrijfmachine, teneinde te beletten, in het belang van zijn bescherming, een misdrijf te begaan. Een computer of schrijfmachine zou kunnen bijdragen tot acties en het ontplooien daarvan tegen het gezag en justitie."
  -    Deze noodzakelijke maatregelen zijn nodig om zijn persoon tot rust te brengen om een dialoog tot stand te kunnen brengen wat tot op heden en in het verleden onmogelijk bleek en blijkt door de ongegronde invloeden vanuit de buitenwereld.
  Vanzelfsprekend blijft Marcel weigeren dit te ondertekenen.

  Justitie dreigt er nu mee Marcel Vervloesem over te plaatsen naar een andere gevangenis. Zeer waarschijnlijk doelen ze daarmee op Brugge. Daar werd hij vorige keer gemarteld en verloor hij één oog bijna volledig. Ze hopen ook dat zijn dochter hem dan niet meer zal bezoeken gezien de afstand.

  Justitie en overheid moeten het ondertussen flink in hun broek doen! Blijkbaar heeft Marcel serieus belastende informatie achter de hand dat ze blijven aandringen en dreigen… Hopen ze écht dat ze hiermee hun doel bereiken en dat die info niét publiek gemaakt zal worden? Tot ver over de grenzen staan mensen klaar om Marcel bij te staan! Het gaat immers over internationale kinderpornonetwerken. Tot ver over de grenzen staat Marcel bekend om zijn bijdrage tot het oprollen daarvan en dankbaarheid werkt véél beter dan repressie…


  Godelieve Vaesen
  24 maart 2012


   
  Lees meer...
  HAARP DRINGENDE WAARSCHUWING (geverifieerd als waarheid)
   
   
  De aarbeving van 20 maart 2012 in Mexico 7.9M is door mensen geplanned en uitgevoerd !
   
  Dochter van Obama was op het epicentrum !!
   
  Wat is er aan de hand, wie zit hier achter, we willen antwoord !!
   
   
   
   
  Lees meer...
  Marcel Vervloesem vermoorden volgende stap!
   Ik heb vandaag inderdaad niets meer van Marcel Vervloesem gehoord...
   
   

  >
  Godelieve Vaesen
  21 maart 2012

  Lees meer...   (1 reactie)
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl