renescience.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Laatste artikelen

   

  OVERHEIDSTERRORISME IN DE GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

   

  In de middag van maandag 18 maart is een bezoek gebracht aan het gemeentehuis van de gemeente Geertruidenberg te Raamsdonksveer. Reden daarvoor betrof onder meer de onderlinge emailwisseling welke dit jaar tot heden met B&W is gevoerd schriftelijk bevestigd te zien.

  Reeds eerder hebben in dezelfde spreekkamer aan de hal bij de ingang van het gemeentehuis enkele gesprekken plaatsgevonden waarbij de heer de Boer is aangegeven dat het gesprek werd gefilmd waartegen geen enkel bezwaar werd gemaakt. Dat de heer de Boer nu opeens wel ernstige bezwaren maakte deed mij dan ook zeer verbazen en met name ook de uitermate bedreigende en agressieve manier waarop hij dat deed.

   

  Gezien zijn functie als manager publiekzaken en het gegeven dat hij niet publiekelijk gefilmd wenste te worden vertelde ik hem dat hij zijn baan dan maar beter op kon zeggen waarop hij wederom op aanmatigende en bedreigende toon aangaf geen gesprek meer met mij te willen voeren en mij onder bedreiging van het inschakelen van politie maande het gebouw te verlaten.

  Ik heb mij dan bereid getoond aan zijn dwingende verzoek tegemoet te komen onder voorwaarde dat hij een korte schriftelijke verklaring zou optekenen waarin geregistreerd dat hij in zijn hoedanigheid van manager Publiekzaken van de gemeente Geertruidenberg niet publiekelijk gefilmd wenste te worden.

  Wederom werd dit op agressieve toon geweigerd waarop ik aangaf dan toch maar te zullen stoppen met filmen zodat vooralsnog onder zijn condities een gesprek kon worden aangaan. De heer de Boer weigerde  echter verder alle medewerking en heeft twee interne buitengewoon opsporingsambtenaren ingeschakeld die mij in gijzeling hebben genomen en tevens de politie gealarmeerd.

  Ik heb de Boer dan verteld dat hij niet volgens de wet handelde en zijn acties daardoor ook geen overheidskwestie meer betrof maar een (civiele) privékwestie welke onder de noemer terrorisme, machtsmisbruik en piraterij vielen onder te brengen. En tevens dat personen als hij niet op een gemeentehuis thuishoorde en hij beter binnen drie maanden zijn baan zou opzeggen en in de hoedanigheid van privépersoon zou gaan worden vervolgd.

  Even later verschenen dan drie zwaar bewapende politieambtenaren die mij zonder enige vorm van rechtmatig en/of onpartijdig verhoor op ernstig intimiderende en bedreigende wijze maande het gebouw te verlaten. Ik heb de politieambtenaren dan naar hun identiteit en legitimatiebewijs gevraagd wat aanvankelijk werd geweigerd. Op mijn aanhouden noemden de drie heren dan moeizaam en smalend slechts een achternaam en verwees één van de heren naar een als een pasje ogend voorwerp wat ter hoogte van de maagstreek op zijn kleding was aangebracht. Mijn verzoek aan deze agent (Soetens motor kenteken 86-MB-BH) dit pasje toonbaar en leesbaar aan mij aan te bieden werd eveneens op oneerbare en minachtende toon afgewezen.

  De agenten is voorts dan gevraagd in welke hoedanigheid zij present waren m.n. onder welke rechtsvorm en zij uit naam van een private handelsonderneming handelde of vanuit de Nederlandse Overheid. Hier werd door motoragent Soetens op geantwoord dat zij uit beiden handelde maar dat dit niet van belang was waarmee bedoeld dat ze dit niet aan mij wilden vertellen.

  Eén van de motoragenten die zichzelf mondeling kenbaar had gemaakt als Verdaasdonk (kenteken motor 85-MB-BH) werd kennelijk gewaar dat in de hoedanigheid als welke de drie corporate terroristen zich hier aan mij aanpresenteerde geheel bezijden de wet was en betoogde mede gezien mijn camera mogelijk nog liep zijn bezorgdheid aan de andere agenten met de woorden, "moeten wij die filmopnames niet wissen ?", waarop de derde agent  "van Huizevoort" (bestuurder busje van de hondenbrigade met kenteken 43-KFH-6) enige voor mij onverstaanbare woorden naar hem fluisterde.

  Dan werd mij naar mijn identiteitsbewijs gevraagd waarop ik ageerde dat hun dit in de hoedanigheid waarin zij zich hier aan mij aanpresenteerde niets aanging. Er werd dan gezegd dat ik verplicht was een identiteitsbewijs bij me te hebben waarop ik antwoorde dat ik aan hun helemaal niks verplicht was doch ik heb dan vooralsnog een voornaam (René) genoemd en verwezen naar de documenten die ik bij had welke aanvankelijk waren bedoeld voor het onderhoud met de heer de Boer van de gemeente welke door van Huizevoort dan werden ingezien.

  Onder deze documenten bevond zich onder meer het afschrift welke ter registratie is opgenomen in de GBA welke aantoonde dat ik daar present was in de hoedanigheid van privépersoon en tevens gevolmachtigd eigenaar, agent, auteur en crediteur enz. van de copyright handelsnaam MARINUS CORNELIS WILHELMUS VISSERS en/of elke afgeleide daarvan. Met deze handelsnaam wordt momenteel op grote schaal door de overheid en hun corporate bankstergangsters gefraudeerd en illegaal handel bedreven o.m. in zake justitie, GGZ , UWV, woningbouwvereniging, deurwaarders, banken, gemeente en tal van andere corporate tietzuigers van de hoer van Babylon waarover later meer. (Rock this Burgemeester Willemijn als u echt iets voor onze samenleving wil betekenen ! )

  De agenten dwongen mij dan voorts onder voortdurende dreiging van arrestatie en intimidatie het gemeentehuis te verlaten waaraan ik zonder enig verweer vredig gehoor heb gegeven. Buiten aan de hoofdingang heb ik echter nog enkele beelden geschoten van de voertuigen van de politieambtenaren en gewacht tot de heren naar buiten kwamen en zouden vertrekken met hun afzonderlijke motorvoertuigen zodat ik kon zien welke terrorist van de corporate hoer van Babylon bij welk van de door haar gestolen voertuigen hoorde.

  Toen motoragent Soetens naar buiten kwam schreeuwde hij mij op uiterst agressieve toon toe met de woorden, "wegwezen of je wordt vooralsnog gearresteerd wegens verstoring van de openbare orde en kreeg ik tevens een permanent verbod opgelegd het gemeentehuis te betreden. Dit laatste kan naast de andere hierin beschreven door deze bankster/gangsterterroristen gepleegde strafbare feiten worden beschouwd als pure fraude en afpersing gezien tal van overheidsdocumenten en burgerzaken in de vorm van natuurlijk persoon dienen te worden geregeld in het gemeentehuis waarvan hij me met dit verbod dus weerhoud.

  Kort samengevat betreft het hier aanvankelijk slechts een poging tot onderhoud met een overheidsambtenaar met de mogelijkheid tot filmen waarvan we de bedoeling hiervan even buiten beschouwing zullen laten. We weten gezien de talloze bekende overheidsdelicten waaronder machtsmisbruik, terrorisme, wetteloosheid, roof, moord, kindermisbruik/kinderroof, fraude, vergiftiging, witwaspraktijken en nog een hele lange reeks aan andere misdaden welke allemaal door justitie en de overheid en hun corporate vriendjes worden gepleegd en vervolgens worden gedoofpot en weggejorist.  Aangifte tegen deze bankstergangster tietzuigers van de hoer van Babylon zal dus weinig resultaat opleveren en dus zullen we hier zelf iets aan moeten doen ….…..

   

  Eerder heb ik bij de O.v.J.  politie midden-west Brabant officieel eens aangifte gedaan van een agent in functie die tegen een aantal jongeren in het openbaar de uitspraak deed,

  “Het enige recht wat de burger heeft is dood gaan een keertje”,

  Er werd simpelweg niet op gereageerd !

  We weten wie deze psychopaten zijn, wat ze doen en waar ze te vinden en dus….                         

  wordt (letterlijk) vervolgd (waarbij burgerarrestaties niet zullen gaan worden geschuwd)

  Tenslotte een link naar een radioshow waar de zeer intelligente en dappere Tami Pepperman gelijk mij en vele anderen medeburgers is overkomen zwaar wordt bedreigd door private wetteloze bankstergangsters vaak in uniform en een en ander uit de doeken doet wat betreft de stand van zaken bij de psychopathische bestuurders bankstergangsters van de westerse landen.

  http://www.youtube.com/watch?v=mLmkjKCmJf8

  STOP MET BETALEN VAN BELASTINGEN EN WOEKERHYPOTHEKEN WAARBIJ DE BANKEN EN HUN GANGSTERS MET UW HANDTEKENINGEN BILJARDEN UIT HET NIETS TOVEREN EN U ALLEN GEHEEL TOT HUN DIMINUTIO CAPITIS MAXIMUS OFWEL GEHEEL RECHTENLOZE EN BEZITTINGLOZE LOONSLAAF MAKEN.

  STOP MET HET ZETTEN VAN UW HANDTEKENINGEN ONDER GIFTIGE COMMERCIELE OVERHEIDSDOCUMENTEN

   

   

  DIT BABYLON MOET DOWN VOOR UW EIGEN BESTWIL EN VOORTBESTAAN !

  Mensen werkzaam bij de overheid, Justitie en aanverwante commerciële bankstergangster corporaties die nog enige hersens en menselijk gevoel in hun door god gegeven lichaam hebben, zeg uw banen op want je zult gaan worden opgepakt, berecht en opgesloten. Sluit je bij ons aan en verdrijf dit Babelonisch bankstergangstergespuis en richt je samen met ons op een samenleving van overvloed, kennis, liefde en verdraagzaamheid wat altijd was maar ons is ontnomen door deze psychopaten !

  Wij het volk bouwen onze huizen onze wegen en verbouwen het land en verzorgen onze kinderen, zieken en ouderen en niet deze roofmoordende bankstergangsters en hun giftige documenten en onder dwang opgelegde monolaterale zakelijke contracten en hun waardeloze levensgevaarlijke geld waarop hun vrijmetselaarslogo het mon(o)ey(e) en aangekondigde New World Order wat ons enkel schuld en nog meer schulden ofwel verlies en nog meer verlies zal brengen tot er niets meer te verliezen valt en we zullen worden geruimd of gerecyceld tot transhumane electronisch bestuurde hybrids !!

   

   

  Volg ook http://www.klokkenluideronline.is/

   

  René & friends

  Copyright 2013 (niets in dit document mag worden overgenomen, gewijzigd of gekopieerd)              

  “all rights reserved”

   

  Reacties (25)
  Eheu

  Zie hier BELANGRIJK NIEUWS (dat me per mail werd toegestuurd) ook ivm met Kat zijn arrestatie recentelijk, over wat er gaande is, ZEKER ook nav van Marcel Vervloesems recentelijke optreden in Argusoog en de aankondigingen die hij daarin deed: ALLE sites van de werkgroep Morkhoven (de actie-groep waarvan Marcel de oprichter was) zijn inmiddels in Belgie van het Net gehaald. BESEFT MEN WEL WAT DIT OOK VOOR NEDERLANDSE ACTIVISTEN IN HET KADER VAN DE ZAAK DEMMINK BETEKENT, EN VOOR DE INTERNATIONALE DIMENSIE DAARVAN?

  AUB ZO VEEL MOGELIJK VERSPREIDEN!! ————– Jan Boeykens Aan ccv, Godelieve Vaesen, Nasus Ovidius, Redactie Argusoog, kleintje stelling, micha kat, politics@freemetro.be, Helsen Peter, Jan Boeykens

  Werkgroep Morkhoven van het Internet gehaald Artikel Werkgroep Morkhoven van het Internet gehaald is aangemaakt.

  De blog van de vzw Werkgroep Morkhoven werd gisteren van het internet gehaald. Dat gebeurde zogezegd omdat de beheerder ‘zijn account had afgesloten’.

  De blog van de vzw Werkgroep Morkhoven werd gisteren van het internet gehaald. Skynet vergrendelde de blog (en andere blogs) van de vzw Werkgroep Morkhoven omdat de beheerder van de blogs zijn account zogezegd afgesloten had, wat nooit gebeurde.

  Het is niet de eerste poging van de Belgische politiek en Justitie om de vzw Werkgroep Morkhoven monddood te maken.

  Els Van Eeckhaut, de dochter van de bekende Gentse advocaat Piet Van Eeckhaut en nu zelf als advocaat werkzaam te Gent, eiste destijds dat de blog(s) van de vzw Werkgroep Morkhoven niet meer zou opgenomen worden in de zoekresultaten van Metatele, een kleine zoekrobot waar haar eigen blog als ‘één van de meest bezochte blogs’ wordt aangegeven.

  Van Eeckhaut schreef een vernietigend artikeltje over Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem terwijl deze reeds jarenlang het slachtoffer was van een misleidende media-campagne waarin hij een ‘zelfverklaarde kinderpornojager’, een ‘laffe kindermisbruiker’ en een ‘geestesgestoorde’ werd genoemd. Vervloesem is de man die in 1998 de kinderpornozaak Zandvoort aan het licht bracht die bijna 90.000 slachtoffers (waaronder zelfs babies) telde maar door de Justitie nooit onderzocht werd, wat verklaart waarom de misbruikers van peuters in de Amsterdamse kinderkribben, jarenlang hun gang konden blijven gaan.

  Na het artikeltje contacteerde zij een vriend-internetspecialist die voordien haar verkiezingswebsite had opgesteld en die samen met haar deel uitmaakt van de vzw ‘Gent Blogt’.

  Deze laatste begon, via zijn blog, Marcel Vervloesem voor het vuil van de straat uit te maken, wat vanzelfsprekend een reactie uitlokte bij de vzw Werkgroep Morkhoven. Die werd door hem dan weer handig benut om een klacht bij Skynet in te dienen. Skynet nam de klacht zonder meer ernstig en sloot toen twee blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, waaronder de drukbezochte blog ‘Doofpot Justitie’, af.

  Van Eeckhaut is lid van de sp.a, de vroegere vlaamse socialistische partij. Zij werkte destijds op het kabinet van minister Freya Vanden Bossche (sp.a) die mede verantwoordelijk was voor het feit dat Marcel Vervloesem en zijn vrienden het slachtoffer werden van pesterijen en door de Geelse Huisvesting zonder pardon uit hun woning werden gezet.

  In het bestuur van de Geelse Huisvesting zetelt toevallig de lokaal beruchte Victor Vervloesem, halfbroer van Marcel Vervloesem, die na de bekendmaking van de kinderpornozaak Zandvoort, alle verdachtmakingen en klachten tegen Marcel Vervloesem organiseerde en die door de Vlaamse commerciële zender VTM, Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws te contacteren, het mediaproces tegen Marcel Vervloesem in gang zette. Over Victor Vervloesem bestaan er zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die nooit onderzocht werden en waaraan de media, die het te druk hadden met het beschermen van kindermisbruikers, geen aandacht besteedden.

  Victor Vervloesem werd, na wat aangemodderd te hebben in andere politieke partijen, een bestuurslid van sp.a Herentals, en wordt reeds jarenlang onvoorwaardelijk gesteund door de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a). Jan Peeters is volksvertegenwoordiger, was 4 jaar staatssecretaris en werd in 1999 even minister. Men kan zich afvragen wat beiden met elkaar gemeen hebben.

  Victor Vervloesem die sinds enkele jaren in snel tempo benoemd werd en het met een 100-tal stemmen tot gemeenteraadslid van Herentals schopte, zetelt thans in de politieraad ‘Neteland’ die door Jan Peeters wordt voorgezeten.

  Zowel de uitdrijving van Marcel Vervloesem als die van zijn vrienden uit de sociale woningen van de Geelse Huisvesting, werd in de wijk waar Victor Vervloesem eveneens een sociale woning betrekt van de Geelse Huisvesting, vooraf gegaan door een onbenullige petitie met dito klachten die door de vrienden van Victor Vervloesem was getekend.

  De petitie rondom Marcel Vervloesem kwam, via de tussenkomst van een CD&V-gemeenteraadslid uit Morkhoven, tevens op de werkagenda van de Herentalse gemeenteraad terecht. Burgemeester Jan Peeters zei dat hij ‘wel oren had naar de slechte naam die Marcel Vervloesem aan Herentals en zijn omgeving bezorgde’. Daarmee bedoelde hij waarschijnlijk de belangstelling van de internationale pers, waaronder Australische, Nieuw-Zeelandse en Japanse kranten, voor de kinderpornozaak Zandvoort. Dat kwam omdat deze kinderpornozaak voor het eerst het bestaan van internationale kinderpornonetwerken aantoonde, terwijl de Belgische politici en Justitie het bestaan van dergelijke netwerken steeds waren blijven ontkennen en stelden dat Marc Dutroux slechts een ‘éénzame pervert’ was. Voor de verwijdering van de vzw Werkgroep Morkhoven van het internet, beloofde Jan Peeters contact te zullen opnemen met de juridische dienst van de gemeente.

  Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

  werkgroepmorkhoven@gmail.com

  (http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/)

  Foto: Justitieminister Turtelboom aan wie herhaaldelijk gevraagd werd om de kinderpornozaak Zandvoort en de klachten tegen Marcel Vervloesem, grondig te laten onderzoeken. Het probleem is echter dat de minister die een ‘magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’ predikt, de Turnhoutse procureur Jan Poels van het gerechtshof te Turnhout (waar dat Marcel Vervloesem werd vervolgd en de kinderpornozaak Zandvoort werd dichtgedekt) tot kabinetschef benoemde…

  ---------

   

  Haddock,

  Ok het gaat beginnen….jongens en meisjes !

   

  Verspreiden die hap en een alternatief gaan neerzetten voor het geval dit hier ook gaat gebeuren…

  Reacties (2)
  In nazi-kampen waren ook artsen aanwezig
  Katten, dieren molesteren voorbereiding?


  Wat er zich sinds donderdag 25 oktober 2012 in Antwerpen afspeelt, tart elke verbeelding. Op 't schoon verdiep, 't Stadhuis van Antwerpen, werden levende (en licht verdoofde) katten metershoog en tollend de lucht ingeworpen om daarna neer te smakken op de marmeren hoofdtrap. Dit alles gebeurde naar aanleiding van filmopnames gebaseerd op theaterwerk van "kunstenaar" Jan Fabre die zelf boven aan de trap stond te dansen op elke smak die een katje maakte. Het stadsbestuur, waar schepen voor dierenwelzijn Bungeneers (N-VA) en toekomstig burgemeester Bart De Wever (N-VA) deel van uitmaken, had zijn toestemming hiervoor gegeven.

  Toen die gruwelijke feiten op vrijdag bekendgemaakt werden, dankzij een filmpje dat op YouTube gezet werd, brak een storm van protest los. Er werd ook onmiddellijk een facebookpagina aangemaakt waar dierenliefhebbers massaal hun ongenoegen uitten en ze naar een oplossing zochten, en nog steeds zoeken. De opnames waren zo gruwelijk dat iemand van de Franse filmploeg zélf de stekker eruit trok, hij kon het niet langer aanzien en aanhoren; Bungeneers en Dewever waren ook aanwezig maar ondernamen blijkbaar niets.

  Tijdens het weekend werd de druk erg opgevoerd om verdere opnames te verbieden. Bungeneers, GAIA  en de Adviesraad Dierenwelzijn Antwerpen (ADA ) gaven negatief advies om verder te filmen in Antwerpen maar op maandag 29 oktober verzette aftredend burgemeester van Antwerpen Patrick Janssens (Sp.a) zich via plaatsvervangend burgemeester Robert Voorhamme (Sp.a) tegen het verbod om verder te filmen. De opnames mogen dus doorgaan maar er volgen zogezegd wel strengere voorwaarden… Er moet bvb een dierenarts bij aanwezig zijn. Mag men een dierenarts verplichten zonder in te grijpen aanwezig te zijn bij dierenmishandeling? Men 'vergeet' blijkbaar dat er een wet bestaat tegen dierenmishandeling? De Stad vindt een totaal verbod te ver gaan want ze willen zich niet mengen in de "artistieke inhoud van het project". Verder beloofde de filmploeg niet meer op openbaar domein te filmen maar op privélocaties, om pottenkijkers te weren…

  Er beginnen zich paralellen af te tekenen, om in het 'artistieke' te blijven. Men kan zich afvragen of dit gerotzooi met dieren, om te beginnen in het Stadhuis!!, een voorbereiding is op de toepassing op mensen? Bij het martelen en moorden in de concentratiekampen in nazi-Duitsland waren immers ook artsen aanwezig maar dat leidde niet tot positieve resultaten. Begon Hitler zijn 'carrière' ook niet met "artistieke projecten"? En Jozef Mengele werd overgeplaatst naar Auschwitz omdat ze daar ook niet voor pottenkijkers moesten vrezen… Is het dààr dat we naartoe gaan?

  Dierenmishandeling in Stadhuis te Antwerpen
  http://www.facebook.com/groups/110397179119698/

  Filmpje:
  http://www.gva.be/regio-antwerpen-stad/antwerpen/politieke-rel-over-kunstfilm-fabre.aspx
  Filmmakers gooien met katten op Schoon Verdiep
  http://www.hln.be/hln/nl/2661/Dieren/article/detail/1524103/2012/10/26/Filmmakers-gooien-met-katten-op-Schoon-Verdiep.dhtml

  Er moet een dierenarts aanwezig zijn…
  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20121029_00352477
  Hier waren ook artsen aanwezig…
  http://www.worldwidebase.com/bekendepersonen/josef_mengele.shtml
  Volgens een expert stellen de schilderijen op kunstzinnig vlak niet veel voor, maar werd de veiling een succes omdat mensen een origineel werk van Hitler willen.
  http://www.gva.be/nieuws/media-en-cultuur/schilderijen-hitler-verkocht-voor-100-000-euro.aspx
  Intussen heeft de filmploeg aan de lokale politie laten weten dat ze geen dieren zullen gebruiken op de openbare weg, enkel op privélocaties en dat om pottenkijkers te kunnen weren.
  http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur+en+media/kunsten/121030Fabre_AntwerpsStadsbestuur
  In Auschwitz had hij de handen vrij en er waren geen 'lastige pottenkijkers' die hem in zijn werk konden belemmeren.
  http://www.worldwidebase.com/bekendepersonen/josef_mengele.shtml

  Voorhamme: met twee voeten op de grond blijven. En de dieren?!
  http://www.atv.be/item/fabre-veroorzaakt-rel-antwerps-stadhuis


  Godelieve Vaesen
  30 oktober 2012


   
  Lees meer...   (3 reacties)
  Het script achter de gecreëerde illusie
  Vijandige breintjes in de wasmachine
   
     Yuri Bezmenov, voormalig propagandist voor de KGB, had als journalistieke taak om buitenlandse vooraanstaanden te brainwashen wanneer ze als opdracht hadden Rusland te bezoeken. Als expert in Indische cultuur en talen zal hij als diplomaat zijn werk vanuit Indië verrichten. Al snel beseft hij dat Rusland het niet goed voor heeft met zijn ondertussen geliefde Indië en gaat hij heel het spel doorzien. Het wekt zijn walging op voor het Sovjetsysteem waarin hij geboren werd en met gevaar voor eigen leven, ontvlucht hij zijn taak.

  Rond de jaren 1984 geeft hij verschillende lezingen waarin hij het systeem achter het neerhalen voor (vijandige) landen en continenten uit de doeken doet. Als ervaringsspecialist zat hij op de eerste rij maar wat hij toen nog niet doorhad, is dat dit systeem veel verder reikt en niet alleen van Rusland uitgaat tegenover Amerika. Het is zeer herkenbaar voor zij die door het systeem niet te zeer aangetast werden… of ondertussen die zwartgelaarsde schop onder hun achterste kregen. Wie echter het systeem hierin niet herkent, bezit – vrees ik – een perfect 'gekaapt' brein…

  Men vraagt zich voortdurend af, en soms tot wanhoop toe gedreven, hoe het mogelijk is dat nogal wat mensen iets wat voor de hand ligt, niet (willen) zien. Ongeacht authentieke bewijsstukken en massale getuigenissen, blijven ze de leugen geloven. Al speelt het zich voor hun eigen neus af, nog blijven ze zeggen dat het maar een illusie is. Het zijn meestal zij die waarheden als conspiracy theory afdoen terwijl ze eigenlijk zelf 'slachtoffer' zijn van conspiracy realiteit. http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Grote_Leugen

  Nochtans is het systeem makkelijk te doorzien, zegt Yuri, je moet alleen die bananen uit je oren, en je ogen open doen. Het is niets mysterieus en heeft al helemaal niets te maken met espionage. Als mensen 'KGB' horen, zien ze direct scenes uit James Bond films maar espionage omvat maar amper tot nog niet 15% van wat de KGB doet. De overige +85% is een langzaam proces dat 'ideologic subversion' of psychologische oorlogsvoering heet.

  Bedenk dat subersion enkel succesvol kan zijn als de 'agent' een doel heeft dat erop reageert. De theorie gaat 2500 jaar terug. Het was een Chinese filosoof die als eerste de technieken van subversion toepaste. Hij adviseerde verschillende rechtbanken in Oud China. Om staatspolitici te implementeren, is vechten het meest idiote dat men kan doen, zei hij. Om psychisch alles te vernietigen wat waarde heeft in het land van je vijand is het doeltreffender om zijn perceptie zo overhoop te halen dat hij jou niet meer als zijn vijand ziet en dat hij jou beschaving, jou systeem en jou ambities, zo niet aanbidt, dan toch zichtbaar aanvaardt. Dat is het ultieme doel van subversion, waarna je je vijand kunt overnemen zonder één schot af te vuren. De basis van subversion is praten met elke student, elke militair…

  Ideologic subversion:
  Wat dit in de basis betekent is: het veranderen van de perceptie van realiteit in die mate dat, ondanks de overvloed aan informatie, de meerderheid niet meer in staat is om logische conclusies te trekken in het belang van zichzelf, een ander, hun familie, hun leefgemeenschap en hun land. Het is een groots brainwashing proces dat zeer traag gaat en onderverdeeld is in 4 basisstadia:

  -1- Demoralisatie –
  Het neemt zo'n 15 tot 20 jaar in beslag om een natie te demoraliseren. Dit is het minimum aantal jaren vereist om 1 generatie studenten te "onderwijzen". Er is verder sprake van beïnvloeding, infiltratie en onder andere propaganda op verschillende gebieden. Mensen die betrokken zijn bij het creëren van de publieke opinie - publishers, editeurs, journalisten, acteurs, onderwijzers, professors (voor politieke wetenschappen), parlementsleden, representanten van de bedrijfswereld, hogere militairen - worden in de watten gelegd met onder andere gratis verre reizen, promoties enz. Ze worden de hemel in geprezen zodat ze naast hun schoenen gaan lopen. Het zijn echter slechts nuttige idioten die van de wereld verdwijnen, soms letterlijk, zodra ze niet meer gebruikt kunnen worden. Zij die weigeren mee te werken, worden karakterieel of zelfs werkelijk fysiek vermoord. Gedesillusioneerden zijn immers de grootste vijanden. Een richtlijn was dat zij die je recht in de ogen kunnen kijken terwijl ze een leugen vertellen, zij die lak hebben aan morele principes, hebzuchtig zijn, lijden aan hoogmoed, enz, de geschikte mensen zijn om in te zetten. Ze zijn alleen van belang om de natie te destabiliseren, verder zijn ze niet meer nodig. Vaak hopen die natuurlijk dat ze onwaarschijnlijk veel macht zullen gaan vergaren maar meestal zal dat niet het geval zijn zoals eerder gezien.
  Maar er wordt ook geïnfiltreerd bij tegenstanders van het eigen regime, zij die het, om ideologische redenen of als gewetensbezwaarden, oneens zijn met de eigen politieke structuur bvb. En ook simpele zielen die tegen alles en nog wat zijn. Ze worden allen in één richting gedirigeerd, de richting die de invoerders van demoralisatie willen… Ze worden dus niet ontmoedigd maar juist aangemoedigd en ondertussen gevormd naar de wil van de subverver.

  De ideologie wordt via onderwijs, sociale leven, religie, machtsstructuur, arbeidsrelaties en wetgeving in de hoofden van minstens 3 generaties gepompt zonder uitgedaagd te worden met de eigen basiswaarden. Die laatsten worden als zeer negatief weergegeven.
  Het onderwijs is de gemakkelijkste manier. Het indoctrineren van frisse kinderhoofdjes door misleide onderwijzers is kinderspel.
  Religie wordt vernietigd door verdeel en heers en er wordt een fake-religie opgedrongen.
  In het sociale leven wordt elke verantwoordelijkheid en het eigen initiatief weggenomen en vervangen door kunstmatig bureaucratisch gecontroleerde organisaties. In plaats van sociaal leven en vriendschap tussen buren aan te moedigen, worden er sociaal werkers ingezet, mensen die in loondienst zijn bij de ambtenarij. Hun loon is uiteindelijk belangrijker dan de relaties die zij dienen te bevorderen…
  De macht wordt verplaatst van verkozenen naar mensen die aangesteld zijn. Zie naar de onvoorstelbare macht op je brein van de niet verkozen media. Via films en 'journalistiek' worden bvb politie en militairen neergezet als dom, paranoia en agressief maar een crimineel, hoezeer die zijn schuld ook bewezen is, lijkt ok. Hij wordt onproductief neergezet 'omdat de samenleving hem verdrukt'.
  Ook politiek wordt de macht gekaapt door huidige niet verkozen nieuwe machthebbers, zie de schrijnende voorbeelden in bvb Griekenland en Spanje…
  De economie (een derde partij onderhandelt) heeft de natuurlijke uitwisseling tussen arbeider/belanghebbende vernietigd door veronderstelde 'gelijkheid' in te voeren. Of je een goede werker of een luie donder bent, speelt niet meer mee.

  Het resultaat van demoralisatie is in de jaren tussen 1980 en 1990 in Amerika reeds goed waarneembaar.
  De 'slachtoffers' van demoralisatie raken zelf verzeild in machtsposities en het nageslacht zit met ze opgezadeld. Je raakt niet meer van ze af. Ze zijn vervuild met geprogrammeerd denken en reageren volgens bepaalde stimuli en in bepaalde patronen. Je kunt hun brein niet veranderen, zelfs niet als je ze blootstelt aan authentieke bewijzen met documenten, foto's of wanneer je bewijst dat wit wit is en zwart zwart, zelfs niet wanneer je ze met geweld met de neus op de feiten drukt. Ze zijn niet in staat ware informatie te ontvangen. Je kunt hun basisperceptie niet veranderen in logisch gedrag. Het proces van demoralisatie is compleet en onomkeerbaar. Om van deze gemeenschap af te raken en terug mensen met gezond verstand te scheppen, heb je opnieuw een periode van minstens 15-20 jaar nodig die handelen in het belang van de bevolking.
  Gedemoraliseerden zijn gemarkeerd voor uitroeiing omdat de psychologische schok, wanneer ze wakker zouden worden en de mooie kwaliteitsvolle toekomst zouden zien, vanzelfsprekend zullen revolteren. In de toekomst is echter geen plaats voor dissidentie. Dissidenten zullen als kakkerlakken verpletterd worden. Demoralisatie blijkt zo'n groot succes te zijn dat niemand daarvan durfde dromen. Het is niet Rusland die het Amerika aandoet, of Amerika die het Europa aandoet, het is Amerikanen aangedaan door Amerikanen enz. … dankzij de lak aan morele standaarden.
  Wanneer een land succesvol tot demoralisatie gebracht is, en je het verschil niet meer kent tussen wat goed is en wat slecht, niets meer werkt, wanneer zelfs religie verkondigt dat geweld goed is in naam van de zogezegde sociale gelijkheid, dan volgt:

  -2- Destabilisatie –
  Dit stadium neemt maar 2 tot 5 jaar in beslag. Het maakt de subverver totaal niet uit wat je ideeën zijn of je patronen van consumptie, of je junk food eet of natuurlijk. De essentie omvat nu economie, wetgeving en verdedigingssystemen, alternatieve media. Waar bij demoralisatie een rechter eventueel nog kan tussenkomen, zijn bij destabilisatie geen compromissen meer mogelijk. Dat geldt zowel bij onenigheden in een huishouden, tussen man/vrouw, tussen buren, op school, arbeidsplaats. Destabilisatie is radicalisme. Normaal aanvaardbare relaties bestaan niet meer. Ruzie overheerst, inspraak is onmogelijk. Geweld is normaal en de inzet van gemilitariseerden ook. Waar zaken eerder vrede vol geregeld konden worden, is onmiddellijk uitbesteden aan justitie nu de normale gang van zaken. Via de verdeel en heers steun van de media trachten minderheden aandacht te zoeken en in het voetlicht te treden. Ze proberen politiek hogerop te komen via acties en schuwen geen geweld. Betogingen leiden vaak tot opstanden met conflicten en militair geweld. Destabilisatie leidt direct tot crisis:

  -3- Crisis –
  Om een land in crisis te brengen, zijn maar 6 weken nodig. Crisis is er wanneer een samenleving niet meer productief kan functioneren, dan stort die in. De massa smeekt om een 'redder', religieuzen verwachten een Messias. De geksten worden 'verkozen' omdat die sterk lijken over te komen. Het werkt allemaal gewoon niet meer. Niet verkozenen worden dan aangesteld of grijpen gewoon de macht. Een burgeroorlog, die altijd kunstmatig gestuurd wordt, is niet ver af en een invasie behoort tot de mogelijkheden.
  Daarna volgt de zogenoemde:

  -4- Normalisatie –
  Die blijft normaal verder duren, al is 'normalisatie' een cynische uitdrukking geleend van Sovjetpropaganda. Toen de Sovjettanks Tsjekoslovakije binnendrongen, zei 'kameraad' Brezjnev: "Nu is de situatie in Tsjekoslovakije genormaliseerd.".. Daadwerkelijk bedoelt men dat het land 'onder controle' is van zij die het willen maar eigenlijk is er niets onder controle, integendeel. Alles wordt nu gestabiliseerd door middel van geweld, rebellerende minderheden en dissidenten worden geëlimineerd, vaak letterlijk. De 'leiders' hebben stabiliteit nodig en revolutie is uit den boze.

  Om dit alles te keren, is veel moed - maar vooral inzicht nodig. Het beste kan dit gebeuren vóór de destabilisatie plaatsvindt maar de massa is dan meestal onder psychologische controle. Als het stadium van "crisis" bereikt is, is sterke actie vereist om de buitenlandse indringer te stoppen maar wanneer de "normalisatie" bereikt is, heeft men àltijd militaire actie nodig. Het kan dan niet meer op een andere manier. Laat de crisis niet ontsporen naar "normalisatie"…
  Eigenlijk moet men bij het stadium "demoralisatie" verhinderen dat bepaalde groepen bepaalde rechten toegeëigend krijgen maar daar komen gelijkgezinden tegenin. Geef ze die rechten en je land gaat automatisch over van "destabilisatie" naar "crisis". Laat niet toe dat minderheden de politiek opeisen! De nuttige idioten worden later wel omvergeschoten als ze niet meer nodig zijn, maar ondertussen destabiliseren ze je land en leven terwijl je er zelf "gelijke rechten" voor wilde bekomen… Ontkenning brengt je in het stadium "crisis" en daarna gaat het snel. Als mensen falen om het belang van de gevaarlijke ontwikkelingen te zien, mag je je veronderstelde vrijheden vaarwel kussen, daarna vaak ook je leven. Ook de onbeperkte invoer van propaganda tijdens de "demoralisatie" dient gestopt te worden. Het gaat niet over informatie want buitenlandse informatie via mainstreammedia is gedegradeerd tot propaganda. Je kunt niet oordelen over misinformatie die je opgedrongen wordt. Voorkom de import van buitenlandse ideologieën, je hebt je eigen ideologie, laat die niet van je afnemen. Een sterke, moedige, gewetensvolle samenleving die import voorkomt, gaat niet ten onder. Het moeilijkste en het gemakkelijkste tegelijkertijd is stoppen vóór destabilisatie. Onderwijs jezelf, begrijp wat er gaande is rondom je want je leeft niet in vredestijd. Je bent in staat van oorlog, oorlog van je eigen leiders tegen je eigen waardensysteem. Nu gaat het over overleven en er is geen andere plaats op deze aarde waar we heen kunnen.

  Morele principes houden een samenleving samen. Haal morele principes onderuit (demoralisatie) en de samenleving stort in. Iets niet materieels houdt een samenleving samen, gelijk wat. Wanneer het materie wordt, verdeelt het, neemt het vertrouwen weg. Vertrouw op iets niet tastbaars.

  Bronnen:
  Yuri Bezmenov: Deception Was My Job (Complete)
  http://youtu.be/y3qkf3bajd4

  Yuri Bezmenov: Psychological Warfare Subversion & Control of Western Society (Complete)
  http://youtu.be/5gnpCqsXE8g

  Een van de vele resultaten:
  Verloren generatie bedreigt Europa
  dinsdag 23 oktober 2012 om 11u09
  http://www.knack.be/nieuws/buitenland/verloren-generatie-bedreigt-europa/article-4000197753830.htm?nb-handled=true&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter-23/10/2012&utm_campaign=Newsletter-RNBDAGKN


  Godelieve Vaesen
  28 oktober 2012


   
  Lees meer...
  Kinderrechtenactivist die onderzoek deed naar satanische sektes in Frankrijk 'verdwenen'.  Op 2 oktober 2012 'verdween' in Zuidoost Frankrijk de Franse kinderrechtenactivist Stan Maillaud na zijn arrestatie door de Franse politie. Stan Maillaud deed, in samenwerking met kinderrechtenactiviste Janett Seemann, onderzoek naar satanische sektes. De Franse politie verklaarde op dat ogenblik aan de verontrustte Janett dat Stan uit het politievoertuig gevlucht zou zijn maar Janett Seemann twijfelde onmiddellijk aan die uitleg. Stan Maillaud is een gewezen politieman die, nadat hij zijn ontslag gaf bij de politie, gedreven activist voor kinderen werd. Hij werkte jarenlang samen met Janett Seemann en Morkhoven onderzoeker Marcel Vervloesem. Dankzij zijn reportages - Stan Occulte, Zandvoort, Satanie enz. - werd hij in tal van landen bekend.

  De Werkgroep Morkhoven werd op 3 oktober door Janett gecontacteerd. Morkhoven begon onmiddellijk aan een onderzoek. Op 4 oktober zonden zij een onderzoeksteam naar Frankrijk. De Franse gendarmerie liet al snel merken dat ze niet gelukkig waren met het Belgische onderzoeksteam en begon al direct met identiteitscontroles. Het onderzoeksteam liet zich vanzelfsprekend niet afschrikken en ze gingen gewoon door met hun onderzoek. Zij vermoedden in eerste instantie dat Stan door Justitie in een niet nader gekende strafinrichting of een psychiatrische instelling opgesloten werd zodat elk contact met derden verhinderd werd. Maar de Werkgroep Morkhoven hield alle pistes open.

  De vzw Werkgroep Morkhoven protesteerde krachtig bij de Minister van Justitie in Frankrijk over de verdwijning, en de manier waarop, van Stan Maillaud. Het Franse Ministerie reageerde per fax dat ze een dringend onderzoek zouden instellen. Morkhoven zendt een extra team naar Frankrijk en tientallen verenigingen in Frankrijk verspreiden de oproep van Morkhoven inzake de verdwijning. Nog steeds op 4 oktober gaan ook Zwitserse teams de Morkhoven teams assisteren in Frankrijk. Eerder werkten de Zwitserse teams en Morkhoven ook reeds samen. Er wordt een crisiscentrum opgericht in Frankrijk en de zoektocht gaat verder.

  Op 5 oktober vinden de Morkhoven teams, bijgestaan door de Zwitserse teams, een eerste teken van leven van de Franse activist. Meer wordt er niet vrijgegeven om het onderzoek niet te schaden maar ze weten nu dat Stan nog in leven is. Op 7 oktober vernemen de teams dat ook Janett ondergedoken is omdat ze vreest voor haar leven. Alle verbindingskanalen naar haar waren verbroken.

  Op 8 oktober wordt er door de Werkgroep Morkhoven een advocaat ingeschakeld om officieel bezoektoelating te krijgen bij de Franse kinderrechtenactivist Stan Maillaud. Dit is de eerste stap op juridisch vlak om van de Franse Justitie klaarheid te bekomen nadat twee instellingen getraceerd werden waar de activist de afgelopen periode verbleef. De onderzoeksteams kregen in die beide instellingen toegangsverbod. De Franse Justitie ontkende dat er wat gebeurd zou zijn met de Franse activist. Dinsdag 9 oktober zendt de Franse Justitie een faxbericht aan de Werkgroep Morkhoven met het verzoek de internationale onderzoeksteams uit Frankrijk terug te trekken. De Franse politiediensten zouden rechtmatig opgetreden zijn. De teams gaan gewoon door met hun onderzoeken en laten zich niet intimideren. Ze vonden op 8 oktober 's avonds immers het voertuig terug waarmee Stan en Janett zich verplaatsten. De Franse gendarmerie volgt de internationale teams op de voet maar ze laten hen met rust.

  Nog op 9 oktober schakelt Frankrijk haar ambassade in voor een toenaderingsgesprek met de Werkgroep Morkhoven. Er wordt besloten dat de Zwitsers het gesprek op de Franse Ambassade gaan voeren terwijl Marcel Vervloesem vanuit België de organisatie en de zoektocht naar Stan en Janett voor zijn rekening blijft nemen. De teams worden verder bijgestaan door Franse mensenrechtenverenigingen. Op 10 oktober duikt Janett terug op vanuit haar schuilplaats en kunnen de teams zich terug op Stan Maillaud concentreren.

  Op 12 oktober wordt het e-mailverkeer van Marcel Vervloesem plots geblokkeerd maar daar wordt een oplossing voor gevonden. Er wordt dan zowel een extra team van de Werkgroep Morkhoven als een extra team vanuit Zwitserland naar Frankrijk gestuurd. De zoektocht naar Stan wordt uitgebreid. De eerste journalisten tonen belangstelling. Er worden echter geen details vrijgegeven om het onderzoek niet te bemoeilijken. Een belangrijke getuige in de zaak van de satanische sekte wordt bedreigd en vreest voor haar leven. De teams worden extra met de neus op de feiten gedrukt. Maandag 15 oktober vindt een eerste gesprek plaats tussen de Franse Ambassade en de leiding van de Zwitsers en Morkhovenaren. De Ambassade wenste echter dat Marcel Vervloesem bij het gesprek aanwezig zou zijn dus een vervolggesprek zal plaatsvinden. Op dinsdag 16 oktober wordt een lijst met vragen aan de Ambassade overhandigd en zij zullen de grieven van de internationale onderzoeksteams doorgeven aan de Franse Justitie. Frankrijk is zelf een officieel onderzoek gestart. Familieleden van de Franse kinderrechtenactivist hebben officieel klacht ingediend en hun zoon als vermist opgegeven. Men zou elkaar op de hoogte houden.

  Vrijdag 19 oktober krijgt Marcel Vervloesem bezoek van de Belgische Justitie. Ze zijn niet gelukkig met een video die door parlementslid Laurent Louis op internet gezet werd maar ook niet met het boek "Kinderen te Koop" van Marcel dat momenteel via de Werkgroep Morkhoven uitgegeven wordt. Justitie wil weten wie verantwoordelijk is voor de video waarin parlementslid Laurent Louis spreekt over de zaak Stan Maillaud en de manier waarop Marcel Vervloesem door de Belgische Justitie behandeld werd. Marcel heeft daar natuurlijk geen weet van en wijst erop dat het niet aan hem is om de vrijheid van meningsuiting te wijzigen noch politiekers of anderen te verbieden te schrijven of te spreken over mistoestanden binnen Justitie. Wanneer ze het boek voor de tweede keer willen 'aanslaan', zegt Marcel Vervloesem dat het een recht was om het te schrijven en dat het aan lezers toekomt om het al of niet te lezen gezien men van Justitie toch de waarheid niet moet verwachten in dit soort zaken. Marcel raadt Justitie aan dat ze beter eens hun tijd kunnen steken in het terugvinden van de verdwenen cd-roms Zandvoort op het bureel van een Procureur Generaal en de 445 verdwenen pv's van 'Operatie Kelk'.

  Video van Laurent Louis:
  Appel de Laurent LOUIS suite à la disparition de Stan Maillaud
  http://youtu.be/2YQCIFcGlhY

  Het boek "Kinderen te Koop" van Marcel Vervloesem is nog altijd te koop: in België - vt6788107@base.be * in Nederland kan dat ook via brenninkmeijer.c@gmail.com

  Op 20 oktober geeft de Franse gendarmerie voor 't eerst toelichting over het gebeuren in de zaak Stan Maillaud:

  "Een politievoertuig zag langs de weg een kleine bestelwagen staan. Toen de politiewagen aanstalten maakte om de bestelwagen te controleren, reed deze evenwel weg. In het voertuig zouden twee mannen gezeten hebben. Het politievoertuig is dan de bestelwagen beginnen te volgen. Door een bijzonder toeval kwam er vanuit de andere richting een anonieme politiewagen aan zodat de bestelwagen kon gemaand worden om te stoppen. In de bestelwagen werden twee mannen aangetroffen. Toen men deze op hun identiteit wilde controleren is één van deze mannen op de loop gegaan in een maïsveld en kon niet meer gevat worden. Vooreerst wilde men een helikopter inzetten doch door de mist was dit technisch niet mogelijk. Men opteerde dan om speurhonden te gaan halen om de zoektocht mogelijk te maken. De zoektocht is van vrij korte duur geweest omdat men geen spoor meer kon vinden van Stan."
  De onderzoekers van Morkhoven en Zwitserland hebben akte genomen van deze weergave der feiten door de Franse politie en toetst deze nu aan de getuigenweergave van Janett Seeman - gezien er in beide weergaven der feiten, die intussen door de teams zijn onderzocht, diverse ongerijmdheden zijn aangetroffen. De Zwitserse en Morkhovense onderzoekers blijven de zaak uitpluizen.
  Uit een bericht dat zopas binnenliep werken de overheden goed mee en zijn de politiemensen die bij de controle van de bestelwagen aanwezig waren erg aangeslagen temeer omdat deze tal van verwijten toegestuurd kregen. Over de identiteit van de andere man die in de bestelwagen zat, werd geen toelichting gegeven.

  Actie voor Stan Maillaud:
  Stan Maillaud chasseur de pédophiles - FRANCE3 20/10/2012
  http://youtu.be/NYqL8Aycqn8

  21/10/2012
  Exclusief interview met Marcel Vervloesem over Stan Maillaud
  http://youtu.be/K8qz5VpTm70


  Godelieve Vaesen
  21 oktober 2012


   
  Lees meer...   (1 reactie)
  Extreemrechts wint lokale verkiezingen  Het is eigenlijk grappig hoe N-VA behandeld wordt als men de voorgeschiedenis in gedachten neemt. Na het nodige gestruikel, herrijzen 'de zwarten' – zoals aanhangers en leden van de Volksunie (VU) sinds decennia genoemd werden – in 2001 onder N-VA, een naam die éigenlijk al even ingenomen was door een lokale partij in Arendonk 'Nieuw Vlaams Arendonk' (NVA). Niet erg origineel dus, net zomin als hun partijprogramma dat ze voor een groot deel kopiëren van Vlaams Belang, afkomstig van Vlaams Blok die eveneens uit de Volksunie ontsproten zijn in 1978. N-VA gaat zogezegd voor een 'onafhankelijk Vlaanderen' maar al heel snel blijkt dat ze vooral een confederatie nastreven.

  In 2003 speelt N-VA voor het eerst mee via federale verkiezingen maar halen ze de kiesdrempel niet. Daarop besluiten ze dan maar in 2004 om als aanhangwagen aan CD&V, of de eeuwenoude link naar een duistere ondergrondse regering, te gaan hangen. Daarmee behalen ze voor 't eerst succes en worden op die manier de Vlaamse Regering binnengesmokkeld. Bart De Wever wordt voorzitter van N-VA. In 2006 verovert hij een zitje in de gemeenteraad van Antwerpen maar is daar zelden of nooit aanwezig, net zomin als in 't Vlaams Parlement.

  Elke verkiezing opnieuw blijkt dat er meer en meer Vlaams Belangers overlopen naar N-VA. Ze worden daar met open armen ontvangen ondanks de afkeer die N-VA altijd voor Vlaams Belang tentoon spreidde. De traditionele partijen maken zich daar op een meewarige manier vrolijk over. Ze staan er vooral bij stil dat het Vlaams Belang op die manier afgekalfd wordt al zien ze niet dat het ook, zij het in mindere mate, bij CD&V en Open VLD gebeurt. Extreemrechts werd verdeeld en dat zagen ze graag gebeuren. Eigenaardig als je bedenkt dat ze éigenlijk gewoon terug verenigd worden…

  Bij de Federale Verkiezingen van 13 juni 2010 krijgt Bart De Wever met N-VA de ultieme kans om zijn belofte van "Vlaanderen Onafhankelijk" waar te maken. Die verkiezingen zijn namelijk ongrondwettelijk in het kwadraat maar Bart De Wever is héél braaf en loopt in de pas… Zéér vreemd, of je moet met de achtergronden rekening houden. Hij maakt, ondanks zijn unieke positie als één van de vele onderhandelaars, geen gebruik van het feit dat België eigenlijk niet meer bestaat, en dit tot op de dag van vandaag trouwens. Alleen het Vlaamse en het Waalse Parlement zijn grondwettelijk verkozen maar het Federale Parlement sindsdien niet meer. Toch wordt er een, vanzelfsprekend illegaal, Federaal Parlement samengesteld; er zijn immers geen onafhankelijke getuigen aanwezig bij de "goedkeuring". De eerste grote belofte is dus een flinke luchtbel… Bart doet of zijn neus bloedt.

  Begin 2011 eindigt Bart De Wever als finalist bij "De Slimste Mens" en toen viel het niet meer te ontkennen, voor mij althans, dat hij van bovenaf 'gelanceerd' wordt. Hij blijkt de perfecte marionet. Vanaf dan wordt hij met fluwelen handschoentjes aangepakt door de subsidieafhankelijke staatsmedia. Die laatste hebben daar heel wat moeite mee en kunnen af en toe een steek onder water niet laten maar opdracht is opdracht, nietwaar! Het propagandaslijm druipt van alle aandacht af maar blijkt bij de massa niet door te dringen. De meerderheid valt in zwijm als ze Bart De Wever zien vermageren dankzij 'dieet X', zien lopen in een marathon en zoveel meer – brood en spelen doen het altijd. Het programma doet er niet meer toe, de hype is gelanceerd en de rest gaat vanzelf. Voor de insiders, Bart De Wever wordt onder meer in september 2012 in LondonCity ontvangen…

  De lokale verkiezingen van vandaag 13 oktober 2012 laten niets aan de verbeelding over. N-VA "wint" bijna over de hele lijn met glans en de massa zwijmelt mee. Nu wordt het menens voor Bart De Wever z'n N-VA… gelanceerd succes in die rangen moet men vaak zwaar betalen. Aangezien de NWO een wereldorde nastreeft en geen separatisme ligt zijn taak op een ander gebied, misschien zelfs gewoon zijn eigen achterban en waar N-VA voor staat belachelijk maken. Extreemrechts heeft de laatste jaren teveel terrein gewonnen in het Europa dat éigenlijk juist een eenheid moet vormen… en aangezien het Europees Parlement en de Navo in Brussel gevestigd zijn, gaan ze niet toelaten dat dit land, dat niet meer bestaat…, definitief gesplitst wordt. De illusie moet verder leven… ongeacht de stommiteiten.


  Godelieve Vaesen
  13 oktober 2012


   
  Lees meer...

  Problem, Reaction, Solution

   

  Probleem : Wij stemmen stilzwijgend in te worden herkend als een (rechts)persoon op wie hun wetten zijn gebaseerd,
   
  Reactie : ze komen achter ons, de vermeende legale persoon, aan omdat hun wetten worden overtreden, 
   
  Oplossing, we wuiven het "recht te worden herkend als een persoon" weg, overeenkomstig Artikel 6 van de universal declaration of human rights, en als ze continueren met ons aansprakelijk stellen laten we ze weten dat zij door het overtreden van onze mensenrechten zij een ernstig strafbaar feit plegen.

   

  “RECOGNITION AS” as opposed to “BEING”

  “BEING” is not the issue. “Recognition As” is the issue.

  Our saying “I’m not the Name; I’m not a Person”, etc. is obvious and this is not the matter, anyway. Judges, albeit programmed, are not stupid and they can SEE that we are not BEING either a Name or a Person (Legal Fiction). For what they are looking is one whom they can recognize as a Person and, thus, apply their “laws”, since it is a Person which was in violation of said “laws”. So, if we state, up front, that we “waive the right to be recognized as a person”, pursuant to Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Article 6 and International Covenant for Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) Article 16 –both within the International Bill of Human Rights (IBHR), BY WHICH ALL PUBLIC SERVANTS ARE BOUND– then, their “laws” do not apply to us, as they apply only to persons.

  Just as “money” is borrowed into existence, via our signatures, so too, the “person” is operated into existence, via our use of the name.

  We DO have the RIGHT to be recognized as a person, i.e.: as the Beneficiary of the Trust, on such occasions when it would benefit us, e.g.: unemployment benefits and social security, however, in cases where the public is accosting us to pay THEIR debt, we ought NOT to reserve that right to be recognized as a person, aka the Trustee of the Trust; we ought to waive that right. If they continue to accost us, not only are they in violation of our human rights but also of trust law. We could file a Title 42 USC § 1983 action against them for Human Rights Violations and a complaint under CCC §363 for “Criminal breach of trust” and, in some cases, §363 (b) for “Obtaining execution of valuable security by fraud”. We can use US Codes, as, publicly, Canada is a subsidiary corporation of the United States Corporation and so US law applies. (On the private side, the uSA is a part of Canada, called, “South Canada”.)

  We have the right to be recognized as a person which we can exert for the instances when it benefits us, e.g.: CPP, bank accounts, etc. and the public is bound to honour that right, because it is written twice in the IBHR, by which they are bound. But for the circumstances which do NOT benefit us –charges, fines, IRS/CRA, mortgages, bills, etc., we have the right to WAIVE that right to be recognized as a person and, if they do not honour our option to do so, that is a Human Rights Violation and we go after them with a Title 42 USC § 1983 action and they lose their bonds and, hence, their jobs.

  If we are threatened to behave in a manner by which they might still ‘recognize us as a person’, such as identifying with the name, we can ask, “Are you forcing me to violate §403 of the Criminal Code?” (Personation); or, when asked, “Are you John Doe, yes or no? If you’re not, you can leave and I’ll issue a warrant for John Doe”, we can respond, “No; I’m not John Doe so you will not be executing a warrant on this man, standing before you, will you?” If we are threatened to state a name, besides asking, “Are you threatening me?” we might refer to the CCRF and the Bible. Why is that book in every courtroom? The preamble of the CCRF reads that Canada recognizes the supremacy of God and according to Genesis 5:2, God called our name “Adam”.

  If we are dragged to court then we ought to threaten them with, “If you proceed against me and attempt to apply to ME, a living man, your laws which apply only to persons, this will be construed as Human Rights Violations.”

  In my previous article, “Removing Suretyship”, I wrote that the ‘given’ names are ours. It seems they are not ours, in the public, because they are registered with the province/state. There is no distinction among names; they are ALL registered. I know, the question begs asking, “So, if my car is registered to the name and the name is registered with the state, and, hence, the state has legal title to the car, then, why did I pay for it, let alone the insurance?” We ought to be asking, “Doesn’t the legal title holder pay all costs?

  Pick a law, any law, but it is ALL man-made –Bible, IBHR, CCRF, Constitution, etc., so keep in mind that, since the original purpose of ‘law’ was to keep the tyrants in line, then, we can use any of their laws to come against them. They cannot come against ‘us’ with ‘their’ laws. We are not a party to them until we consent.

  I must add that I continue to receive emails from people complaining, “and they pay for this with MY taxes!”, “this” being war, illegal immigrants, etc. I re-iterate: our taxes pay for NOTHING –not roads, schools, hospitals, post offices, etc. Our taxes go directly to the IBS (International Bank of Settlements) via the World Bank and the IMF (International Monetary Fund) to service the interest on the debt.

  Up until 1933, the Bank accepted our gold, forests, mineral, and water rights as interest on their loans to the government, but once those were all ‘spent’, so to speak, there was nothing left but for the countries to declare themselves bankrupt corporations. From then on, the only source of revenue remaining was the labour of the people. This is why we pay income tax –solely to pay the interest on the bank loans.

  So, from where does the ‘money’ come, in order to build roads, etc. (I don’t know why people always use the example of ‘roads’, but I did have one friend who asked, “Where do they get the money to build “post offices”?” I was grateful for the much-needed respite from “roads”.) There is no ‘money’; there is only credit which is at the Treasury. It can be accessed by the public, via a trust account, backed by bonds which are backed by our future labour. This account is evidenced by birth certificates. By our authorization, via our signatures, public entities of all kinds can access said ‘credit’ in order to do what they do. The problem is that they access vastly more than is required to do their jobs and, hence, create the “debt” which is now so out of control.

  No one ever asks the politicians, “To whom do we owe this debt?” It is owed to the people. If the government, paid us back, credit they have stolen from the treasury, via our trust accounts, they would be out of debt. Please stop using the tired-out cliché, “and they pay for this with MY taxes.” They do not. But, we do need to take control of the trust accounts so the thugs no longer have access to them. By our waiving our right to be recognized as the person, we remove the liability from us and put it back where it belongs –onto the public entity who charged the account. This means that the Crown-state-province becomes the surety and, as trustees, they are required to balance the accounting. Again, it has nothing to do with ‘money’. Cash is solely for OUR use. We must quit allowing them to confiscate it from us. The public uses credit and debits on a ledger. It is all fiction. It is their business. Again, all this can be accomplished by our actively waiving our right NOT to be recognized as the person, because they charge only ‘persons’. Let them handle their own fiscal problems.
   
  van  http://spiritualeconomicsnow.net/
   
  Lees meer...
   

  BEVRIJD DEMI EN NIRVANA UIT DE HANDEN VAN DE SATANISTEN!

  Hierboven recente foto's van Demi Jane (8) en Nirvana Selena van den Brink (14), dochters van Ben van den Brink en Leonie Minkema uit Schoorl. Beide meisjes zijn, zoals bij vele lezers reeds bekend is, door valse vertegenwoordigers van Buro Jeugdzorg Noord-Holland, met medewerking van nepagenten en vervalste rechtbankdocumenten in 2009 uit het ouderlijke huis in Schoorl ontvoerd. Voor meer informatie over ouders, kinderen en deze zaak, zie bericht 2 hieronder op deze website of raadpleeg de vele links hierover op www.argusoog.org(of google Ben van den Brink). Hieronder een foto uit augustus 2010 in Zandvoort, gemaakt door vader Ben van den Brink, waarop twee satanisten zijn afgebeeld die o.a. zijn dochter Nirvana hebben lastiggevallen. Zij zijn door de Engelse politie herkend als zijnde verbonden met het grootschalige porno- en misbruiknetwerk in Zandvoort. Nirvana heeft deze figuren later herkend van de foto. Hierna mochten de ouders niet langer hun kinderen bezoeken.
   
     
   
  Alle aandacht is nu gericht op de bevrijding van deze twee dappere jonge dames, die het slachtoffer zijn geworden van gruwelijk seksueel misbruik door leden van een grootschalig satanistisch-pedofiel netwerk, waarvan de opruiming nabij is. Aan de uncovering van deze zaak wordt gewerkt door talloze rechercheurs van New Scotland Yard, Europol, Child Online Protection en vele honderden betrokken burgers. Ook specialisten van de Werkgroep Morkhoven,onder leiding van de pionier op dit gebied Marcel Vervloesem, zijn betrokken bij deze actie. (http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ ) De werkgroep Morkhoven heeft onlangs een verklaring doen uit gaan aan slachtoffers/ouders inzake de Zandvoortzaak om zich bij hen te melden. Het gaat hier om tienduizenden Nederlandse slachtoffertjes, waarvan de foto's op CD-Roms staan, in het bezit van de werkgroep. Zie hieronder de oproep van Werkgroep Morkhoven:
   
  WERKGROEP MORKHOVEN – OPROEP !!.  
   
  In het kader van een studie in de zaak Zandvoort en … aanverwanten door onze vereniging, doen wij de volgende oproep. Wij zijn op zoek naar :  
   
  A. Mensen met klachten over Stichting Bureau Jeugdzorg Noord Holland en Afdeling Jeugdbescherming Alkmaar (Ned). Inzake het uit huis halen van hun kinderen .  
   
  B. Kinderen die in de periode tussen 1990 en 1998 in het Kindertehuis in Zandvoort verbleven hebben of daaruit in pleegvorm werden ondergebracht .  
   
  Gelieve in verbinding te treden met de:  
   
  Vzw Werkgroep Morkhoven, Rue faider n° 10 – St Gillis 1060 België . T.a.v. van teamleider Yves Gossens .  
   
  Of op e-mail vt 6788107@base.be  
   
  Al uw informatie wordt discreet gehouden .
   

   

   

  OPROEP VAN HETUURVANDEWAARHEID.INFO

  WAAR ZIJN DE MENSEN UIT SCHOORL? WAAR BLIJFT DE BUURT? WANNEER WORDT BEN ONDERSTEUNT ZODRA HIJ GEÏNTIMIDEERD WORDT DOOR POLITIE? WANNEER VORMEN JULLIE EENS EEN FRONT ZOALS DAT HOORT????

  SCHOORL WANNEER SLAAN JULLIE DE HANDEN INEEN???

  WANNEER ER HIER IN NEDERLAND KINDEREN VERMIST WORDEN DIE LATER DOOD GEVONDEN WORDEN - DAN IS NEDERLAND "IN REP EN ROER" EN WORDEN ER OVERAL STILLE MARSEN GEHOUDEN...

  NU HEBBEN WE HIER TWEE ONTVOERDE MEISJES IN DE ARMEN VAN EEN PEDONETWERK - EN NEDERLAND DOET GODVERDOMME HELEMAAL NIETS!!!

  WAAR ZIT JULLIE MEDELEVEN - WAAR ZIT JULLIE GEVOEL VERDRAAID?

  MOETEN ER NU WERKELIJK EERST DODEN GAAN VALLEN?

  U KUNT IN DEZE ZAAK HET VERSCHIL MAKEN

  STA OP EN VORM EEN BLOG

  RED DEZE KINDEREN?

  Lees meer...
   

  WERKGROEP MORKHOVEN - OPROEP !!.

  In het kader van een studie in de zaak Zandvoort en ... aanverwanten door onze vereniging ,doen wij de volgende oproep . Wij zijn op zoek naar :

  A - Mensen met klachten over Stichting Bureau Jeugdzorg Noord Holland en Afdeling Jeugdbescherming Alkmaar ( Ned) . Inzake het uit huis halen van hun kinderen .
   
  B - Kinderen die in de periode tussen I99O en I998 in het Kindertehuis in Zandvoort verbleven hebben of daaruit in pleegvorm werden ondergebracht .
   
  Gelieve in verbinding te treden met de : Vzw Werkgroep Morkhoven , Rue faider n° 10 - St Gillis 1060 België . T.a.v. van teamleider Yves Gossens .
   
  Of op e-mail vt 6788107@base.be
   
  Al uw informatie wordt discreet gehouden .

  Nog geen uur nadat bovenstaande oproep online werd geplaatst

  Justitie Nederland / Morkhoven :

  Er is een uurtje geleden verontwaardigd gereageerd door de Nederlandse Justitie op de oproep van de Werkgroep Morkhoven , om kinderen dewelke in het weeshuis in Zandvoort verbleven in de periode tussen 1990 en I998 te bereiken . Volgens Justitie wordt op deze wijze de indruk gewekt , dat er met deze groep van kinderen onregelmatigheden zouden gebeurd zijn .
   
  Teamleider Yves Gossen van de Werkgroep die de zaak onder zich heeft reageerde meteen.
   
  Onze oproep is het gevolg van diverse aanverwanten in de zaak Zandvoort , dewelke wij verder onderzoeken in het kader van de opsporing en indentificatie van de slachtoffertjes op de cederoms. Gezien diverse ontwikkelingen in en rond het dossier Zandvoort willen wij niets aan het toeval overlaten .
   
  De adressenbestanden Zandvoort hebben ons uitgewezen , dat daarop uitermate belangrijke personen aanwezig zijn , die niet vreemd zijn aan de zaken voorkomend op de cederoms .
   
  Wij zien bij de Werkgroep Morkhoven dan ook niet in , waarom onze oproep een verkeerde indruk zou wekken en zetten ons onderzoek verder in het belang van de slachtoffers .
   
  Einde bericht . Maarten .

  Voelt men nattigheid?

  Morkhoven : Belgische Justitie bracht bezoekje bij Marcel.
   
  Vanmiddag heeft de Belgische Justitie een bezoekje gebracht bij Marcel op zijn flat in Turnhout . Justitie wil weten hoever Marcel staat met zijn onderzoeken Zandvoort en Schadwald, en wat zijn bedoeling in dit alles is . Volgens Justitie zou Marcel beter al zijn informatie aan de Belgische politiediensten overdragen .
   
  Marcel zelf heeft de Justitie ambtenaren gewezen op de voorgaande situaties , waaronder de verdwijning van de overgedragen cederoms in het verleden bij Justitie en het gebrek aan onderzoek . De activist heeft geweigerd toelichting te geven over de stand van zaken in de onderzoeken van de Werkgroep . Hij verwees daartoe naar de morele en menselijke plicht als activist om te blijven strijden voor de vele slachtoffertjes en tegen de netwerken en hij terzake niet zal verzuimen aan zijn plicht .
   
  De Justitie ambtenaren lieten weten dat zij kortelings terug zullen komen voor een verder gesprek en vertrokken na het drinken van een tas koffie .
   
  Maarten .

  We zullen het wederom zelf moeten doen

  UW hulp is dus gewenst

  Verspreidt dit AUB?

  Lees meer...   (1 reactie)
   
   
  Have a nice (nazi-communistic) day !
   
  love your neighbour and bring them on if they are not agree with us  !!
  Lees meer...   (7 reacties)
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl